Siirry sisältöön »
  • Tekstikoko
  • Pienennä tekstin kokoa
  • Suurenna tekstin kokoa
Sivukartta
 
 

Itse järjestetty lomitus

Maatalousyrittäjällä on oikeus valita, haluaako hän käyttää kunnallisia lomituspalveluita vai järjestää lomituksensa itse. Valinta on maatalousyrityskohtainen, eli tilan kaikkien yrittäjien on valittava sama lomituksen järjestämistapa.

Valinta koskee lomituspalveluja kokonaisuudessaan; Jos maatalousyrittäjä on ilmoittanut järjestävänsä itse lomituksensa, hänen on järjestettävä itse sekä vuosilomansa, sijaisapunsa, että tuettu maksullinen lomittaja-apunsa.

Itse järjestetyn lomitustavan valinnut yrittäjä voi valita vapaasti tilalleen lomittamaan tulevan lomittajan, kunhan ostaa palvelun ennakkoperintärekisteriin merkityltä palveluntuottajalta, joka täyttää laissa esitetyt kriteerit. Paikallisyksikkö korvaa maatalousyrittäjän itse hankkimista lomituspalveluista aiheutuneita kustannuksia palvelujen tuottajalle.

Itsejärjestetyssä lomituksessa maatalousyrittäjä voi pitää lomansa silloin, kun hänelle parhaiten sopii. Hän voi myös vapaasti muuttaa vuosilomansa ajankohtaa kalenterivuoden aikana. Lomaan voi sisältyä niin monta pyhäpäivää kuin yrittäjä haluaa. Lomat voi pitää myös yhtä aikaa tai erikseen tilan muiden vuosilomaan oikeutettujen yrittäjien kanssa.


Tutustu tästä kunnallisen ja itse järjestetyn lomituksen eroihin |pdf


Itse järjestettyyn lomitukseen siirtymisestä on tehtävä ilmoitus paikallisyksikölle

Jos yrittäjä haluaa järjestää lomituksensa itse, hänen on ilmoitettava siitä etukäteen paikallisyksikölle. Samoin ilmoitus on tehtävä, jos yrittäjä haluaa takaisin kunnalliseen lomitukseen. Molemmissa tapauksissa ilmoitus tehdään kirjallisesti paikallisyksikölle kesäkuun loppuun mennessä. Muutos astuu voimaan seuraavan vuoden alussa.

Kun maatalousyrittäjä on ilmoittanut järjestävänsä lomituksensa itse, paikallisyksiköllä ei ole velvollisuutta järjestää lomitusta. Se voi kuitenkin pyynnöstä avustaa lomittajan hankkimisessa.Itse järjestetyn lomituksen korvaus

Itse järjestetyssä lomituksessa lomituksen suorittanut palveluntuottaja osoittaa lomituslaskunsa suoraan lomitetulle maatalousyrittäjälle. Maatalousyrittäjän on haettava korvausta kirjallisesti paikallisyksiköltä lomitusajankohtaa seuraavien kahden kalenterikuukauden kuluessa.

Maatalousyrittäjä hakee korvausta täyttämällä itsejärjestetyn lomituksen korvaushakemuksen, liittämällä siihen kopion lomituslaskusta ja palauttamalla dokumentit Vehmaan paikallisyksikköön itsejärjestetyn lomituksen sähköpostiosoitteeseen tai kirjepostilla osoitteeseen

Vehmaan kunta / Lomituspalvelut
Mynämäentie 121
23200 Vinkkilä.  

Käsiteltyään korvaushakemuksen paikallisyksikkömme maksaa korvauksen palveluntuottajalle. Ennakkoperintärekisteriin merkityltä palveluntuottajalta ostetun lomituspalvelun (yritys tai ammatinharjoittaja) korvaus vuonna 2023 oli 30,07 €/lomitustunnilta ja vuonna 2024 31,60 €/lomitustunnilta.

 


Asiakaspalvelunumero
arkisin klo 10.00-14.00
044 787 8900


 

Yhteystiedot

Lomitus, asiakaspalvelunumero
puh. 044 787 8900 (ark. klo 10:00 - 14:00)

Minna Korpela
lähijohtaja

Susanna Kujala
lähijohtaja

Minna Oksanen
lähijohtaja, tiiminvetäjä

Lea Ollikainen
lähijohtaja

Jouko Siivo
lähijohtaja

Kati Vanhanen
lähijohtaja

Maarit Väinölä
lähijohtaja

Pirjo Mäntynen
lomituspalvelujohtaja
puh. 050 408 7471

Merja Haavisto
lomituspäällikkö
puh. 044 787 8910

Elina Suominen
toimistopäällikkö
puh. 044 787 8888

Terja Mikola
työsuojeluvaltuutettu
puh. 044 787 8845

Jaana Sulo
lomitusassistentti, laskutus
puh. 044 787 8870

Marjo Haaparanta
lomitusassistentti, palkat
puh. 044 787 8808

Miia Tytykoski
lomitussihteeri
puh. 050 360 3914