Siirry sisältöön »
  • Tekstikoko
  • Pienennä tekstin kokoa
  • Suurenna tekstin kokoa
Sivukartta
 
 

Vikariehjälp

Vikariehjälp kan beviljas om lantbruksföretagaren tillfälligt är förhindrad att utföra sitt arbete. Vikariehjälp kan aldrig beviljas i efterhand!

Inte bara heltidsanställda utan också deltidsanställda lantbruksföretagare som bedriver husdjursproduktion kan beviljas vikariehjälp.

Vikariehjälpen är en avgiftsbelagd service.

Klicka här för att ansöka om vikariehjälp


Villkoren för rätt till vikariehjälp

För att få vikariehjälp måste lantbruksföretagaren uppfylla villkoren för rätt till avbytarservice. Dessutom måste han ha ett behov av hjälp och en grund för vikariehjälp enligt lagen om avbytarservice.


Vikariehjälp är villkorat av en grund för vikariehjälp

Vikariehjälp beviljas enligt de särskilda grunder för vikariehjälp, som anges i lagen om avbytarservice. Vikariehjälp används oftast för arbetsoförmåga som orsakats av sjukdom eller olycksfall samt för familjeledigheter.

Grunder för vikariehjälp


Vikariehjälp är villkorat av en betydande arbetsinsats och ett behov av hjälp

En förutsättning för vikariehjälp är att lantbruksföretagaren regelbundet har arbetat på gården och att hans arbetsinsats på gården har varit betydande när behovet av vikariehjälp började. Behovet av hjälp är också en förutsättning för att få vikariehjälp. Behovet av hjälp innebär att arbetet inte kan organiseras internt.

Om en familjemedlem deltar i lantbruksföretagets arbete och har sin egen uppgiftsandel, räknas han som en del av gårdens arbetskraft. I detta fall kan man anse att det inte finns något behov av vikariehjälp och att gårdens folk kan klara situationen själva genom att tillfälligt organisera och dela upp sitt eget arbete.

Förvärvsarbete utanför gården hindrar inte att få vikariehjälp om företagarens andel av arbetet på gården är betydande eller om uppgiften inte kan överföras till en senare tidpunkt.


Grunden för vikariehjälp måste vara tillfällig

Grunden för vikariehjälp måste alltid vara tillfällig. Med andra ord kan vikariehjälp inte beviljas om det inte är sannolikt att lantbruksföretagaren kommer att återgå till arbetet efter sjukledighet eller rehabilitering.  

Rätten till vikariehjälp upphör i och med ålderspensionen. Om behovet av vikariehjälp började omedelbart innan ålderspensionen inleddes, är det möjligt att få vikariehjälp i högst 60 dagar under de följande sex månaderna. Rätten till vikariehjälp upphör också när företagaren beviljas full invalidpension tills vidare.


Vikariehjälp till organisering av företagsverksamheten

Vikariehjälp kan beviljas för fortsatt företagsverksamhet eller för de arrangemang som behövs för att avsluta den. Den kan också beviljas när lantbruksföretagaren har beviljats full invalidpension eller delinvalidpension eller när behovet av vikariehjälp uppstår till följd av att en företagare som är berättigad till vikariehjälp har avlidit.

Vikariehjälp kan beviljas i högst 60 dagar under de sex månader som följer på pensionsbeslutet. År 2023 är priset för vikariehjälp till organisering av företagsverksamheten 15,32 euro per timme och år 2024 16,10 euro per timme.


Upprätta en fullmakt för allvarliga situationer!

Enligt den nya lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare måste lantbruksföretagaren alltid ansöka om vikariehjälp skriftligen innan avbytararbetet påbörjas. Regeln gäller både dem som anlitar den lokala enhetens tjänster och dem som själva ordnar sina avbytartjänster. 

För allvarliga situationer är det viktigt att upprätta en fullmakt för att ansöka om vikariehjälp. Med fullmakten kan du befullmäktiga en annan person att ansöka om vikariehjälp om du inte kan göra det själv. 

Om du ännu inte har upprättat fullmakten, fyll i och underteckna formuläret bakom länken och returnera det till oss som en e-postbilaga. Du kan också skriva ut formuläret, fylla i det för hand och returnera det som en skannad e-postbilaga.

 Du kan också skicka den ifyllda blanketten per post till
 Vehmaan kunta / Lomituspalvelut
 Mynämäentie 121
 23200 Vinkkilä

Fullmakt för att ansöka om vikariehjälp


 

Kundbetjäning
vardagar kl. 10.00-14.00
044 787 8900

 

Yhteystiedot

Lomitus, asiakaspalvelunumero
puh. 044 787 8900 (ark. klo 10:00 - 14:00)

Minna Korpela
lähijohtaja

Susanna Kujala
lähijohtaja

Lea Ollikainen
lähijohtaja

Kati Vanhanen
lähijohtaja

Maarit Väinölä
lähijohtaja

Pirjo Mäntynen
lomituspalvelujohtaja
puh. 050 408 7471

Merja Haavisto
lomituspäällikkö
puh. 044 787 8910

Elina Suominen
toimistopäällikkö
puh. 044 787 8888

Terja Mikola
työsuojeluvaltuutettu
puh. 044 787 8845

Jaana Sulo
lomitusassistentti, laskutus
puh. 044 787 8870

Marjo Haaparanta
lomitusassistentti, palkat
puh. 044 787 8808

Miia Tytykoski
lomitussihteeri
puh. 050 360 3914