Siirry sisältöön »
  • Tekstikoko
  • Pienennä tekstin kokoa
  • Suurenna tekstin kokoa
Sivukartta
 
 

Yleiset edellytykset

Lomituspalveluiden tarkoituksena on turvata maatalousyrittäjälle oikeus pitää vuosilomaa ja saada sijaisapua sijaisaputarpeen ajaksi. Tarkoituksena on myös edistää maatalousyrittäjän mahdollisuutta käyttää maksullista lomittaja-apua (lomituspalvelulaki 1§).

Lomituspalvelulain mukaisesti MYEL-vakuutettu (voimassaoleva vakuutus vuoden 1. päivästä lähtien) maatalousyrittäjä on oikeutettu vuosilomaan ja sijaisapuun. Edellytyksenä on, että kotieläinyksiköiden laskennassa huomioon otettavista eläimistä saatuja tuloja verotetaan maatilatalouden tuloverolain mukaisesti ja että karjaa on vähintään 6 kotieläinyksikköä. Kotieläinyksiköt on määritelty lomituspalveluasetuksessa.

Vuosilomaa saadakseen yrittäjän on lisäksi työskenneltävä maatalousyrityksessään päätoimisesti.

Vuosilomaan oikeutettu maatalousyrittäjä saa vuosilomaa 26 päivää kalenterivuodessa.


1 kotieläinyksikkö
6 kotieläinyksikköä
16lehmää
424emolehmää
424muuta nautaeläintä
212hevosta
318emakkoa porsaineen
424karjua
1590muuta sikaa
424yli 6 kk ikäistä vuohta
1060yli 6 kk ikäistä lammasta
30180siitoskettua
30180suomensupea
60360muuta turkiseläintä
100600siipikarjaan kuuluvaa eläintä (ei broilereita)
10006000broileria
10006000alle 16 vk ikäistä kananpoikaa

Sijaisapua myönnetään, kun maatalousyrityksen töistä säännöllisesti huolehtinut yrittäjä ei tilapäisesti pysty huolehtimaan töistään. Sijaisapu on maksullista palvelua.

Maksullista lomitusta vuosilomaan oikeutettu maatalousyrittäjä voi saada enimmillään 120 tuntia vuodessa. Maksullisen lomituksen järjestämisen edellytyksenä on, että paikallisyksiköllä on lomittajia vapaana.


Maatalousyrittäjä voi valita, käyttääkö hän kunnallista lomitusta vai järjestääkö hän lomituksensa itse.

Paikallisyksikkömme palveluksessa on noin 130 kuukausipalkkaista maatalouslomittajaa, tuntipalkkaisia lomittajia on lomitustyössä kiiretilanteiden mukaan. Alueella toimii myös useita ostopalvelulomittajia.

Kysy meiltä lisätietoja!

 


Asiakaspalvelunumero
arkisin klo 10.00-14.00
044 787 8900


 

Yhteystiedot

Lomitus, asiakaspalvelunumero
puh. 044 787 8900 (ark. klo 10:00 - 14:00)

Minna Korpela
lähijohtaja

Susanna Kujala
lähijohtaja

Lea Ollikainen
lähijohtaja

Kati Vanhanen
lähijohtaja

Maarit Väinölä
lähijohtaja

Pirjo Mäntynen
lomituspalvelujohtaja
puh. 050 408 7471

Merja Haavisto
lomituspäällikkö
puh. 044 787 8910

Elina Suominen
toimistopäällikkö
puh. 044 787 8888

Terja Mikola
työsuojeluvaltuutettu
puh. 044 787 8845

Jaana Sulo
lomitusassistentti, laskutus
puh. 044 787 8870

Marjo Haaparanta
lomitusassistentti, palkat
puh. 044 787 8808

Miia Tytykoski
lomitussihteeri
puh. 050 360 3914