Siirry sisältöön »
 • Tekstikoko
 • Pienennä tekstin kokoa
 • Suurenna tekstin kokoa
Sivukartta
 
 

Rakennusjärjestys

Vehmaan kunnan kuntakohtainen rakennusjärjestys

Rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvat maankäyttö- ja rakennuslakia tarkentavat kuntakohtaisesti tarpeelliset määräykset. (MRL 14 §)

Rakennusjärjestyksen määräykset voivat koskea rakennuspaikkaa, rakennuksen kokoa ja sen sijoittumista, rakennuksen sopeutumista ympäristöön, rakentamistapaa, istutuksia, aitoja ja muita rakennelmia, rakennetun ympäristön hoitoa, vesihuollon järjestämistä, suunnittelutarvealueen määrittelemistä sekä muita niihin rinnastettavia paikallisia rakentamista koskevia seikkoja.

Vehmaan kunnan rakennusjärjestystä on noudatettava maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen, sekä muiden rakentamista ja maan käyttöä koskevien säännösten ja määräysten lisäksi, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, asemakaavassa tai Suomen rakentamismääräyskokoelmassa ei ole asiasta toisin määrätty (MRL 14 § 4 mom.).

 • Rakennusjärjestys | pdf

  Vuonna 2016 laadittu rakennusjärjestys on päivitetty teknisessä lautakunnassa 26.1.2023.
  Omakotitalojen, vapaa-ajanasuntojen, teollisuusrakennusten, rivi- ja kerrostalojen ja liikerakennuksien seuraavat toimenpiteet voidaan tehdä nyt ilman lupamenettelyjä:
  -markiisien asentaminen
  -ilmalämpöpumppujen asentaminen
  -aurinkokeräimien asentaminen
 

Yhteystiedot

TEKNISET PALVELUT

Jasmin Kakko
toimistosihteeri
puh. 044 739 3721

Eero Ahala
rakennustarkastaja
puh. 050 405 2850