Siirry sisältöön »
 • Tekstikoko
 • Pienennä tekstin kokoa
 • Suurenna tekstin kokoa
Sivukartta
 
neuvontakuva.jpg
 

CAP 27 ja Neuvo 2023


Maatilojen neuvontatuki Neuvo 2023

Maatiloilla on mahdollisuus saada neuvontaa tilan eri tarpeisiin arvonlisäveron hinnalla 10000 euroon asti vuosien 2023-2027 välisenä aikana. EU:n maaseuturahastosta korvattavan neuvonnan tuntiveloitus voi olla enintään 75€/h. Jos neuvojana käytetyn asiantuntijan tuntiveloitus ylittää tämän, jää yli menevä osuus viljelijän maksettavaksi. 

Neuvontaa voit hyödyntää moniin eri tarpeisiin. Neuvontaa on tarjolla mm. viljelijätukien ehtojen läpikäymiseen, viljelijän työhyvinvointiin liittyviin kysymyksiin, sukupolvenvaihdoksen suunnitteluun sekä eläinten hyvinvointiin liittyviin kysymyksiin. Täydellisen listan neuvottavista aiheista löydät ruokaviraston Neuvo 2023 sivuilta. Samalta sivulta löydät myös itsellesi sopivan neuvojan neuvojarekisterin kautta. Kannattaa rohkeasti hyödyntää tämä mahdollisuus oman tilan toiminnan kehittämiseen. 

Lue tarkemmin neuvonnasta ruokaviraston sivuilta:


Neuvo 2023

Alla meiltä usein kysyttyjä kysymyksiä tukikauden vaihtuessa

 

Miten aktiiviviljelijän tarkastelu muuttuu?

 • Jotta viljelijä voi saada maataloustukia tulee hänen täyttää aktiiviviljelijän määritelmä. Tulevalla ohjelmakaudella aktiiviviljelijän määritelmää tullaan tarkastelemaan tarkemmin kuin kuluvalla kaudella. Jatkossa viljelijä luetaan aktiiviviljelijäksi jos hänen suorien tukien yhteenlaskettu summa on alle 5000€ tai hakijalla on YTJ-rekisterissä päätoimialana alkutuotanto JA hän on arvolisäverovelvollinen alkutuottajana. Huomio, että sekä YTJ-vaatimus, että arvolisäverovelvollisuus tulee täyttyä. Viljelijä voi osoittaa olevansa aktiiviviljelijä myös toimittamalla kuntaan tositteet esimerkiksi tuontatopanosten ostoista tai sadon myynnistä, jos edellä luetellut ehdot eivät täyty.
 • Ohjeistuksen miten tarkistat oletko aktiiviviljelijä löydät täältä»

Vuokrasopimukseni pellosta ja tukioikeuksista päättyy vuoteen 2022. Tarvitseeko tukioikeuksia enää siirtää?

 • Ei tarvitse. Tukioikeudet poistuvat uuden ohjelmakauden myötä ja jatkossa perustulotuki määräytyy tukikelpoisen alan, ei tukioikeuksien mukaan. Tukikelpoinen ala tarkoittaa sellaista alaa, jolla on mahdollisuus suorittaa normaaleja viljelytoimenpiteitä ja on maatalouskäytössä. 
 • Pidä kuitenkin huolta, että vuokrasopimuksesi ovat ajan tasalla ja että ne ovat tuenhakijan nimissä tehdyt. Kunta tarkastaa jatkossa pellon haltijatiedon ns. satunnaisotannalla, joten on tärkeää, että peltojen vuokrasopimukset ovat ajan tasalla. Tarkista myös, että vipussa pellon haltijatieto on ilmoitettu oikein.

Mitä tarkoittaa ehdollisuus?

