Siirry sisältöön »
  • Tekstikoko
  • Pienennä tekstin kokoa
  • Suurenna tekstin kokoa
Sivukartta
 
 

Sijaisapu

Sijaisapua voidaan myöntää silloin, kun maatalousyrittäjä on estynyt hoitamaan työtään väliaikaisesti. Sijaisapua ei voida koskaan myöntää takautuvasti!

Sijaisapua voi saada päätoimisen kotieläintilallisen lisäksi myös sivutoiminen kotieläintuotantoa harjoittava maatalousyrittäjä.

Sijaisapu on maksullista palvelua.

Siirry tästä hakemaan sijaisapua


Edellytykset

Saadakseen sijaisapua maatalousyrittäjän täytyy täyttää lomituspalvelujen saamisen edellytykset. Sen lisäksi hänellä on oltava lomituspalvelulain mukainen sijaisapuperuste ja avun tarve.


Sijaisavun edellytyksenä sijaisapuperuste

Sijaisapua myönnetään erillisten sijaisapuperusteiden mukaan, jotka on lueteltu lomituspalvelulaissa. Sijaisapua käytetään eniten sairauden tai tapaturman aiheuttamaan työkyvyttömyyteen ja perhevapaisiin.

Sijaisapuperusteet


Sijaisavun edellytyksenä merkittävä työpanos ja sijaisavun tarve

Sijaisavun edellytyksenä on, että maatalousyrittäjä on sijaisavun tarpeen alkaessa tehnyt säännöllisesti tilan töitä ja hänen työpanoksensa tilalla on ollut merkittävä. Sijaisavun saaminen edellyttää myös avun tarvetta. Avun tarve tarkoittaa, että töitä ei pystytä järjestämään yrityksen sisäisin järjestelyin.

Mikäli oman perheen jäsen osallistuu tilan työhön työosuudella, hänet luetaan osaksi tilan työvoimaa. Tällöin voidaan katsoa, että sijaisapuun ei ole tarvetta ja että tilan väki selviytyy tilanteesta itse omia töitään väliaikaisesti järjestelemällä ja jakamalla.

Tilan ulkopuolinen ansiotyö ei estä sijaisavun saamista, jos yrittäjän tehtäväosuus tilan töistä on merkittävä, tai jos työtehtävää ei voida siirtää myöhemmin tehtäväksi.


Sijaisavun syyn on oltava tilapäinen

Sijaisavun syyn on oltava aina tilapäinen. Sijaisapua ei siis voida myöntää, jos maatalousyrittäjän palaaminen maatalousyrittäjän työhön sairausloman tai kuntoutuksen jälkeen ei ole todennäköistä.

Oikeus sijaisapuun päättyy vanhuuseläkkeeseen. Jos sijaisavun tarve on alkanut välittömästi ennen vanhuuseläkkeen alkamista, sijaisapua on mahdollista saada enintään 60 päivää seuraavan puolen vuoden aikana. Oikeus sijaisapuun päättyy myös, kun yrittäjälle myönnetään täysi työkyvyttömyyseläke toistaiseksi.


Sijaisapua tuotannon järjestelyjä varten

Sijaisapua voi saada yritystoiminnan jatkamiseen tai siitä luopumisen vaatimia järjestelyjä varten silloin, kun maatalousyrittäjälle on myönnetty täysi työkyvyttömyyseläke tai osatyökyvyttömyyseläke, tai kun sijaisavun tarve johtuu sijaisapuun oikeutetun yrittäjän kuolemasta.

Sijaisapua saa enintään 60 päivää seuraavan puolen vuoden aikana siitä, kun eläkepäätös on annettu. Tuotannon järjestelyjä varten annetun sijaisavun hinta on vuonna 2023 15,32 euroa/tunti ja vuonna 2024 16,10 euroa/tunti .


Laadi valtakirja vakavien tilanteiden varalle!

Uuden lomituspalvelulain mukaan sijaisapua on haettava aina kirjallisesti ennen sijaisapulomituksen alkamista. Säännös koskee sekä kunnan lomituspalveluja käyttäviä että itse lomituksensa järjestäviä. 

Vakavien tilanteiden varalle on ehdottoman tärkeää laatia valtakirja, jolla lomituspalveluita käyttävä maatalousyrittäjä voi valtuuttaa toisen henkilön hakemaan puolestaan sijaisapua, mikäli ei itse siihen pysty. 

Mikäli et ole vielä laatinut valtakirjaa, täytä ja allekirjoita linkin takaa löytyvä lomake ja palauta se meille sähköpostin liitteenä. Voit myös tulostaa lomakkeen, täyttää sen käsin ja palauttaa skannattuna sähköpostin liitteenä.

Voit lähettää täytetyn lomakkeen myös kirjepostilla osoitteeseen
Vehmaan kunta / Lomituspalvelut
Mynämäentie 121
23200 Vinkkilä

Valtakirja sijaisavun hakemiseen

 


Asiakaspalvelunumero
arkisin klo 10.00-14.00
044 787 8900


 

Yhteystiedot

Lomitus, asiakaspalvelunumero
puh. 044 787 8900 (ark. klo 10:00 - 14:00)

Minna Korpela
lähijohtaja

Susanna Kujala
lähijohtaja

Lea Ollikainen
lähijohtaja

Kati Vanhanen
lähijohtaja

Maarit Väinölä
lähijohtaja

Pirjo Mäntynen
lomituspalvelujohtaja
puh. 050 408 7471

Merja Haavisto
lomituspäällikkö
puh. 044 787 8910

Elina Suominen
toimistopäällikkö
puh. 044 787 8888

Terja Mikola
työsuojeluvaltuutettu
puh. 044 787 8845

Jaana Sulo
lomitusassistentti, laskutus
puh. 044 787 8870

Marjo Haaparanta
lomitusassistentti, palkat
puh. 044 787 8808

Miia Tytykoski
lomitussihteeri
puh. 050 360 3914