KORONAROKOTUKSISTA JA -TIEDOTTAMISESTA 

Uudenkaupungin yhteistoiminta-alueella (myös Vehmaalla)  Korona-rokotuksista  vastaa Uudenkaupungin sosiaali-ja terveyspalvelut.
Tuoreimmat tiedot liittyen Korona-rokotuksiin löytyvät näistä linkeistä:
https://uusikaupunki.fi/kaupunki-ja-hallinto/uudenkaupungin-koronainfo
https://uusikaupunki.fi/kaupunki-ja-hallinto/uudenkaupungin-koronainfo/koronarokotukset-uudenkaupungin-yhteistoiminta
Koronarokotteen voit varata puhelimitse tästä numerosta: 02 4612 517
Koronarokotteen voi varata myös täältä: https://ajanvaraus.uusikaupunki.mediatri.fi/

Henkilön itsensä tulee olla aktiivinen ja varata Koronarokotus yllä mainituilla tavoilla.
(Mitään automaattista kutsua rokotukseen ei lähetetä.)

Koronapandemiaan liittyvistä määräyksistä ja ohjeista vastaavat alueellamme (omalta osaltaan):
-Lounais-Suomen Aluehallintovirasto
-Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
-Uudenkaupungin kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisäksi Vehmaan kunta tiedottaa omalla kotisivullaan yllä mainittujen viranomaisten ohjeisiin ja määräyksiin pohjautuen lisäinformaatiota siitä kuinka ohjeistus vaikuttaa Vehmaan kunnan alueella ja palveluissa.
Tätä tiedotusta julkaistaan mahdollisimman pian, sitä mukaa kun kuntaan saapuu ohjeistusta yllä olevilta viranomaisilta.

Linkki THL:n kasvomaskisuositukseen

Linkki Opetus- ja kulttuuriministeriön ja THL:n  21.9.2020 antamaan ohjeeseen yleisötilaisuuksista ja kokoontumisista

Lisää Koronainfoa löydät myös näistä linkeistä:

www.thl.fi   www.avi.fi   www.stm.fi   www.vsshp.fi   www.uki.fi/korona

(päivitetty 3.6.2021)


ALUEHALLINTOVIRASTO 15.6.2021

TARTUNTATAUTILAIN 58 §:N MUKAISEN PÄÄTÖKSEN (LSAVI/6554/2021) KUMOAMINEN
VARSINAIS-SUOMEN KUNTIEN ALUEELLA

Aluehallintovirasto kumoaa 4.6.2021 antamansa tartuntatautilain 58 §:n mukaisen määräyksen (LSAVI/6554/2021) koskien yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten kieltämistä Varsinais-Suomen kuntien alueella ajalta 16.6.2021 – 3.7.2021.


ALUEHALLINTOVIRASTO (4.6.2021)
TARTUNTATAUTILAIN 58 §:N MUKAINEN PÄÄTÖS VARSINAIS-SUOMEN KUNTIEN ALUEELLE

Lounais-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Varsinais-Suomen kuntien alueella kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 10 (kymmenen) henkilöä, sekä kaikki alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 50 (viisikymmentä) henkilöä.
Varsinais-Suomen kuntien alueella voidaan kuitenkin järjestää sisätiloissa yli 10 (kymmenen) henkilön sekä alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa yli 50 (viidenkymmenen) henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia edellyttäen, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontaktia toisiinsa ja turvallisuus voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 31.5.2021 antamaa ohjetta (liite 1).
Lähikontaktilla tarkoitetaan tässä päätöksessä ihmisten oleskelua samassa sisätilassa alle kahden metrin etäisyydellä toisistaan yli 15 minuutin ajan tai fyysistä kontaktia toisiinsa.
Määräys on voimassa Varsinais-Suomen kuntien alueella ajalla 4.6.– 3.7.2021.
Tällä päätöksellä kumotaan 31.5.2021 annettu Varsinais-Suomen kuntien alueita koskeva Lounais-Suomen aluehallintoviraston tartuntatautilain
58 §:n nojalla antama määräys ajalta 4.6.2021 – 16.6.2021 (LSAVI/5940/2021).

