Ajankohtaista

Vesinäytteen nitraatti-pitoisuus koholla

Vehmaan terveyskeskuksesta 3.6.2019 otetussa talousvesinäytteessä on todettu nitraatti-pitoisuuden ylittävän raja-arvon. Alueella on aloitettu varmuuden vuoksi veden juoksuttaminen, joka nopeuttaa pitoisuuden laskemista. Toimenpiteet saattavat aiheuttaa painehäiriöitä vesijohtoverkostossa.

Vettä voi edelleen käyttää normaalisti.

Vesinäytteet löytyvät osoitteesta: https://www.vehmaa.fi/asuminen-ja-tekn…/…/talousveden-laatu/