Siirry sisältöön »
  • Tekstikoko
  • Pienennä tekstin kokoa
  • Suurenna tekstin kokoa
Sivukartta
 
 

Villkoren för rätt till avbytarservice

Syftet med avbytartjänsterna är att garantera lantbruksföretagaren att ta ut årlig semester och få vikariehjälp den period han har en grund för vikariehjälp. Syftet är också att främja lantbruksföretagarens möjligheter att använda avgiftsbelagd avbytarservice (1 § i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare).

Enligt lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare har lantbruksföretagaren som har LFöPL-försäkringen (försäkringen måste gälla från och med den första dagen på året) rätt till semester och vikariehjälp. Villkoren är, att husdjursproduktionen beskattas enligt inkomstskattelagen för gårdsbruk och att antalet husdjur motsvarar minst 6 husdjursenheter. Husdjursenheter har definierats i förordningen om avbytarservice för lantbruksföretagare.

För att få semester krävs det dessutom att personen arbetar som lantbruksföretagare i huvudsyssla.

Semesterrätten för lantbruksföretagare är 26 dagar per kalenderår.

 

1 husdjursenhet
6 husdjursenheter
16kor
424dikor
424andra nötdjur
212hästar
318suggor jämte grisar
424galtar
1590andra svin
424getter som är över 6 månader
1060får som är över 6 månader
30180avelsrävar
30180finnsjubbar
60360andra pälsdjur
100600djur som är fjäderfä (förutom broilrar)
10006000broilrar
10006000kycklingar som är under 16 veckor
 

Vikariehjälp kan beviljas om företagaren som regelbundet har tagit hand om arbetet i lantbruksföretaget tillfälligt är förhindrad att utföra sitt arbete. Vikariehjälpen är en avgiftsbelagd service.

En lantbruksföretagare som är semesterberättigad kan ha subventionerad avbytarhjälp i högst 120 timmar per kalenderår. Subventionerad avgiftsbelagd avbytarhjälp kan ordnas om det finns lediga avbytare efter att semester- och vikariehjälpstjänsterna har ordnats.

Lantbruksföretagaren kan välja om han vill anlita den avbytarservice som den lokala enheten ordnar eller om han vill ordna sin avbytarservice själv.

Vemos lokala enhet sysselsätter cirka 130 månadsanställda avbytare och timanställda avbytare anställs vid behov. Det finns också flera outsourcade avbytarserviceföretag som är verksamma i området.

Fråga oss för mer information!