Varsinais-Suomi palaa koronaepidemian epidemiassa lievempään vaiheeseen 4. kesäkuuta

Koronatilanne on kehittynyt edelleen suotuisasti Varsinais-Suomessa. Tämän päivän tuoreiden koronalukujen mukaan Varsinais-Suomessa päästään palaamaan koronaepidemian keskimmäiseen vaiheeseen eli niin sanottuun kiihtymisvaiheeseen perjantaina 4. kesäkuuta.

Koronakoordinaatioryhmä haluaa avata varsinaissuomalaisten arkea ja elinkeinoelämää viipymättä, kun epidemiatilanne sen nyt sallii. Pyrimme tällä mahdollistamaan alkukesän juhlat, tapahtumat ja lomat. On omissa käsissämme, että hyvä kehitys jatkuu myös tässä kovasti odotetussa vaiheessa, sanoo Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä.

Yleisötilaisuuksissa turvattava riittävä etäisyys ihmisten välille

Tilaisuuksien henkilömäärien ylärajat poistuvat. Yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset velvoitetaan järjestämään niin, että ihmiset voivat tosiasiallisesti välttää lähikontakti toisiinsa. (Ks. opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohje ).

Päätöksistä vastaavat aluehallintovirastot ja kunnat alueellaan. Lounais-Suomen aluehallintovirastolla on valmius tehdä kiihtymisvaiheen mukaiset päätökset koskien muun muassa yleisötilaisuuksia ja tapahtumia. Ravintolarajoitusten muutoksista päätetään valtioneuvoston asetuksella (STM:n tiedote 3.6.2021 https://valtioneuvosto.fi/-/1271139/ravitsemisliikkeiden-rajoituksiin-kevennyksia-lansi-pohjan-sairaanhoitopiirin-alueella-seka-etela-karjalan-ja-varsinais-suomen-maakunnissa-4.6.-lukien ).

Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä linjasi 1.6.2021:

 • Ulkomaille matkustamisessa kehotetaan käyttämään erityistä harkintaa sekä ottamaan huomioon ulkoministeriön suositukset.
 • Ulkotiloissa tapahtuva aikuisten yksilö- ja ryhmäharrastustoiminta, mukaan lukien ottelu- ja kilpailutoiminta voidaan aloittaa
 • Sisätiloissa tapahtuva (ilman lähikontakteja) yksilölajien ottelu- ja kilpailutoiminta voidaan aloittaa.

Edelleen voimassa olevat suositukset:

 • Maskisuositus pysyy voimassa.
 • Riittävä etäisyys tulee edelleen muistaa.
 • Hyvä käsihygienia on yhä tärkeää.
 • Etätyösuositus on voimassa, etätöihin siirtymisestä päättää työnantaja.

Lue lisää:
Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmän tiedote tiistaina 1.6.2021

(päivitetty 4.6.2021)


Tämä on linkki Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin koronatiedotteisiin.

Alla olevasta linkistä pääset Vehmaan kunnan kotisivuilla aiemmin julkaistuihin koronatiedotteisiin:

www.vehmaa.fi/vehmaan-kunnan-kotisivulla-aiemmin-julkaistut-koronatiedotteet


Jos epäilet koronavirustartuntaa
puh. 02 4612 516 (arkisin klo 8-15) = Uudenkaupungin yhteistoiminta-alueen terveyskeskus
puh. 02 313 8800 (muina aikoina) = TYKS päivystyksen neuvontanumero

Valtakunnallinen puhelinneuvonta
puh. 0295 535 535 (arkisin 8-21, la klo 9-15)

Tee koronavirustaudin oirearvio
www.omaolo.fiVehmaan kunnassa ollaan ottamassa käyttöön asianhallintajärjestelmää.

Tämän seurauksena kunnan asiakirjoja; kuten toimielimien esityslistoja ja pöytäkirjoja; viranhaltijoiden päätöksiä jne. aletaan julkaista kotisivujen uuden julkaisutoiminnon kautta. Asiakirjat siirtyvät tälle uudelle julkaisupuolelle sitä mukaa kun käyttöönotto edistyy kunnan eri toimialoilla.
Ensimmäisenä saamme kunnanhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat uuden julkaisun puolelle.
Pidätämme itsellämme oikeuden julkaista asiakirjoja myös aiemmin käytössämme olevalla tavalla koko käyttöönottoprosessin vaatiman ajan.

