Siirry sisältöön »
  • Tekstikoko
  • Pienennä tekstin kokoa
  • Suurenna tekstin kokoa
Sivukartta
 
 

Semester

En lantbruksföretagare som bedriver husdjursproduktion kan få 26 semesterdagar per kalenderår. För att vara berättigad till semester måste lantbruksföretagaren ha en obligatorisk LFÖPL-försäkring och måste han arbeta som lantbruksföretagare i huvudsyssla. Dessutom krävs det, att antalet husdjur motsvarar minst 6 husdjursenheter och husdjursproduktionen beskattas enligt inkomstskattelagen för gårdsbruk (543/1967)

Semesterrätten är alltid personlig.

Rätt till avbytarservice är villkorat av en obligatorisk LFÖPL-försäkring

För att vara berättigad till semester och subventionerad avgiftsbelagd avbytarhjälp måste lantbruksföretagaren ha en obligatorisk LFÖPL-försäkring från den första dagen det år för vilket han ansöker om rätt till semester. 

En nystartad lantbruksföretagare har därför endast rätt till semester under sitt första år som företagare om hans LFöPL-försäkring är i kraft från och med den 1 januari.

Ett undantag är en efterträdare som har börjat som en lantbruksföretagare mitt under året. I detta fall är det möjligt för lantbruksföretagare som ger upp lantbruksföretaget att överföra sina oanvända semesterdagar från semesteråret i fråga till den nya företagaren på gården, upp till högst 26 dagar.

En person vars obligatoriska LFöPL-försäkring endast består av skog har inte rätt till semester eller vikariehjälp.

Endast de lantbruksföretagare som arbetar i sitt lantbruksföretag som huvudsyssla kan få semester

Endast en lantbruksföretagare som arbetar i sitt lantbruksföretag som huvudsyssla och har en andel av de nödvändiga dagliga arbetsuppgifterna i husdjursskötseln kan få semester. Lantbruksföretagaren anses arbeta heltid om den tid han ägnar åt lantbruksföretaget är minst lika stor som den tid han ägnar åt annat arbete.

Företagsverksamhet som bedrivs från gårdsbruksenheten, företagsverksamhet som bedrivs i anslutning till lantbruket ytterom gårdsbruksenheten eller studier medför inte att rätten till semester går förlorad. Om sökanden vid sidan av sin lantbruksverksamhet har företagsverksamhet som bedrivs ytterom gårdsbruksenheten och som omfattas av FÖPL-försäkringen (Lag om pension för företagare), uppskattas huvudsysslan med hjälp av arbetstidsjämförelse. Detsamma gäller om sökanden har anställnings- eller tjänsteförhållande vid sidan av sin lantbruksverksamhet.

Begränsningar av semesterrätten

Semesterrätten är personlig, så du kan inte överföra semesterdagar till en annan person.

När det gäller lokala enhetens avbytartjänster måste alla semesterberättigade lantbruksföretagare på gården ta ut 20 dagar av sin semester samtidigt om

  • lantbruksföretaget har högst 20 husdjursenheter eller
  • de semesterberättigade lantbruksföretagarna arbetar sammanlagt högst 9 timmar i de nödvändiga dagliga arbetsuppgifterna i husdjursskötseln

När det gäller lokala enhetens avbytartjänster kan det ingå högst 3 söndagar eller andra helgdagar i semestern.

En lantbruksföretagare har inte rätt till semester under den tid som han uppbär rehabiliteringsstöd till ett belopp som motsvarar full invalidpension. En lantbruksföretagare som uppbär full invalidpension som beviljats till vidare eller arbetslöshetspension har inte heller rätt till semester. Rätten till semester upphör också när ålderspensionen börjar.
 

Kundbetjäning
vardagar kl. 10.00-14.00
044 787 8900

 

Yhteystiedot

Lomitus, asiakaspalvelunumero
puh. 044 787 8900 (ark. klo 10:00 - 14:00)

Minna Korpela
lähijohtaja

Susanna Kujala
lähijohtaja

Lea Ollikainen
lähijohtaja

Kati Vanhanen
lähijohtaja

Maarit Väinölä
lähijohtaja

Pirjo Mäntynen
lomituspalvelujohtaja
puh. 050 408 7471

Merja Haavisto
lomituspäällikkö
puh. 044 787 8910

Elina Suominen
toimistopäällikkö
puh. 044 787 8888

Terja Mikola
työsuojeluvaltuutettu
puh. 044 787 8845

Jaana Sulo
lomitusassistentti, laskutus
puh. 044 787 8870

Marjo Haaparanta
lomitusassistentti, palkat
puh. 044 787 8808

Miia Tytykoski
lomitussihteeri
puh. 050 360 3914