 • Ehdollisuus korvaa täydentävät ehdot. Tulevalla ohjelmakaudella viherryttämisen vaatimustaso nousee ja osa nykyisen viherrytämistuen ehdoista muuttuu kaikille pakolliseksi tilakokoon katsomatta. Ehdollisuuden vaatimuksia ovat mm. vuoden 2022 jälkeen raivattujen peltojen jatkuva nurmipeitteisyys, vähintään 33%:n talviaikainen kasvipeitevaatimus, sekä viljelykierron vahvistaminen.
 • Ehdollisuuden opas on julkaistu 3.2.2023. Lue opas täällä»

Olen raivannut peltoa kesän 2022 aikana, miten minun pitää toimia, jotta lohko välttyy jatkuvan nurmipeitteen vaatimukselta?

 • Pellon peruskunnostustoimenpiteet tulee olla valmiit viimeistään 31.12.2022. Tämä tarkoittaa sitä, että lohkolta on poistettu puusto ja kannot vuoden 2022 loppuun mennessä ja lohko on muutenkin viljelykelpoinen. Tällaiset lohkot ilmoitetaan normaalisti U-lohkoina kevään 2023 päätukihaussa. Halutessasi voit dokumentoida esimerkiksi valokuvin pellon viljelykunnon loppuvuodesta 2022.
 • Voit kuitenkin tehdä pellon muotoa parantavia muutoksia ilman pysyvän nurmipeitteen vaatimusta. Tällöin alan on rajauduttava jo olemassa olevaan lohkoon sekä alan on oltava alle 0,50ha ja enintään 5% jo olemanssa olevan lohkon pinta-alasta
  • Esimerkki 1: Korvauskelpoinen lohko on 6ha. Tällöin voit rajakorjauksella ottaa viljelyyn korkeintaan 0,30ha. (6ha*0,05=0,30ha)
  • Esimerkki 2: Korvauskelpoinen lohko on 15ha. Tällöin voit rajakorjauksella ottaa viljelyyn korkeintaan 0,5ha. (15ha*0,05=0,75ha.) Vaikka prosentuaalisesti voisi liittää 0,75 ha, rajoittaa 0,5ha:n enimmäismäärä yhdistettävän alan 0,5 hehtaariin

Pitääkö minun ottaa maanäytteet, vaikka en hae ympäristökorvausta?

 • Pitää ottaa, jos lannoitat peltoa. Uudella ohjelmakaudella fosforilannoituksen rajoitukset tulevat koskemaan kaikkia tuenhakijoita. Lannoitus tulee suunnitella viljavuustutkimuksen perusteella. Jos sitoudut ympäristökorvaukseen täyttyy ehdollisuuden vaatimus ympäristökorvauksen maanäytteillä automaattisesti. Jos et sitoudu ympäristökorvaukseen voit käyttää enintään 10 vuotta vanhoja maanäytteitä täyttämään ehdollisuuden vaatimusta. Jos sinulta ei löydy maanäytteitä tulee viljavuustutkimus teettää siten, että sinulla on maanäytteiden analyysin tulos käytössä ennen kylvöjä. Maanäytteitä tai tarvitse ottaa siinä tapauksessa, jos et lannoita peltoa laisinkaan. 
 • Huomioithan myös, että ehdollisuuden ehtona on lannoituksen kirjanpito kasvulohkoittain.

Mitä tarkoittaa ehdollisuuden vähimmäismaanpeitevaatimus?

 • Vuodesta 2023 alkaen et voi kyntää kaikkea peltopinta-alaasi vaan 33% tilan peltojen ja pysyvien kasvien yhteenlasketutusta pinta-alasta pitää olla kasvipeitteistä 31.10.-15.3. välisenä aikana. Huomioi, että ekojärjestelmän kasvipeitteisyystoimenpiteessä kasvusto on säilytettävä 15.4. asti. Ehdollisuuden vähimmäismaanpeitevaatimusta voit täyttää aidolla kasvipeitteisyydellä (sänki kelpaa), kevytmuokkauksella sekä tiettyjen kasvien muokkaamattomilla aloilla, joiden pinnalla on sadonkorjuusta jäänyttä kasvijätettä (esim. kaalit, hernekasvit, salaatit jne.)

