Siirry sisältöön »
  • Tekstikoko
  • Pienennä tekstin kokoa
  • Suurenna tekstin kokoa
Sivukartta
 
 

Själv ordnad avbytarservice

En lantbruksföretagare har rätt att välja om avbytarservicen ska ordnas via den lokala enheten eller om han ordnar sin avbytarservice själv. Valet görs för varje gård skilt för sig. Företagarna på samma gård måste tillsammans besluta om de vill anlita den lokala enhetens service eller själva helt ordna sina avbytartjänster.

Valet gäller alla avbytartjänster; Om lantbruksföretagaren har valt att ordna sin avbytarservice själv, måste han själv ordna sin semester, vikariehjälp och subventionerad avgiftsbelagd avbytarhjälp.

En lantbruksföretagare som väljer självordnad avbytarservice kan fritt välja avbytare men tjänsten måste köpas av en serviceproducent som är registrerad i förskottsinnehållningsregistret och som uppfyller kriterierna i lagen. Den lokala enheten betalar ersättning för det utförda avbytararbetet direkt till serviceproducenten.

En lantbruksföretagare som väljer självordnad avbytarservice kan ta ut sin semester när det passar honom bäst. Han är också fri att ändra datumet för sin semester under kalenderåret. Dessutom kan han ordna sin semester så att den infaller på så många söndagar eller helgdagar som han själv vill och kan använda alla semesterdagar tillsammans eller separat från andra semesterberättigade lantbruksföretagare på gården.


Övergången till själv ordnad avbytarservice måste meddelas den lokala enheten

Om lantbruksföretagaren vill övergå från den lokala enhetens avbytarservice till själv ordnad avbytarservice eller omvänt måste han informera den lokala enheten i förväg. I båda fallen måste anmälan göras skriftligen till den lokala enheten före slutet av juni. Ändringen träder då i kraft vid ingången av följande kalenderår.

Om lantbruksföretagaren har meddelat att han kommer att ordna sin avbytarservice själv, är den lokala enheten inte skyldig att organisera tjänsten. Den kan dock på begäran hjälpa till att hitta en avbytare.


Ersättning för själv ordnad avbytarservice

När det gäller själv ordnad avbytarservice, serviceproducenten som utfört de avtalade arbetsuppgifterna i husdjursskötseln skickar fakturan direkt till lantbruksföretagaren som mottagit servicen. Lantbruksföretagaren måste göra en skriftlig ersättningsansökan till den lokala enheten inom de två följande kalendermånaderna efter avbytartjänsten.

Lantbruksföretagaren ansöker om ersättning genom att fylla i blanketten Lantbruksföretagarens ansökan om ersättning för själv ordnad avbytarservice. En kopia av serviceproducentens faktura måste bifogas ansökan. Ansökan och dess bilagor skickas till Vemos lokala enhet per e-post eller per brev.

Efter att ha behandlat ansökan betalar Vemos lokala enhet ersättningen till serviceproducenten.

Ersättning för avbytarservice som ordnats själv var 30,07 €/h under 2023 och 31,60 €/h under 2024.


 

Kundbetjäning
vardagar kl. 10.00-14.00
044 787 8900

 

Yhteystiedot

Lomitus, asiakaspalvelunumero
puh. 044 787 8900 (ark. klo 10:00 - 14:00)

Minna Korpela
lähijohtaja

Susanna Kujala
lähijohtaja

Lea Ollikainen
lähijohtaja

Kati Vanhanen
lähijohtaja

Maarit Väinölä
lähijohtaja

Pirjo Mäntynen
lomituspalvelujohtaja
puh. 050 408 7471

Merja Haavisto
lomituspäällikkö
puh. 044 787 8910

Elina Suominen
toimistopäällikkö
puh. 044 787 8888

Terja Mikola
työsuojeluvaltuutettu
puh. 044 787 8845

Jaana Sulo
lomitusassistentti, laskutus
puh. 044 787 8870

Marjo Haaparanta
lomitusassistentti, palkat
puh. 044 787 8808

Miia Tytykoski
lomitussihteeri
puh. 050 360 3914