Siirry sisältöön »
  • Tekstikoko
  • Pienennä tekstin kokoa
  • Suurenna tekstin kokoa
Sivukartta
 
 

Kaavoitus

Asemakaavayhdistelmä


Vehmaan kunnassa vireillä olevat asemakaavan muutokset asemakaavat:

 
Kaislarannan ranta-asemakaavaVehmaan Nuhjalan Kesäniemen ranta-asemakaavan muutosVinkkilän asemakaavan muutos, korttelit 37b ja 42bRautilan asemakaavan muutos, korttelit 106 – 108Lehtisaaren ranta-asemakaava.
 

Kaavoituskatsaus

Yleistä

Kunta hyväksyy maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaikki aluettaan koskevat kaavat – ts. kunnalla on lain nojalla kaavamonopoli. Kunnan laaja valta merkitsee kuitenkin läpinäkyvää kaavamenettelyä. Kuntalaisia kuullaan heitä itseään koskevissa asioissa ennen kaavan laadintaa ja sen aikana. Jokainen mielipide tulee arvioiduksi, mutta lopputulos on yksityisten ja yleisen edun kompromissi sillä tavoin, kun kunnanvaltuusto kuntalaisten edustajana lain mukaan kulloinkin oikeaksi harkitsee. Maankäyttö- ja rakennuslaki rajoittaa kunnanvaltuuston harkintavaltaa.

Muutoksenhaku

Kunnanvaltuuston päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Turun hallinto-oikeuteen.

Kaavat

Kuntalainen joutuu kosketuksiin lähinnä maakuntakaavan, koko kunnan yleiskaavan ja osayleiskaavan sekä asemakaavan ja ranta-asemakaavan kanssa.

Maakuntakaava on pohjana kunnan omalle maankäytön suunnittelulle. Varsinais-Suomen liitto laatii maakuntakaavat ja ne vahvistaa ympäristöministeriö. Vehmaan kunnan teknisessä toimistossa ovat myös maakuntakaavaa koskevat kartat ja asiakirjat.

Koko kunnan yleiskaavaa Vehmaalla ei ole laadittu eikä sen toteuttaminen ole lähiaikoina mahdollista.

Kunnan alueella on seuraavat osayleiskaavat: Keskustan, Rautilan ja Himoisten osayleiskaavat.

Osayleiskaavan laadinta Lahdingon alueelle on käynnistetty 27.9.1999. Sitä koskeva kuulemistilaisuus on pidetty Lahdingon koululla 26.10.2000. Työ on nyt keskeytynyt, eikä sen jatkamisesta ole tehty päätöksiä. Jos laadinta käynnistyy uudestaan, siitä ilmoitetaan kuntatiedotteessa ja Vakka-Suomen Sanomat -lehdessä.

Vehmaan asemakaava-alueet ovat Vinkkilän ydinkeskustassa, Lammenmäessä, Rautilassa ja Lahdingossa.

Vinkkilän taajaman pohjoispuolella sijaitsee Verson teollisuusalue.

Voimaan tulleet kaavat v. 2012 – 2013:

 
Teollisuusalueen asemakaavan muutosLahdingon asemakaavaKesäniemen ranta-asemakaava

Ranta-asemakaavan muutos koskee Nuhjalan yks. talon tiloja Kesäranta 1:20, korttelia 2 sekä V- ja M-alueita. Voimaan 31.1.2012.

Rautilan asemakaavan muutos, kortteli 100Lammenmäen asemakaava ja asemakaavan muutos
 

Vireillä olevat kaavat:

 
Vinkkilän asemakaavan muutos, korttelit 37b ja 42bRautilan asemakaavan muutos, korttelit 106 – 108Lehtisaaren ranta-asemakaava
 

Rakennusjärjestys

Rakennusjärjestyksellä ohjataan rakentamista maankäyttö- ja rakennuslain soveltamiseksi Vehmaan paikalliset olosuhteet huomioon ottaen. Vehmaan rakennusjärjestys on käsitelty kunnanvaltuustossa 21.9.2015.  Se on luettavissa kunnan internetsivuilla ja saatavissa pientä maksua vastaan kunnan teknisestä toimistosta.

Rakennusten suojelu ja inventointi

Vehmaalla on erittäin rikas rakennuskulttuuriperintö. Vanhoja kauniita rakennuksia on säilynyt paljon. Vanhan rakennuskannan inventointityöllä ja tilastoinnilla on tarkoitus kertoa myös rakennusten omistajille niiden arvo, jota kaikki eivät ole tulleet edes ajatelleeksi. Inventointi on tärkeää taustatietoa myös rakennussuojelulle, kaavoitukselle ja rakennusvalvonnalle.

Luvaton rakentaminen

Luvaton rakentaminen on lainvastaista. Luvatta rakennettu rakennus voidaan määrätä purettavaksi. Vehmaan luvattomat rakennukset tulevat ilmi viimeistään silloin, kun kunnanvaltuuston periaatekannan mukainen rakennuskannan kokonaisinventointi suoritetaan.

Nyt kannattaa hoitaa rakennusluvat kuntoon ennen inventoinnin käynnistymistä. Silloin esille tuleville tapauksille on suunniteltu eräiden muiden kuntien tapaan kaksinkertaisia lupamaksuja.

Haja-alueiden jätevesien käsittely tiukkenee

Jos suunnittelet uudisrakentamista tai vanhan korjaamista kunnan viemäriverkoston ulkopuolella, kysy rakennustarkastajalta uudet haja-asutusalueiden jätevesiä koskevat määräykset. Näin vältyt turhilta kustannuksilta ja lisätyöltä.

 

Yhteystiedot

TEKNISET PALVELUT

Antti Heinonen
tekninen johtaja
puh. 044 739 3787

Eero Ahala
rakennustarkastaja
puh. 050 405 2850

Jasmin Kakko
toimistosihteeri
puh. 044 739 3721