Mitä tarkoittaa ehdollisuuden viljelykiertovaatimus?

 • Jatkossa yksivuotisen viljelykasvin tulee vaihtua vähintään 33% tilan peltoalasta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos viljelet kaikilla lohkoillasi vehnää vuonna 2023 tulee vuonna 2024 vähintään 33%:n alalla viljellä jotai muuta kasvia. Muuksi kasviksi lasketaan mm. muut viljat sekä saman viljan syyskylvöiset lajikkeet. 
 • Vuotuisen viljelykierron lisäksi jatkossa edellytetään myös usean vuoden viljelykiertoa. Tämä tarkoittaa sitä, että samaa yksivuotista kasvia voi viljellä samalla alalla enintään 3 vuotta peräkkäin. 

Mitä tarkoittaa monitorointi

 • CAP-uudistuksen yhteydessä EU:n jäsenmaat ovat velvoitettuja ottamaan käyttöön monitoroinnin ja raportoimaan entistä tarkemmin CAP:n tavoitteiden täyttymistä.Monitorointi on satelliittikuvien avulla tapahtuvaa viljelytoimenpiteiden seurantaa. Satelliittikuvilla voidaan tarkastella esimerkiksi onko lohko kylvetty tai niitetty määräaikaan mennessä. Hallinto voi pyytää viljelijältä lisäselvitystä epäselvissä tilanteissa Vipu-mobiilin välityksellä.

Mikä on VIPU-Mobiili?

 • Vipu-mobiili on viljelijän ja hallinnon tiedonvaihtoon tarkoitettu sovellus. Sovelluksesta viljelijä pystyy seuraamaan tukiehtojen noudattamista, tilan maksatustilannetta ja lohkotietoja taannehtivasti vuoteen 2017 asti. Jos monitoroinnissa havaitaan epäselvyyksiä, voi hallinto pyytää viljelijää toimittamaan esimerkiksi kuvan lohkosta Vipu-mobiilin välityksellä. Sovelluksen voit ladata App Store- ta Google Play- sovelluskaupasta Vipu-mobiilista tarkemmin ruokaviraston sivuilla»
 • Vipu-mobiilista on julkaistu demoversio, jossa pääset tutustumaan tarkemmin sovelluksen toiminnallisuuksiin. Demoon pääset tästä: DEMO

Voinko luopua luomusitoumuksesta kesken sitoumuskauden?

 • Luomusitoumus säilyy edelleen 5-vuotisena sitoumuksena. Jos teet luomusitoumuksen, tulee sinun noudattaa luomutuotannon ehtoja koko sitoumuskauden ajan. Sitoumuksesta voit luopua siinä tapauksessa, jos tilalla tapahtuu hallinnansiirto (esim. sukupolvenvaihdos), pinta-ala putoaa alle luomussa vaadittavan pinta-alarajan tai lopetat viljelyn kokonaan. Vuonna 2023 voit luopua sitoumuksesta myös ohjelmakauden vaihtumisen perusteella, vaikka sitoumusta olisi vielä jäljellä. 

Kuinka paljon uudella ohjelmakaudella maksetaan tukia eri toimenpiteistä? 

 • Ruokavirasto on julkaissut sivuillaan peltotukien euromäärät. Siirry taulukkoon klikkaamalla tästä»

Koulutuksissa esitettyjä kysymyksiä ja vastauksia pääset lukemaan koulutukset- sivulta»

Ruokaviraston 13.-14.3.2023 pitämän koulutuksen kysymykset ja vastauksen on julkaistu Ruokaviraston sivuilta. Näihin kysymyksiin ja vastauksiin pääset tästä»
Huomaathan, että sivulla on ensin esitysmateriaalit, joiden alla on kysymykset ja vastaukset.

HAKUOPPAASEEN PÄÄSTÄ TÄÄLTÄ»