Koronatiedotteita 7.1.2021

Lounais-Suomen aluehallintoviraston päätös 7.1.2021:

Lounais-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Varsinais-Suomen kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset.
Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 10 (kymmenen) henkilöä edellyttäen,
että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta:  Linkki ohjeeseen.
Määräys on voimassa ajalla 11.1.2021 – 10.2.2021.

 _____________________

Uudenkaupungin terveyslautakunnan 22.1.2021 antamilla päätöksillä, alla olevia koronaohjeita on päivitetty (22.1.2021):

Perusopetus (Vehmaan koulu)
Luokka-asteet 4.-9.lk. siirtyy lähiopetukseen ma 11.1.2021 alkaen.
Lisätietoa koululta ja Wilma-järjestelmästä.

Liikuntahalli ja Seurala
Turvavälejä tulee pystyä tosiasiallisesti noudattamaan kaikessa harrastustoiminnassa.

 • Kaikki aikuisten sisätiloissa tapahtuva harrastustoiminta pidetään edelleen keskeytettynä. Aikuisten joukkueurheilun ja kontakti- ja kamppailulajien taukoa jatketaan 7.2.2021 asti. (Taukoa on jatkettu Uudenkaupungin terveyslautakunnan 22.1 antamalla päätöksellä.)
 • Lasten ja nuorten harrastustoiminta voi kuitenkin jatkua (alle 20-vuotiaat) seuraavin rajoituksin:
  • Sisäliikuntatiloissa toteutettava alle 20-vuotiaiden ottelu- ja kilpailutoiminta tulee keskeyttää.
  • Harjoittelu alle 20-vuotiaiden toimintaan varatuilla vuoroilla tulee toteuttaa turvavälein ja ilman lähikontaktia. Tämä tarkoittaa kaikessa harjoittelussa pidättäytymistä lähikontakteista.
   Ulko-olosuhteita voi hyödyntää harjoittelussa.

Kirjasto
Vehmaan kirjasto on suljettuna 7.2.2021 saakka
(Kiinnioloaikaa on jatkettu Uudenkaupungin terveyslautakunnan 22.1 antamalla päätöksellä.)
Varaukset voi noutaa sulkuaikana Vehmaan kirjastosta 11.1. alkaen maanantaisin ja torstaisin kello 10-14 tai sopimuksen mukaan. Tarvittaessa ole yhteydessä kirjasto@vehmaa.fi tai puh. 050 5706806 tai 044 5525820.

Nuorisotila
Nuorisotilaa voidaan pitää avoimena 25.1.2021 alkaen. Tiloissa saa olla maksimissaan 10 henkilöä kerralla, siten että voimassa on vahva maskisuositus ja huolehditaan turvaväleistä sekä noudatetaan muita henkilökunnan ohjeita. (Uudenkaupungin terveyslautakunnan 22.1. antaman päätöksen mukaisesti.)

Kunnanvirasto, Lomituspalvelut, Maaseutupalvelut
Asiointi vain ajanvarauksella.

 

____________________________

KORONA- rokotukset U-soten alueella

U-soten alueelle on ensimmäiset koronarokotukset tulleet tiistaina 5.1.2021 (42kpl). Rokotukset käynnistyvät Uudenkaupungin kaupungin terveydenhuollon työntekijöille torstaina.

Suomen koronarokotestrategian mukaan ensimmäisenä rokotusta tarjotaan niille sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, jotka hoitavat COVID-19 –potilaita ja niille, jotka työskentelevät hoitokodeissa. Heidän rokotuksensa voidaan pääosin toteuttaa tammi-helmikuussa 2021. Sen jälkeen rokotetta tarjotaan ikääntyneille ja henkilöille, joilla on vakavalle koronavirustaudille altistavia sairauksia. Muulle väestölle tarjotaan rokotetta tämän jälkeen.

Rokotusaikataulun määrää saatavien rokotteiden määrä. Kun U-soten alueen asukkaita aletaan rokottamaan, tehdään se todennäköisesti ajanvaraukselle. Asiasta tiedotetaan myöhemmin lehdissä ja nettisivulla.

