Siirry sisältöön »
  • Tekstikoko
  • Pienennä tekstin kokoa
  • Suurenna tekstin kokoa
Sivukartta
 
 

Omatoimikirjasto

Kirjaston omatoimiajat

Omatoimikirjastoa voivat käyttää kaikki VASKI-kirjastojen asiakkaat itsenäisesti myös palveluaikojen ulkopuolella. Käytölle ei ole ikärajaa. Omatoimikäytön aikana kirjastossa ei ole henkilökohtaista palvelua.

Omatoimikirjastossa voit lainata ja palauttaa automaateilla, käyttää asiakastietokoneita, lukea lehtiä ja vaikkapa työskennellä tai kokoustaa. Omatoimiaikana kirjastossa ei saa järjestää kokoontumislaissa (530/1999) tarkoitettuja yleisiä kokouksia tai yleisötilaisuuksia, ellei näistä ole erikseen sovittu kirjaston henkilökunnan kanssa.

Kirjastossa on langaton verkko.

Tiloja valvotaan tallentavin kameroin, kulunvalvontaohjelmalla ja hälytyksin. Kuulutusjärjestelmä ilmoittaa omatoimiajan päättymisestä. Jos asiakas aiheuttaa toiminnallaan hälytyksen, on hän velvollinen korvaamaan hälytyksestä aiheutuneet kulut.

Kirjastoon tultaessa ja sieltä poistuttaessa asiakkaan on huolehdittava, että ovi menee lukkoon.

Kirjastokortti avaa oven

Omatoimiaikana pääset sisään omalla VASKI-kirjastokortillasi ja nelinumeroisella tunnusluvulla. Laita kortti ulko-oven vieressä olevan lukijan säteen alle viivakoodi ylöspäin ja näppäile tunnusluku ja sen perään heti #-merkki (esim. 1234#), niin oven lukitus aukeaa. Tunnusluku on sama, jota käytetään verkkokirjastossa ja automaateilla asioitaessa. Tunnusluvun saat kirjastosta.

Jos olet kirjastossa silloin, kun palveluaika päättyy ja omatoimiaika alkaa, ole hyvä ja poistu kirjastosta hetkeksi ja kirjaudu sitten kirjastokortillasi ja tunnusluvullasi sisään.

Lue lehtiä

Aamun ensimmäinen asiakas voi ottaa sanomalehdet eteisestä, jos ne eivät ole vielä lukusalissa.

Lainaus ja palautus

Kirjastossa on automaatti, jolla voit lainata ja palauttaa. Myös varatun aineiston voit noutaa ja lainata omatoimiaikana. Siirrä automaatilla palauttamasi aineisto palautushyllyyn, josta saat myös lainata muiden palauttamaa aineistoa. Jos palauttamastasi aineistosta on varauksia, laita se hyllyyn, jossa on merkintä ”virkailijalle annettava aineisto”. Automaatti opastaa, kuinka toimia eri tilanteissa.

Olet vastuussa palauttamattomana kirjastoon jätetystä aineistosta.

Kirjastomaksuja voit maksaa ainoastaan kirjaston palveluaikoina tai verkkokirjastossa.

Tekniset ongelmat ja hätätilanteet

Tietokoneiden ja automaattien mahdollisia teknisiä ongelmia voidaan selvittää vasta, kun henkilökunta on paikalla.

Hälytysjärjestelmä aiheuttaa hälytyksen ja ilmoittaa päivystykseen, jos kirjastossa on käyttäjiä omatoimiajan päätyttyä.

Käyttöoikeuden menetys

Käyttö voidaan tarvittaessa estää esimerkiksi häiriökäyttäytymisen vuoksi. Asiakas on vastuussa myös mukanaan kirjautumatta tulevien henkilöiden käyttäytymisestä.

 

Yhteystiedot

Kirjaston asiakaspalvelu
puh. 044 433 2160

Sirpa Ikala-Suomalainen
kirjastotoimenjohtaja
puh. 050 570 6806