Tämä on linkki uuteen julkaisujärjestelmään


Vehmaan varhaiskasvatuksen tiedotus:

Varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen haetaan eDaisy-sovelluksen kautta.
Linkki alla:
https://vehmaa.daisynet.fi/eDaisy/ALUEHAALLINTOVIRASTON PÄÄTÖS HALLINTOKANTELUUN (LSAVI/5878/2021)

Yksityishenkilö on kannellut epäkohdista Vehmaan kunnan toiminnassa Aluehallintovirastoon.
Yksityishenkilö on täydentänyt kanteluaan aina 19.5.2021 asti
Kantelun aiheena on ollut mm. projektisihteerin palkkaaminen ja Vehmaan kunnan vastaaminen yksityishenkilön tietopyyntöihin.
Päätöksessään 11.6.2021 (LSAVI/5878/2021) Aluehallintovirasto katsoo, että yksityishenkilön kantelu ei anna aihetta ryhtyä enempiin aluehallintoviraston toimenpiteisiin.
Aluehallintovirasto toteaa, että aluehallintovirastossa on vireillä toinen, muun muassa tietopyyntöjä koskeva saman kantelijan kantelu LSAVI/5469/2021. Siihen annetaan erikseen ratkaisu.
Lisäksi aluehallintovirasto on aikaisemmin käsitellyt saman kantelijan tekemän kantelun perusteella, muun muassa ratkaisussaan LSAVI/2022/2013, tietopyyntöihin vastaamista.

TURUN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KUNNALLISVALITUKSEEN (21/0087/1)

Yksityishenkilö on tehnyt kunnallisvalituksen Turun hallinto-oikeuteen. Valituksen aiheena on ollut Valtuuston päätös: 17.6.2019 § 27. Valittajan mielestä kunnanhallituksen päätökset 10.6.2019 § 183
ja 25.3.2019 § 101 sekä tarkastuslautakunnan päätös 5.6.2019 § 23 on kumottava ja Vehmaan kunnan
on korvattava yksityishenkilölle oikeudenkäyntikulut.
Päätöksessään 23.6.2021 21/0087/1 Turun hallinto-oikeus hylkää valituksen ja jättää tutkimatta asiassa esiin tulleet vaateet, mukaan lukien yksityishenkilön oikeudenkäyntikulujen korvausvaade.


Turun hallinto-oikeudelta on saapunut päätös 29.3.2021 koskien yksityishenkilön valitusta kunnallisasiassa.

Valituksessaan yksityishenkilö on halunnut kumota Vehmaan valtuuston 17.6.2019 hallintosääntöä koskevan päätöksen, sekä tätä käsittelyä edeltävän kunnanhallituksen päätöksen 10.6.2019.
Turun hallinto-oikeuden päätöksellä 21/0030/1 valtuuston päätös pidetään voimassa.
Kunnan kuulutus päätöksestä löytyy täältä: Linkki kuulutussivulle


Turun hallinto-oikeudelta on 25.1.2021 saapunut kolme päätöstä yksityishenkilön valituksista kunnallisasiassa.

Päätösten antopäivä on 21.1.2021
Päätösnumerot: 21-0004-1, 21-0005-1 ja 21-0006-1
Kunnan kuulutus päätöksistä löytyy täältä: Linkki kuulutussivulle


Turun hallinto-oikeudelta on vuodenvaihteessa (4.1.2021)
saapunut päätös (20/0235/1) kahteen eri yksityishenkilön tekemään valitukseen.

Valitukset kohdistuvat kunnanhallituksen 9.4.2018 § 123 ja 124 päätöksiin.
Päätöksessään hallinto-oikeus pitää molemmat kunnanhallitukset päätökset
voimassa. – Hallinto-oikeus hylkää molemmat yksityishenkilöiden valitukset.
Valitusten diaarinumerot hallinto-oikeudessa: 00761/18/2207 ja 00762/18/2207.


Vehmaan kuntaan on saapunut marraskuun 2020 aikana useita Korkeimman hallinto-oikeuden, yksi Turun hallinto-oikeuden sekä yksi Tietosuojavaltuutetun päätös liittyen yksityishenkilön muutoksenhakuihin, valituksiin ja vaatimuksiin.