Koronavirusrokote tarjoaa suojaa koronavirustautia ja erityisesti sen vakavia muotoja vastaan. Koronavirusrokotteita arvioidaan samoilla laatu-, turvallisuus- ja tehokkuuskriteereillä kuin muitakin lääkkeitä. Lääkeviranomaiset myöntävät myyntiluvan vain rokotteille, joilla on tutkimuksiin osoitettua näyttöä sekä tehosta että turvallisuudesta. Kaikilla rokotteilla voi olla haittavaikutuksia. Useimmat rokotteiden haittavaikutukset ovat lieviä ja ohimeneviä, kuten punoitusta pistokohdassa, turvotusta ja kuumotusta.

THL:n määrittämä rokotusjärjestys;

 1. Koronapotilaita hoitava terveydenhuollon henkilöstö sekä ympärivuorokautisen hoivan henkilöstö ja asukkaat; 1) Teho-osastojen henkilökunta, 2) Covid-19-potilaita hoitavien vuodeosastojen ja päivystysosastojen sekä ensihoidon henkilökunta, 3) Covid-19-potilaita hoitavien infektiovastaanottojen henkilökunta, koronanäytteenottojen henkilökunta ja koronavirusdiagnostiikkaa tekevä laboratoriohenkilökunta 4) Sosiaalihuollon asumispalvelujen ja laitoshoidon tehostetun palvelun toimintayksikköjen eli ympärivuorokautisen hoivan henkilökunta ja asukkaat 5) Kriittinen sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö rajatusti, esimerkiksi elinsiirtoyksikköjen henkilökunta.
 2. Ikääntyneet ja henkilöt, joilla on vakavalle koronavirustaudille altistavia perussairauksia; Rokotukset aloitetaan yli 80-vuotiaista.

Vehmaan sosiaali ja terveuspalvelut:

Uudet vierailusuositukset pitkäaikaishoidon ja -hoivan toimintayksiköissä 9.12.2020 alkaen

Linkki: Vierailusuositukset aukeavat tästä


Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin mediatiedote 26.11.2020 n klo 14.30

Varsinais-Suomesta vältettävä tarpeetonta matkustamista Uudellemaalle. Maakuntarajat ylittävät urheilutapahtumat tauolle

Varsinais-Suomen koronapandemiaryhmän mukaan ei tule järjestää urheilu- ja liikuntatapahtumia, joihin tulee osallistujia muista maakunnista. Lisäksi ryhmä suosittelee välttämään tarpeetonta matkustamista Varsinais-Suomesta Uudellemaalle. Suositukset perustuvat Uudenmaan nopeasti heikkenevään koronatilanteeseen.
Sosiaali- ja terveysministeriö suositti 24. marraskuuta, että ryhmäharrastustoiminta ja siihen osallistuminen keskeytetään tilapäisesti kokonaan ja mahdollisuuksien mukaan toteutetaan vain etämuotoisena.
Aikuisten harrastustoiminnasta tulee koronapandemiaryhmän mukaan pidättäytyä erityisesti sisätiloissa ja välttää kaikenlaista kontaktia sisältävää harrastustoimintaa. Juniori-ikäluokat voivat jatkaa harjoittelua, kun etäisyyksistä ja hygieniasta huolehditaan tarkasti.
Uudet suositukset Varsinais-Suomeen tulevat voimaan viipymättä.

Vsshp – Koronavirusepidemia-2020
Stm-ohjeistaa-alueita-toimissa-koronavirusepidemian-leviamisen-estamiseksi


Tämä on linkki Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin koronatiedotteisiin.

Yllä olevasta linkistä löydät viimeisimmät alueelliset koronatiedotteet.
20.10. kokoontunut alueellinen koronaryhmä suosittaa, että yli 20 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokoontumisia järjestetään sisätiloissa ja rajatuissa ulkotiloissa vain, kun tapahtumanjärjestäjä pystyy varmistamaan osallistujien turvallisuuden.


Linkki THL:n kasvomaskisuositukseen

Linkki Opetus- ja kulttuuriministeriön ja THL:n  21.9.2020 antamaan ohjeeseen yleisötilaisuuksista ja kokoontumisista


Lisää Koronainfoa löydät myös näistä linkeistä:

www.thl.fi   www.avi.fi   www.stm.fi   www.vsshp.fi   www.uki.fi/korona

Alla olevasta linkistä pääset Vehmaan kunnan kotisivuilla aiemmin julkaistuihin koronatiedotteisiin:

www.vehmaa.fi/vehmaan-kunnan-kotisivulla-aiemmin-julkaistut-koronatiedotteet


Turun hallinto-oikeudelta on vuodenvaihteessa (4.1.2021)
saapunut päätös (20/0235/1) kahteen eri yksityishenkilön tekemään valitukseen.

