Siirry sisältöön »
 • Tekstikoko
 • Pienennä tekstin kokoa
 • Suurenna tekstin kokoa
Sivukartta
 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (tunnelmakuva)
 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

 
 

hyvinvointikertomuKsen laatiminen

Lain mukaan kunnan tehtävänä on valmistella valtuustokausittain laaja hyvinvointikertomus sekä vuosittainen raportti, joilla seurataan ja ohjataan kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden kehitystä.

Lisäksi kunnan tulee kartoittaa tarjolla olevat hyvinvointia ja terveyttä edistävät palvelut ja koordinoida niiden tuotantoa kunnan eri toimialojen ja yhteistyötahojen kanssa.

 Yhteistyötahoja ovat mm. muut kunnat, seurakunta, paikalliset yritykset ja järjestöt. Kunnan tehtävänä on myös tukea kansallisten ja alueellisten terveyden edistämisen ja hyvinvointiohjelmien toimeenpanoa ja toteutusta omassa kunnassa.


Kunnan HYTE-työn tavoitteena on:

 • kaventaa asukkaiden hyvinvointi- ja terveyseroja
 • lisätä koettua hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä
 • ehkäistä sairauksia, tapaturmia ja syrjäytymistä
 • vahvistaa mielenterveyttä ja osallisuutta
 • vaikuttaa kuntatalouteen ennaltaehkäisemällä hyvinvoinnin ja terveyden ongelmia
 • Hyvinvointia ja terveyttä edistäviä palveluja tuotetaan kunnan kaikilla toimialoilla, sekä yrityksissä, järjestöissä ja yhteisöissä.
Vehmaan kunnan HYTE-työn tavoitteet ovat valtuustokaudella 2021-2025 seuraavat:

 • Hyvinvoinnin edistäminen osallisuutta ja yhteisöllisyyttä kehittämällä
 • Hyvinvoinnin edistäminen ennaltaehkäisyn avulla
 • Hyvinvoinnin edistäminen digipalveluja parantamalla


Vehmaan kunnan laaja hyvinvointikertomus-2021-2025 |pdf

 

Yhteystiedot

Heli Antikainen-Pauna
hallinto- ja taloussuunnittelija, hyvinvointikoordinaattori
puh. 044 739 3702