Siirry sisältöön »
 • Tekstikoko
 • Pienennä tekstin kokoa
 • Suurenna tekstin kokoa
Sivukartta
 
 

Sivistyspalveluiden tietovarannot

Sivistyspalveluiden hallinnoimat tietovarannot ja asiarekisterit

Sivistyspalveluiden tehtävänä on perusopetuksen ja aamu- ja iltapäivätoiminta järjestäminen, sekä oppilas- ja opiskelijahuollon toteuttaminen.


Tietoaineistojen saatavuus avoimesti teknisen rajapinnan avulla

Tietoaineistot eivät ole saatavissa avoimesti teknisen rajapinnan avulla.


Esityslistat, pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja sopimukset

Katso hallintopalvelut, asianhallintarekisteri.


Perusopetuksen tietovarannot

Rekistereillä hallinnoidaan opiskelijoiden henkilö- ja opiskelutietoja, koulunkäynnin historiatietoja, opettajien ja henkilökunnan tietoja sekä opetustarjontaa. Tietojen avulla suunnitellaan opetusta, kirjataan valintoja, päätöksiä, koulumatkatietoja, arvioidaan suorituksia ja tulostetaan todistuksia.

Tietoaineistot

 • Opiskelijoiden, huoltajien, opettajien ja henkilökunnan yhteystiedot
 • Opiskeluun liittyvä tieto kuten valinnat, arvosanat, todistukset ja päätökset
 • Opetukseen osallistumiseen liittyvä historia
 • Pedagogisen tuen järjestämiseen liittyvät tiedot ja opiskeluhuollon kirjaukset
 • Muu opetukseen liittyvä tieto kuten koulukuljetukset, aamu- ja iltapäivätoimintaan liittyvät tiedot
 • Tilastot ja raportit

Tietojärjestelmät

 1. MultiPrimus, opiskelijahallinnon kokonaisjärjestelmä
 2. Wilma
 3. Kurre

Hakutekijät, joilla asiakirjoja on mahdollista hakea

Tietopyynnöissä voidaan käyttää hakutekijöinä esimerkiksi henkilön nimeä, henkilötunnusta.


Varhaiskasvatuksen tietovaranto

Tietoaineistoilla hoidetaan erinäisiä varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen liittyviä rutiineja kuten varhaiskasvatuspaikkojen ylläpito, varhaiskasvatussopimusten tekeminen, perhepäivähoitajien ja varhaiskasvatuksessa olevien lasten tietojen ylläpito.

Tietoaineistot

 • Lasten, huoltajien ja henkilökunnan yhteystiedot
 • Hakemukset
 • Sijoitus ja maksupäätökset
 • Hoitotapahtumien kirjaaminen
 • Varhaiskasvatussuunnitelma
 • Yksityisen varhaiskasvatuksen palveluntuottajat
 • Tilastot ja raportit

Tietojärjestelmät

 • Daisy (varhaiskasvatus)

Hakutekijät, joilla asiakirjoja on mahdollista hakea

Tietopyynnöissä voidaan käyttää hakutekijöinä esimerkiksi henkilön nimeä, henkilötunnusta.

 

Yhteystiedot

HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT

Kaarina Jokela
palveluneuvoja
puh. 044 739 3704

Matti Laurila
toimistosihteeri
puh. 044 739 3705

Riitta Vanhatalo
toimistosihteeri
puh. 044 739 3708

SIVISTYSPALVELUT

Jasmin Kakko
toimistosihteeri
puh. 044 739 3721