Siirry sisältöön »
 • Tekstikoko
 • Pienennä tekstin kokoa
 • Suurenna tekstin kokoa
Sivukartta
 
 

Asiakirjamaksut

Vehmaan kunta - viranomaisen asiakirjoista ja tiedon antamisesta sekä asiakirjakopioista perittävät maksut

Vehmaan kunnan viranomaisten asiakirjoista ja tiedon antamisesta, joiden lunastuksen perimisestä ei ole toisin säädetty tai määrätty, peritään kunnalle lunastusta ja maksuja seuraavien perusteiden ja summien mukaan. Perusteet ja summat koskevat myös sähköisessä muodossa tai muulla vastaavalla tavalla annettuja tietoja:

1. Lunastukset

1.1. Tavanomaisen tiedon antaminen

Tavanomaisena tietojen antamisena pidetään sellaisen asiakirjan kopion tai tulosteen antamista, joka on kokonaan julkinen tai josta salassa pidettävät osat on vaivatta poistettavissa. Asiakirjan on oltava yksilöitävissä ja löydettävissä viranomaisen käytössä olevan asiakirjaluokittelun ja asiakirjan tunnisteen avulla tai sähköisesti yllä pidetyn rekisterin hakutoimintojen avulla.

Pöytäkirjanote ja viranomaisen asiakirjan jäljennös:

TyyppiHinta
Mustavalkoinen A42 € / sivu
Värillinen A43 € / sivu
Mustavalkoinen A33 € / sivu
Värillinen A34 € / sivu

Pöytäkirjanotteeseen ja asiakirjajäljennökseen sisältyy tarvittaessa oikeaksi todistaminen.

Pyynnöstä annettava todistus:

TyyppiHinta
Etuosto-oikeustodistus30 € /kpl
Työtodistus2 € / sivu
Muu vastaava todistus5 € / kpl

Sääntökokoelmat ja julkaisut:

TyyppiHinta
Säännöt ja taksat2 € / sivu
Talousarvio10 € / kpl
Tilinpäätös10 € / kpl
Strategiat ja suunnitelmat10 € / kpl

Maksuun ei sisällöy lähetysmaksua. Hinnat sis. alv.

1.2. Erityistoimenpiteitä vaativan tiedon antaminen

Erityistoimenpiteitä vaativia ovat lähinnä tilanteet, joissa asiakirjan esille haku ei ole mahdollista tavanomaisilla keinoilla. Jos pyydetty asiakirja-aineisto on laaja - tai pyydettyjen asiakirjojen määrästä riippumatta - siinä on paljon eri osissa salassa pidettävää tietoa, asiakirjan tuottaminen annettavaan muotoon voi vaatia tavanomaista enemmän työtä. Erityistoimenpiteitä vaativia ovat lisäksi tilanteet, joissa tarvitaan erityistä automaattisten tietojenkäsittelyn haku-, seulonta-, yhdistely ja tulostusominaisuuksia.

Asiakirjasta, kopiosta tai muusta tulosteesta sekä pelkästä tiedon hausta peritään kiinteä perusmaksu, joka on porrastettu tiedonhaun vaativuuden mukaan:

TyyppiHinta
Normaali tiedonhaku (työaika alle 2h)40 €
Vaativa tiedonhaku (työaika 2-5h)80 €
Hyvin vaativa tiedonhaku (työaika yli 5h)200 €

Perusmaksun lisäksi peritään kopiomaksua kultakin sivulta 1 €. Hinnat sis. alv.

2. Postituskulut

Kun asiakirjoja pyydetään lähettämään tai palautetaan, toimitetaan materiaali postiennakolla. 

Postimaksua ei peritä, jos asiakirjasta ei peritä lunastusta.

3. Maksuttomat asiakirjat, todistukset ja tiedot

Maksua ei peritä:

 • Asiakirjasta, jolla viranomaisen päätös annetaan asianosaiselle tiedoksi, jollei kysymyksessä ole lakiin perustuva lunastuksen periminen
 • Kunnan omilta viranomaisilta ja yksiköiltä
 • Kunnan luottamushenkilöiltä asiakirjoista, joita hän tehtävässään pitää tarpeellisena
 • Kunnan asianomaista koskevasta työ- ja palvelutodistuksesta
 • Asiakirjasta, joka tarvitaan kunnan virasta tai työsuhteesta johtuvan eläkkeen tai muun etuuden hakemista varten
 • Asiakirjasta, joka annetaan valtion viranomaiselle kunnan hallintoon kohdistuvan viranomaiselle säädetyn valvontatehtävän suorittamista varten
 • Asiakirjasta, joka annetaan oikeuden valvomista varten sille, jolta puuttuu varoja lunastuksen suorittamiseen
 • Asiakirjasta, joka annetaan asianosaiselle potilasasiakirjojen tarkastusoikeuden perusteella (korvauksen saa periä, jos edellisestä tarkastusoikeuden käytöstä on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi)
 • Asiakirjasta, josta lain tai asetuksen mukaan ei ole perittävä lunastusta
 • Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä mainituissa tapauksissa
 • Kirjaston tietopalvelu- ja ohjaus

4. Kopiointimaksut omista asiakirjoista

Yksittäiskopiot

Tyyppi1-50 kpl50 kpl ylimeneviltä
A4 mustavalkoiset1 € / kpl0,50 € / kpl
A4 värillset1 € / kpl0,50 € /kpl
A3 mustavalkoiset2 € / kpl1 € / kpl
A3 värilliset2 € / kpl1 € kpl

Hinnat sis. alv.

5. Poikkeukset

Kunnanjohtaja voi viranhaltijapäätöksellä myöntää poikkeuksia viranomaisen asiakirjoista ja tiedon antamisesta sekä asiakirjakopioista perittävien maksujen perusteisiin.

 

Yhteystiedot

HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT

Kaarina Jokela
palveluneuvoja
puh. 044 739 3704

Matti Laurila
toimistosihteeri
puh. 044 739 3705

Riitta Vanhatalo
toimistosihteeri
puh. 044 739 3708

TEKNISET PALVELUT

Jasmin Kakko
toimistosihteeri
puh. 044 739 3721