Yksityishenkilön vaateet on näissä kaikissa todettu aiheettomiksi.

Tämän lisäksi yksityishenkilö on toimittanut kuntaan hallintokantelun. Tähän Vehmaan kunnanhallitus on vastannut kunnanhallituksen 23.11.2020 kokouksen pykälässä 326.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös H657-2020.pdf
Korkeimman hallinto-oikeuden päätös H658-2020.pdf
Turun hallinto-oikeuden päätös 20-0205-1.pdf
Tietosuojavaltuutetun päätös Dnro 2583-159-2018.pdf
Hallintokantelu Vehmaan kunnanhallitukselle 2.11.2020.pdf


Eduskunnan oikeusasiamiehen kansliasta on annettu tiedoksi Vehmaan kunnanhallitukselle apulaisoikeusasiamiehen vastaus yksityishenkilön kanteluun

Kantelun  asiana on ollut: Vehmaan kunnanhallituksen menettely, yksityishenkilön tekemän, hallintokantelun käsittelyssä

Tiedoksiannossa apulaisoikeusasiamies muistuttaa Vehmaan kunnanhallitusta yleisellä tasolla näkemyksestä, jonka mukaan hallintokantelun ratkaisuun on lähtökohtaisesti liitettävä ilmoitus muutoksenhakukiellosta.
Muutoin apulaisoikeusasiamies ei katso kantelun perusteella löytyvän kunnanhallituksen menettelyssä mitään lainvastaista menettelyä tai velvollisuuden laiminlyöntiä jonka perusteella hänen tulisi ryhtyä enempiin toimenpiteisiin.
Kunnanhalitukselle tiedoksi annettu vastaus on käsitelty kunnanhallituksen 26.10.2020 kokouksessa § 299. Vastaus on kokonaisuudessaan liitteenä ko. pykälässä.
(Apulaisoikeusasiamiehen vastaus on päivätty 12.10.2020.)


Turun hallinto-oikeudelta on 30.9.2020 saapunut päätös koskien yksityishenkilön valitusta kunnallisasiassa.
(Päätöksen diaarinumero on 00072/19/2299.)

Päätöksellä hallinto-oikeus kumoaa Vehmaan kunnanhallituksen 10.12.2018 tekemän päätöksen, jossa kunnanhallitus on hylännyt yksityishenkilön oikaisuvaatimuksen koskien kunnan myöntämiä, vuoden 2018 avustuksia.
Kunnanhallituksen päätös kumotaan, koska yksityishenkilön oikaisuvaatimuksen käsittelyyn on osallistunut kaksi esteellistä henkilöä.
Sen sijaan yksityishenkilön väitteet esteellisyyksistä itse avustuspäätösten yhteydessä hallinto-oikeus on katsonut aiheettomiksi.
Päätöksen johdosta, kunnanhallitus joutuu käsittelemään yksityishenkilön kunnallisvalituksen uudelleen.

Päätös löytyy Vehmaan kunnan kuulutussivulta.


Korkeimmalta hallinto-oikeudelta on 14.9.2020 saapunut päätös koskien yksityishenkilön valitusta kunnallisasiassa.
Päätös: H326/2020 Dnro 20053/03.04.04.04.10/2020,
päivätty 10.09.2020.

Yksityishenkilö on valituksellaan halunnut kumota Turun hallinto-oikeudessa tehdyn päätökset liittyen Vehmaan kunnan hallinto- ja taloussuunnittelijan valintaan vuonna 2018. Valitus on Korkeimmassa hallinto-oikeudessa jätetty osin tutkimatta, muilta osiltaan valitus on hylätty.
Turun hallinto-oikeuden päätös 19.12.2019 nro 19/0341/1 pysyy voimassa.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös H326/2020 löytyy Vehmaan kunnan kuulutussivulta


Korkeimmalta hallinto-oikeudelta on 22.6.2020 saapunut 2 kpl päätöksiä koskien yksityishenkilön valituksia kunnallisasiassa.

