Siirry sisältöön »
  • Tekstikoko
  • Pienennä tekstin kokoa
  • Suurenna tekstin kokoa
Sivukartta
 
 

Ansök om vikariehjälp!

Ansök om vikariehjälp skriftligen hos din lokala enhet innan avbytararbetet påbörjas. Observera att vikariehjälp aldrig kan beviljas retroaktivt!

Detta gäller både de lantbruksföretagare som anlitar den lokala enhetens tjänster och dem som själva ordnar sina avbytartjänster. Vid behov kan du komplettera din ansökan efter att du lämnat in den.
Du kan göra ansökan om vikariehjälp antingen

elektroniskt via            webbtjänsten Lomitusnetti


eller på en blankett           Ansökan om vikariehjälpOm du ansöker om vikariehjälp elektroniskt via Lomitusnetti hittar du detaljerade anvisningar om hur du ansöker via länken nedan:

Så här ansöker du om vikariehjälp elektroniskt i Lomitusnetti »  |pdfOm du gör din ansöka om vikariehjälp på en blankett skicka den ifyllda ansökan till oss som en e-postbilaga;

Spara först blanketten på din dator, öppna och fyll i blanketten med det avgiftsfria programmet Adobe Reader. Sedan spara den ifyllda blanketten på din dator och skicka den till oss. Det är viktigt att spara blanketten på datorn både före och efter ifyllningen, för att alla fält som ska fyllas i syns och sparas rätt.

Du kan också skriva ut blanketten, fylla i den för hand och skicka den till oss som en skannad e-postbilaga.
Vi använder Turvaposti-tjänsten.

Via Turvaposti kan du skicka oss e-post på ett säkert sätt. Vi rekommenderar att du använder Turvaposti särskilt när du skickar oss konfidentiella och känsliga dokument.

Det är frivilligt att använda Turvaposti, men om du skickar oss konfidentiell information via vanlig e-post, kan vi inte garantera fullständig datasäkerhet.

Använd den svenska Turvaposti-tjänsten och skicka oss e-post om du


anlitar den lokala enhetens service        eller
 
ordnar din avbytarservice själv

Instruktioner för användning av Turvaposti »  |pdfSkicka också alla dokument som rör din ansökan till ovanstående e-postadresser.


Ansökan om vikariehjälp måste åtminstone innehålla:

  • uppgift om att det är en ansökan om vikariehjälp
  • sökandens namn och födelsedatum
  • orsaken till vikariehjälpen (t.ex. arbetsoförmåga på grund av sjukdom)
  • datum då vikariehjälpen ska börja.

Om du har valt själv ordnad avbytarservice ska du ansöka skriftligt hos den lokala enheten om rätt till vikariehjälp innan de arbeten som hör till vikariehjälpen påbörjas.