Siirry sisältöön »
  • Tekstikoko
  • Pienennä tekstin kokoa
  • Suurenna tekstin kokoa
Sivukartta
 
 

Vuosiloma

Kotieläimiä pitävät maatalousyrittäjät voivat saada kalenterivuodessa 26 päivää vuosilomaa. Vuosilomaoikeus on henkilökohtainen. Vuosiloman saamisen ehtoina on pakollinen MYEL-vakuutus ja maatalouden harjoittaminen päätoimisesti. Kotieläimiä on oltava vähintään kuusi kotieläinyksikköä ja kotieläintalouden tulee kuulua maatilatalouden tuloverolain piiriin.

Pakollinen MYEL-vakuutus lomituspalveluiden edellytyksenä

Alkavalla maatalousyrittäjällä on lomaoikeus ensimmäisenä yrittäjävuotenaan vain, jos hänen MYEL-vakuutuksensa on voimassa 1.1. lukien. Luovutuksen saajan eli jatkajan on mahdollista saada lomaoikeus jo ensimmäisenä vuotena, jos luopujat siirtävät käyttämättä jääneen lomansa tilan uudelle viljelijälle, enintään kuitenkin yhteensä 26 päivää. Kuitenkaan henkilö, jonka pakollinen vakuutus muodostuu pelkästään metsästä, ei saa vuosilomaa eikä sijaisapua.

Vuosilomaa vain päätoimisille maatalousyrittäjille

Vuosilomaa saavat vain päätoimiset kotieläintalouden yrittäjät, jotka osallistuvat kotieläintöihin omalla tehtäväosuudellaan. Tilalta käsin harjoitettu yritystoiminta ei vie vuosilomaoikeutta, ei myöskään mikään maatalouteen liittyvä tilan ulkopuolinen yritystoiminta eikä opiskelu. Jos maatalousyritystyön lisäksi hakija harjoittaa tilan ulkopuolella Yrittäjien eläkelain YEL-vakuutuksen alaista yritystoimintaa tai hänellä on työ- tai virkasuhde, määritetään hänen päätoimisuutensa ns. työaikavertailun avulla. Maatalousyrittäjällä on oikeus vuosilomaan, jos hänen maatalouteen käyttämä työaikansa on vähintään yhtä suuri kuin muuhun työhön käyttämänsä aika.

Vuosilomaan liittyviä rajoituksia

Vuosiloma on henkilökohtainen, joten lomapäiviä ei voi siirtää toisen käytettäväksi. Kunnallisessa lomituksessa tilan kaikkien yrittäjien on pidettävä vuosilomastaan 20 päivää samanaikaisesti, jos

  • maatalousyrityksessä on enintään 20 kotieläinyksikköä; tai
  • yrityksen hoitoon kuuluvien välttämättömien tehtävien tekemiseen kuluva, maatalousyrittäjien yhteenlaskettuja tehtäväosuuksia vastaava aika on 8 §:n mukaisesti arvioitu enintään yhdeksäksi tunniksi.

Kunnan järjestäessä lomituksen vuosilomaan saa sisältyä enintään kolme sunnuntaita tai pyhäpäivää.

Maatalousyrittäjällä ei ole vuosilomaoikeutta sinä aikana, jolloin hän saa täyden työkyvyttömyyseläkkeen suuruista kuntoutustukea. Vuosilomaoikeutta ei myöskään ole maatalousyrittäjällä, joka saa toistaiseksi myönnettyä täyttä työkyvyttömyyseläkettä tai työttömyyseläkettä. Vuosilomaoikeus päättyy myös vanhuuseläkkeen alkamiseen.

 


Asiakaspalvelunumero
arkisin klo 10.00-14.00
044 787 8900

lomitus@vehmaa.fi
itsejarjestetty@vehmaa.fi

 

Yhteystiedot

Lomitus, asiakaspalvelunumero
puh. 044 787 8900 (ark. klo 10:00 - 14:00)

Minna Korpela
lähijohtaja
lomitus(at)vehmaa.fi

Susanna Kujala
lähijohtaja
lomitus(at)vehmaa.fi

Minna Oksanen
lähijohtaja, tiiminvetäjä
lomitus(at)vehmaa.fi

Lea Ollikainen
lähijohtaja
lomitus(at)vehmaa.fi

Jouko Siivo
lähijohtaja
lomitus(at)vehmaa.fi

Kati Vanhanen
lähijohtaja
lomitus(at)vehmaa.fi

Maarit Väinölä
lähijohtaja
lomitus(at)vehmaa.fi

Pirjo Mäntynen
lomituspalvelujohtaja
puh. 050 408 7471
pirjo.mantynen(at)vehmaa.fi

Merja Haavisto
lomituspäällikkö
puh. 044 787 8910
merja.haavisto(at)vehmaa.fi

Elina Suominen
toimistopäällikkö
puh. 044 787 8888
itsejarjestetty(at)vehmaa.fi, elina.suominen(at)vehmaa.fi

Terja Mikola
työsuojeluvaltuutettu
puh. 044 787 8845
terja.mikola(at)vehmaa.fi

Jaana Sulo
lomitusassistentti, laskutus
puh. 044 787 8870
jaana.sulo(at)vehmaa.fi

Marjo Haaparanta
lomitusassistentti, palkat
puh. 044 787 8808
marjo.haaparanta(at)vehmaa.fi

Miia Tytykoski
lomitussihteeri
puh. 050 360 3914
miia.tytykoski(at)vehmaa.fi