(Päätösten diaarinumerot ovat: 3958/3/19 ja 3959/3/19)
Yksityishenkilö on halunnut kumota Turun hallinto-oikeudessa tehdyt päätökset liittyen Vehmaan kunnan hallintosääntöön vuodelta 2018 :

– Turun hallinto-oikeus 16.7.2019 nro 19/0192/1
– Turun hallinto-oikeus 16.7.2019 nro 19/0194/1
Korkein hallinto-oikeus on päättänyt pitää molemmat Turun hallinto-oikeuden päätökset voimassa.
Päätökset löytyvät Vehmaan kunnan kuulutussivulta


Turun hallinto-oikeudelta on saapunut 3 kpl päätöksiä koskien yksityishenkilön valituksia kunnallisasiassa

(Päätösten diaarinumerot ovat 00837/18/2299, 01580/19/2299, 01632/19/2299. Valitukset on pääosin jätetty tutkimatta.)
Päätökset löytyvät Vehmaan kunnan kuulutussivulta


Korkeimmalta hallinto-oikeudelta on saapunut päätös, koskien yksityishenkilön valitusta /yritystä kumota Turun hallinto-oikeuden aikaisemmin antama päätös.

Asia liittyy yksityishenkilön kunnallisasiaa koskevaan valitukseen:
Vehmaan kunnan vuoden 2019 talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksyminen.
Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä, Turun hallinto-oikeuden päätös pysyy voimassa.
Korkeimman hallinto-oikeuden päätös löytyy kuulutussivulta.


Korkeimmalta hallinto-oikeudelta on saapunut 4 kpl päätöksiä, koskien yksityishenkilön valituksia /yrityksiä kumota Turun hallinto-oikeuden päätökset.

Asiat liittyvät Vehmaan kunnan myöntämiin kunta-avustuksiin vuosina 2014-2017.
Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksillä, Turun hallinto-oikeuden päätökset pysyvät voimassa.
Korkeimman hallinto-oikeuden päätökset löytyvät kuulutussivulta.


JOKO OLET LUKENUT VIIMEISIMMÄN
KUNNANHALLITUKSEN PÖYTÄKIRJAN

Kunnanhallituksen pöytäkirjat löydät täältä
Valtuuston pöytäkirjat löydät täältä

Tapahtumat

Uimakoulut Rautilan uimarannalla

26.07. - 30.07.

Lue lisää


Unikeonpäivän jazz-konsertti MAASTA taivaisiin

27.07. | klo 18.30 | Vehmaan Pyhän Margareetan kirkko

Lue lisää


Matka Särkänniemeen Kaikenikäisille

31.07.

Lue lisää


Junalla Uuteenkaupunkiin ja Turkuun!

31.07.

Lue lisää


Tummamäen Louhoskonsertti

07.08. | klo 16 | Tummamäentie 60

Lue lisää


Konsertti: Good Tidings -englantilaista 1600- ja 1700-lukujen musiikkia

11.08. | klo 19.00 | Vehmaan Pyhän Margareetan kirkko

Lue lisää


Kaikki tapahtumat

Ajankohtaista

 • 29.6.2021
  Vehmaan kunnanvirasto on suljettu kesällä 2021 seuraavasti

  Kunnanvirasto on suljettu heinäkuussa 5.-30.7.2021 Teknisen toimen toimiala Rakennusvalvonta Lupa- ym. hakemuksia ei käsitellä 5.-30.7.2021

  Lue lisää »
 • 23.6.2021
  Kunnanvirasto on suljettu 24.-27.06.2021

  Hyvää Juhannusta!

  Lue lisää »
 • 22.6.2021
  Vakka-Suomen yritys- ja palveluhakemistoa päivitetään (Ukipolis Oy)

  Vakka-Suomen alueen yritys- ja palveluhakemiston tietoja päivitetään kesän 2021 aikana. Ukipolis Oy aloittaa Vakka-Suomen yritys-

  Lue lisää »
 • 14.6.2021
  Koronarokotusaikoja Vehmaalla tiistaina 15.6.2021

  Tiistaille (15.6.)  on koronarokoteaikoja Vehmaan terveysasemalla. Aikoja saavat varata kaikki 30 vuotta tänä vuonna täyttävät

  Lue lisää »
 • 1.6.2021
  Rakentamisen lupahakemukset jätettävä viimeistään 11.6.2021

  Lupa- ym. hakemuksia ei käsitellä 5 – 30.7.2021 välisenä aikana.   Rakentamisen lupahakemukset jätettävä viimeistään

  Lue lisää »