Siirry sisältöön »
  • Tekstikoko
  • Pienennä tekstin kokoa
  • Suurenna tekstin kokoa
Sivukartta
 
Perhepäivähoidon ja varhaiskasvatuksen yhteinen Sadonkorjuu-juhla
 

Perhepäivähoito ja yksityinen ryhmäperhepäivähoito

Perhepäivähoito on turvallista, kotiympäristössä tapahtuvaa kaikkein pienimpien lasten päivähoitoa.  Sen vahvuutena on lapsilähtöisyys ja läheinen kasvatusyhteistyö vanhempien kanssa. Eri puolilla kuntaa toimii kaksi perhepäivähoitajaa, jotka tarjoavat varhaiskasvatusta perheille 06.00-17.00 välisenä aikana. Perhepäivähoitajien varahoitopaikkana toimii päiväkoti Päivänkakkara.  Perhepäivähoidon suurena voimavarana on vehmaalainen puhdas luonto ja vapaus liikkua lähimetsissä leikkien ja oppien.

Hoitopaikkana on hoitajan oma koti. Lapsiryhmä koostuu neljästä alle kouluikäisestä lapsesta hoitajan omat lapset mukaan lukien sekä osapäiväisestä esiopetuslapsesta tai koululaisesta.

Jokaiselle perhepäivähoidossa olevalle lapselle laaditaan varhaiskasvatussuunnitelma hoitopaikassa yhdessä vanhempien, hoitajan ja ohjaajan kanssa. Myös perhepäivähoidon toimintaa määrittää varhaiskasvatuslaki ja Vehmaalla seutukunnallisesti laadittu varhaiskasvatussuunnitelma (vasu).

Perhepäivähoidon kasvatustoimintaa ohjaa ja valvoo varhaiskasvatuksen johtaja, joka tukee hoitajan työtä, tekee mm. kotikäyntejä ja järjestää yhteispalavereita.  Hän hoitaa myös lasten sijoittamisen perhepäiväkoteihin.


Vehmaalla toimii  yksityinen Mimosa-ryhmis osoitteessa Vinkkiläntie 18 E 1, 23200 Vinkkilä.  


Perhepäivähoitajat

Mervi Rivasto
Mäkiläntie 9, 23200 Vinkkilä

Jos olet kiinnostunut perhepäivähoitajan työstä ota yhteyttä varhaiskasvatuksen johtajaan.

 
 

Yhteystiedot

Arvid Vonk
Varhaiskasvatuksen johtaja
puh. 0447393041