Siirry sisältöön »
  • Tekstikoko
  • Pienennä tekstin kokoa
  • Suurenna tekstin kokoa
Sivukartta
 
 

Yleiset edellytykset

Tarkoituksena on turvata maatalousyrittäjälle oikeus pitää vuosilomaa ja saada sijaisapua sijaisaputarpeen ajaksi. Lisäksi tarkoituksena on edistää maatalousyrittäjän mahdollisuutta käyttää maksullista lomittaja-apua (lomituspalvelulaki 1§).

Lomituspalvelulain mukaisesti MYEL-vakuutettu (voimassaoleva vakuutus vuoden 1. päivästä lähtien) maatalousyrittäjä on oikeutettu vuosilomaan ja sijaisapuun. Karjataloutta päätoimisesti harjoittava saa vuosilomaa 26 päivää vuodessa. Lomavuosi on kalenterivuosi. Karjaa pitää olla vähintään 6 kotieläinyksikköä. Kotieläinyksiköt on määritelty lomituspalveluasetuksessa. Lisäksi edellytetään, että kotieläinyksiköiden laskennassa huomioon otettavista eläimistä saatuja tuloja verotetaan maatilatalouden tuloverolain mukaisesti.

1 yksikkö6 yksikköä
16lehmää
424emolehmää
424muuta nautaeläintä
212hevosta
318emakkoa porsaineen
424karjua
1590muuta sikaa
424yli 6 kk ikäistä vuohta
1060yli 6 kk ikäistä lammasta
30180siitoskettua
30180suomensupea
60360muuta turkiseläintä
100600siipikarjaan kuuluvaa eläintä (ei broilereita)
10006000broileria
10006000alle 16 vk ikäistä kananpoikaa

Sijaisapua myönnetään, kun maatalousyrityksen töistä säännöllisesti huolehtinut yrittäjä ei tilapäisesti pysty huolehtimaan töistään. Sijaisapu on maksullista palvelua.

Maksullista lomitusta vuosilomaan oikeutettu maatalousyrittäjä voi saada enimmillään 120 tuntia vuodessa. Maksullisen lomituksen järjestämisen edellytyksenä on, että paikallisyksiköllä on lomittajia vapaana. Maatalousyrittäjä voi valita, käyttääkö hän kunnallista lomitusta vai järjestääkö hän lomituksensa itse. Paikallisyksikön palveluksessa on n 130 kuukausipalkkaista maatalouslomittajaa, tuntipalkkaisia lomittajia on lomitustyössä kiiretilanteiden mukaan. Ostopalvelulomittajia toimii alueella myös useita.

Kysy meiltä lisätietoja!

 


Asiakaspalvelunumero
arkisin klo 10.00-14.00
044 787 8900

lomitus@vehmaa.fi
itsejarjestetty@vehmaa.fi

 

Yhteystiedot

Lomitus, asiakaspalvelunumero
puh. 044 787 8900 (ark. klo 10:00 - 14:00)

Minna Korpela
lähijohtaja
lomitus(at)vehmaa.fi

Susanna Kujala
lähijohtaja
lomitus(at)vehmaa.fi

Minna Oksanen
lähijohtaja, tiiminvetäjä
lomitus(at)vehmaa.fi

Lea Ollikainen
lähijohtaja
lomitus(at)vehmaa.fi

Jouko Siivo
lähijohtaja
lomitus(at)vehmaa.fi

Kati Vanhanen
lähijohtaja
lomitus(at)vehmaa.fi

Maarit Väinölä
lähijohtaja
lomitus(at)vehmaa.fi

Pirjo Mäntynen
lomituspalvelujohtaja
puh. 050 408 7471
pirjo.mantynen(at)vehmaa.fi

Merja Haavisto
lomituspäällikkö
puh. 044 787 8910
merja.haavisto(at)vehmaa.fi

Elina Suominen
toimistopäällikkö
puh. 044 787 8888
itsejarjestetty(at)vehmaa.fi, elina.suominen(at)vehmaa.fi

Terja Mikola
työsuojeluvaltuutettu
puh. 044 787 8845
terja.mikola(at)vehmaa.fi

Jaana Sulo
lomitusassistentti, laskutus
puh. 044 787 8870
jaana.sulo(at)vehmaa.fi

Marjo Haaparanta
lomitusassistentti, palkat
puh. 044 787 8808
marjo.haaparanta(at)vehmaa.fi

Miia Tytykoski
lomitussihteeri
puh. 050 360 3914
miia.tytykoski(at)vehmaa.fi