Ajankohtaista

Vehmaan Vesi Oy/Tilannepäivitystä Vehmaan talousveden laatuun

Lisäselvennystä verkostovedessä olleesta kohonneesta nitriittiongelmasta:
Vehmaan talousveden toimittaa Uudenkaupungin vesilaitos. Runsaiden sateiden vuoksi veden käsittelyprosessia on jouduttu muuttamaan.

Verkostovedessä on mitattu viikolla 7/2020 kohonneita nitriittipitoisuuksia. Laatuvaatimus nitriitille on 0,50 mg/l. Uudenkaupungin vesilaitokselta lähtevän veden nitriittipitoisuus on ollut koko ajan hyvällä tasolla eli 0,009 mg/l – 0,09 mg/l.

Juomaveden saattodesinfiointi toteutetaan Nervanderin vesilaitoksella natriumhypokloriitin ja ammoniumsulfaatin yhdistelmällä. Nitriittiä muodostuu veteen desinfioinnissa käytettävästä ammoniumsulfaatista, mikäli ammoniumsulfaatin ja natriumhypokloriitin suhde ei ole oikea raakaveden laatuun ja verkostoviipymään nähden. Kohonneet nitriittipitoisuudet etäisemmissä pisteissä eli Vehmaalla, Taivassalossa, Kustavissa ja Pyhärannassa johtuvat siitä, että veden viipymä verkostossa on ollut ennakoitua suurempaa. Nyt ammoniumsulfaatin annostusta on pienennetty ja natriumhypokloriitin annostusta on lisätty. Vesi on hyvälaatuista ja kaikki laatuvaatimukset täyttävää, mutta ammoniumsulfaatin annostuksen vähentäminen suhteessa natriumhypokloriittiin voi aiheuttaa veteen lievää kloorin hajua.

Ongelmaan on reagoitu ja uusintanäyte otetaan lähiaikoina ja siitä saadut tulokset julkaistaan testaustulosten saavuttua.

Vehmaan vesijohtovedestä otetaan säännöllisesti näytteitä ja ne ovat nähtävillä osoitteessa:
https://www.vehmaa.fi/asuminen-ja-tekniset-palvelut/vesihuolto/talousveden-laatu/

 

Vesihuoltoon liittyvissä asioissa voi olla yhteydessä:
Arkisin työaikana laitosmieheen: 0505820032
Kiireellisissä asioissa muuna aikana teknisen toimen päivystäjään: 0440546494