Siirry sisältöön »
  • Tekstikoko
  • Pienennä tekstin kokoa
  • Suurenna tekstin kokoa
Sivukartta
 
 

Vuosiloma

Kotieläintaloutta harjoittava maatalousyrittäjä voi saada vuosilomaa 26 päivää kalenterivuodessa. Vuosilomaoikeuden edellytyksenä on pakollinen MYEL-vakuutus ja maatalouden harjoittaminen päätoimisesti. Lisäksi kotieläimiä on oltava vähintään kuusi kotieläinyksikköä ja kotieläintalouden tulee kuulua maatilatalouden tuloverolain piiriin.

Vuosilomaoikeus on aina henkilökohtainen.

Pakollinen MYEL-vakuutus lomituspalveluiden edellytyksenä

Oikeus maatalousyrittäjän vuosilomaan ja oikeus tuetun maksullisen lomittaja-avun käyttöön edellyttää, että yrittäjällä on voimassa pakollinen MYEL-vakuutus vuoden ensimmäisestä päivästä lähtien sinä vuonna, jolle hän hakee vuosilomaoikeutta. 

Aloittavalla uudella maatalousyrittäjällä on lomaoikeus ensimmäisenä yrittäjävuotenaan siis vain silloin, kun hänen MYEL-vakuutuksensa on voimassa 1.1. lukien.

Poikkeuksena on jatkaja, joka on aloittanut tilan pidon kesken vuotta. Tässä tapauksessa on mahdollista, että tilan pidosta luopuvat yrittäjät siirtävät kyseiseltä lomavuodelta käyttämättä jääneet vuosilomapäivänsä tilan uudelle yrittäjälle, kuitenkin enintään 26 päivää. 

Henkilö, jonka pakollinen MYEL-vakuutus muodostuu pelkästään metsästä, ei saa vuosilomaa eikä sijaisapua.

Vuosilomaa vain päätoimisille maatalousyrittäjille

Vuosilomaa voi saada vain maatalousyrityksessään päätoimisesti työskentelevä yrittäjä, joka osallistuu kotieläinten hoitotöihin omalla tehtäväosuudellaan. Maatalousyrittäjä on päätoiminen silloin, kun hänen maatalouteen käyttämänsä työaika on vähintään yhtä suuri kuin muuhun työhön käyttämänsä aika.

Tilalta käsin harjoitettu yritystoiminta ei vie vuosilomaoikeutta, ei myöskään mikään maatalouteen liittyvä tilan ulkopuolinen yritystoiminta tai opiskelu. Jos hakija harjoittaa maatalousyritystyön lisäksi Yrittäjien eläkelain YEL-vakuutuksen alaista yritystoimintaa tilan ulkopuolella tai hänellä on työ- tai virkasuhde, hänen päätoimisuutensa määritetään ns. työaikavertailun avulla.

Vuosilomaan liittyviä rajoituksia

Vuosiloma on henkilökohtainen, joten lomapäiviä ei voi siirtää toisen henkilön käytettäväksi.

Kunnallisessa lomituksessa tilan kaikkien yrittäjien on pidettävä vuosilomastaan 20 päivää samanaikaisesti, jos

  • maatalousyrityksessä on enintään 20 kotieläinyksikköä; tai
  • vuosilomaan oikeutettujen maatalousyrittäjien välttämättömiin kotieläinten hoitotehtäviin kuluva, yhteenlaskettuja tehtäväosuuksia vastaava aika on 8 §:n mukaisesti arvioitu enintään yhdeksäksi tunniksi.

Kunnan järjestäessä lomituksen vuosilomaan saa sisältyä enintään kolme sunnuntaita tai pyhäpäivää.

Maatalousyrittäjällä ei ole vuosilomaoikeutta sinä aikana, jolloin hän saa täyden työkyvyttömyyseläkkeen suuruista kuntoutustukea. Vuosilomaoikeutta ei myöskään ole maatalousyrittäjällä, joka saa toistaiseksi myönnettyä täyttä työkyvyttömyyseläkettä tai työttömyyseläkettä. Vuosilomaoikeus päättyy myös vanhuuseläkkeen alkamiseen.

 


Asiakaspalvelunumero
arkisin klo 10.00-14.00
044 787 8900 

Yhteystiedot

Lomitus, asiakaspalvelunumero
puh. 044 787 8900 (ark. klo 10:00 - 14:00)

Minna Korpela
lähijohtaja

Susanna Kujala
lähijohtaja

Lea Ollikainen
lähijohtaja

Kati Vanhanen
lähijohtaja

Maarit Väinölä
lähijohtaja

Pirjo Mäntynen
lomituspalvelujohtaja
puh. 050 408 7471

Merja Haavisto
lomituspäällikkö
puh. 044 787 8910

Elina Suominen
toimistopäällikkö
puh. 044 787 8888

Terja Mikola
työsuojeluvaltuutettu
puh. 044 787 8845

Jaana Sulo
lomitusassistentti, laskutus
puh. 044 787 8870

Marjo Haaparanta
lomitusassistentti, palkat
puh. 044 787 8808

Miia Tytykoski
lomitussihteeri
puh. 050 360 3914