Ajankohtaista

Ympäristökatselmus 17.5.2018

Tekninen lautakunta suorittaa rakennusjärjestyksen mukaisen ympäristökatselmuksen 17.5.2018 Vehmaan kunnassa.
Katselmuksessa kiinnitetään huomioita mm. kiinteistöjen ja yleisten alueiden siisteyteen, ulkona tapahtuvaan varastointiin sekä
rakennusten kuntoon ja turvallisuuteen.
Lautakunta toivoo, että kiinteistöjen omistajat kiinnittävät omatoimisesti huomiota pihojen ja rakennusten kuntoon ja siisteyteen ennen katselmusta.
Mikäli havaitaan jotain sellaista, joka ei täytä viihtyisän ja turvallisen ympäristökuvan vaatimuksia tai aiheuttaa muuta ympäristöhaittaa, tulee tekninen lautakunta antamaan asiasta kehotuksia haitan korjaamiseksi tai poistamiseksi.

 

Vehmaan kunta
Tekninen lautakunta