Valitukset kohdistuvat kunnanhallituksen 9.4.2018 § 123 ja 124 päätöksiin.
Päätöksessään hallinto-oikeus pitää molemmat kunnanhallitukset päätökset
voimassa. – Hallinto-oikeus hylkää molemmat yksityishenkilöiden valitukset.
Valitusten diaarinumerot hallinto-oikeudessa: 00761/18/2207 ja 00762/18/2207.


Vehmaan kuntaan on saapunut marraskuun 2020 aikana useita Korkeimman hallinto-oikeuden, yksi Turun hallinto-oikeuden sekä yksi Tietosuojavaltuutetun päätös liittyen yksityishenkilön muutoksenhakuihin, valituksiin ja vaatimuksiin.

Yksityishenkilön vaateet on näissä kaikissa todettu aiheettomiksi.

Tämän lisäksi yksityishenkilö on toimittanut kuntaan hallintokantelun. Tähän Vehmaan kunnanhallitus on vastannut kunnanhallituksen 23.11.2020 kokouksen pykälässä 326.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös H657-2020.pdf
Korkeimman hallinto-oikeuden päätös H658-2020.pdf
Turun hallinto-oikeuden päätös 20-0205-1.pdf
Tietosuojavaltuutetun päätös Dnro 2583-159-2018.pdf
Hallintokantelu Vehmaan kunnanhallitukselle 2.11.2020.pdf


Eduskunnan oikeusasiamiehen kansliasta on annettu tiedoksi Vehmaan kunnanhallitukselle apulaisoikeusasiamiehen vastaus yksityishenkilön kanteluun

Kantelun  asiana on ollut: Vehmaan kunnanhallituksen menettely, yksityishenkilön tekemän, hallintokantelun käsittelyssä

Tiedoksiannossa apulaisoikeusasiamies muistuttaa Vehmaan kunnanhallitusta yleisellä tasolla näkemyksestä, jonka mukaan hallintokantelun ratkaisuun on lähtökohtaisesti liitettävä ilmoitus muutoksenhakukiellosta.
Muutoin apulaisoikeusasiamies ei katso kantelun perusteella löytyvän kunnanhallituksen menettelyssä mitään lainvastaista menettelyä tai velvollisuuden laiminlyöntiä jonka perusteella hänen tulisi ryhtyä enempiin toimenpiteisiin.
Kunnanhalitukselle tiedoksi annettu vastaus on käsitelty kunnanhallituksen 26.10.2020 kokouksessa § 299. Vastaus on kokonaisuudessaan liitteenä ko. pykälässä.
(Apulaisoikeusasiamiehen vastaus on päivätty 12.10.2020.)


Turun hallinto-oikeudelta on 30.9.2020 saapunut päätös koskien yksityishenkilön valitusta kunnallisasiassa.
(Päätöksen diaarinumero on 00072/19/2299.)

Päätöksellä hallinto-oikeus kumoaa Vehmaan kunnanhallituksen 10.12.2018 tekemän päätöksen, jossa kunnanhallitus on hylännyt yksityishenkilön oikaisuvaatimuksen koskien kunnan myöntämiä, vuoden 2018 avustuksia.
Kunnanhallituksen päätös kumotaan, koska yksityishenkilön oikaisuvaatimuksen käsittelyyn on osallistunut kaksi esteellistä henkilöä.
Sen sijaan yksityishenkilön väitteet esteellisyyksistä itse avustuspäätösten yhteydessä hallinto-oikeus on katsonut aiheettomiksi.
Päätöksen johdosta, kunnanhallitus joutuu käsittelemään yksityishenkilön kunnallisvalituksen uudelleen.

Päätös löytyy Vehmaan kunnan kuulutussivulta.


Korkeimmalta hallinto-oikeudelta on 14.9.2020 saapunut päätös koskien yksityishenkilön valitusta kunnallisasiassa.
Päätös: H326/2020 Dnro 20053/03.04.04.04.10/2020,
päivätty 10.09.2020.

