Siirry sisältöön »
  • Tekstikoko
  • Pienennä tekstin kokoa
  • Suurenna tekstin kokoa
Sivukartta
 
Yhdessä eteenpäin
 

Erityisvarhaiskasvatus

Varhaiserityiskasvatus on kiinteä osa varhaiskasvatusta ja esiopetusta. Jokainen lapsi on oikeutettu oikea-aikaiseen ja yksilöllisesti suunniteltuun kasvun ja oppimisen tukeen hänen kasvun polullaan. Lapsella on oikeus saada tukea heti tuen tarpeen ilmetessä, eikä tuen saamiseen ei tarvita diagnoosia tai muuta lausuntoa, vaan tukitoimet pyritään järjestämään osaksi lapsen päivittäistä arkea lapsen omassa varhaiskasvatusympäristössä. Varhaiskasvatuksen erityisopettajat työskentelevät tiiviissä yhteistyössä kasvattajatiimin, perheen ja lapsen kanssa. Varhaiserityiskasvatusta toteuttavat lapsen oman ryhmän varhaiskasvatuksen opettaja ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajat yhdessä varhaiskasvatuksen erityisopettajan sekä perheen kanssa.

Varhaiserityiskasvatuksen tehtävänä on:

  • Tukea lapsen vahvuuksia ja kokonaisvaltaista kehitystä
  • Ennaltaehkäistä tuen tarpeiden syntymistä
  • Tunnistaa ja havaita tuen tarpeita mahdollisimman varhaisessa vaiheessa
  • Tarjota lapselle ja perheelle sen tarvitsemaa tukea
  • Tehdä tiivistä yhteistyötä perheiden sekä muiden lapsen  kanssa työskentelevien tahojen kanssa ( Sosiaali- ja terveyspalvelut, oppilashuolto, asiantuntijat)

Vehmaalla varhaiskasvatuksen erityisopettajana (Veo) toimii Anniina Sonny-Tuominen (Kirkonkylän päiväkoti) ja Anni Peltomaa (esiopetus ja täydentävä varhaiskasvatus)

 

Yhteystiedot

PÄIVÄKOTI

Anniina Sonny-Tuominen
varhaiskasvatuksen erityisopettaja
puh. 044 323 6813

ESIOPETUS

Anni Peltomaa
varhaiskasvauksen erityisopettaja
puh. 044 711 0081