Ajankohtaista

Päivitys tilanteeseen: Vesinäytteen nitriitti-pitoisuus koholla

Terveyskeskuksesta 2.7.2019 otetut uusintanäytteet osoittavat nitriitin määrän laskeneen raja-arvojen alapuolelle. Vesijohtovesi täyttää Sosiaali- ja terveysministeriön asettamat laatuvaatimukset ja -suositukset.

 

Vehmaan terveyskeskuksesta 3.6.2019 otetussa talousvesinäytteessä on todettu nitriitti-pitoisuuden ylittävän raja-arvon. Alueella on aloitettu varmuuden vuoksi veden juoksuttaminen, joka nopeuttaa pitoisuuden laskemista. Toimenpiteet saattavat aiheuttaa painehäiriöitä vesijohtoverkostossa.

Vettä voi edelleen käyttää normaalisti.

Vesinäytteet löytyvät osoitteesta: https://www.vehmaa.fi/asuminen-ja-tekn…/…/talousveden-laatu/