Yksityishenkilö on valituksellaan halunnut kumota Turun hallinto-oikeudessa tehdyn päätökset liittyen Vehmaan kunnan hallinto- ja taloussuunnittelijan valintaan vuonna 2018. Valitus on Korkeimmassa hallinto-oikeudessa jätetty osin tutkimatta, muilta osiltaan valitus on hylätty.
Turun hallinto-oikeuden päätös 19.12.2019 nro 19/0341/1 pysyy voimassa.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös H326/2020 löytyy Vehmaan kunnan kuulutussivulta


Korkeimmalta hallinto-oikeudelta on 22.6.2020 saapunut 2 kpl päätöksiä koskien yksityishenkilön valituksia kunnallisasiassa.

(Päätösten diaarinumerot ovat: 3958/3/19 ja 3959/3/19)
Yksityishenkilö on halunnut kumota Turun hallinto-oikeudessa tehdyt päätökset liittyen Vehmaan kunnan hallintosääntöön vuodelta 2018 :

– Turun hallinto-oikeus 16.7.2019 nro 19/0192/1
– Turun hallinto-oikeus 16.7.2019 nro 19/0194/1
Korkein hallinto-oikeus on päättänyt pitää molemmat Turun hallinto-oikeuden päätökset voimassa.
Päätökset löytyvät Vehmaan kunnan kuulutussivulta


Turun hallinto-oikeudelta on saapunut 3 kpl päätöksiä koskien yksityishenkilön valituksia kunnallisasiassa

(Päätösten diaarinumerot ovat 00837/18/2299, 01580/19/2299, 01632/19/2299. Valitukset on pääosin jätetty tutkimatta.)
Päätökset löytyvät Vehmaan kunnan kuulutussivulta


Korkeimmalta hallinto-oikeudelta on saapunut päätös, koskien yksityishenkilön valitusta /yritystä kumota Turun hallinto-oikeuden aikaisemmin antama päätös.

Asia liittyy yksityishenkilön kunnallisasiaa koskevaan valitukseen:
Vehmaan kunnan vuoden 2019 talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksyminen.
Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä, Turun hallinto-oikeuden päätös pysyy voimassa.
Korkeimman hallinto-oikeuden päätös löytyy kuulutussivulta.


Korkeimmalta hallinto-oikeudelta on saapunut 4 kpl päätöksiä, koskien yksityishenkilön valituksia /yrityksiä kumota Turun hallinto-oikeuden päätökset.

Asiat liittyvät Vehmaan kunnan myöntämiin kunta-avustuksiin vuosina 2014-2017.
Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksillä, Turun hallinto-oikeuden päätökset pysyvät voimassa.
Korkeimman hallinto-oikeuden päätökset löytyvät kuulutussivulta.


JOKO OLET LUKENUT VIIMEISIMMÄN
KUNNANHALLITUKSEN PÖYTÄKIRJAN

Kunnanhallituksen pöytäkirjat löydät täältä
Valtuuston pöytäkirjat löydät täältä

Tapahtumat

Ajankohtaista

 • 21.12.2020
  Kunnanvirasto on suljettu 23.-31.12.2020

  22.12.2020 virasto suljetaan klo 14.00. Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2021!  

  Lue lisää »
 • 2.12.2020
  Vehmaan kunnan kotisivuilla jo aiemmin julkaistut koronatiedotteet

  Tältä sivulta löydät Vehmaan kunnan kotisivuiilla julkaistut vanhemmat koronatiedotteet:

  Lue lisää »
 • 30.11.2020
  KIINTEISTÖN TONTTIVESIJOHDON VENTTIILIN TARKISTUS

    Vesihuoltolaitoksen verkostoon liitettyjen kiinteistöjen omistajia kehotetaan tarkistamaan tonttivesijohdon venttiilin sijainti ja toimivuus niin, että venttiili

  Lue lisää »
 • 30.11.2020
  VESIMITTARIN LUKEMAN ILMOITTAMINEN 17.12.2020 mennessä

  Vesihuoltolaitoksen verkostoon liitettyjen kiinteistöjen vesimittarin lukema pyydetään ilmoittamaan viimeistään 17.12.2020. Mielellään mahdollisimman pian lukukortin saavuttua.

  Lue lisää »
 • 25.11.2020
  25.11.2020 kello 23 alkanut vedenjakelun keskeytys on ohitse!

  Vehmaan vesijohtoverkko toimii taas normaalisti. Vika on korjattu yön aikana. (Ilmoitusta päivitetty 26.11.2020) – –

  Lue lisää »