Ajankohtaista

Vehmaan kunta hakee palvelukseensa perhetyöntekijää

Vehmaan sosiaali- ja terveyspalvelut hakee perhetyöntekijää

Perhetyö on suunnitelmallista, tavoitteellista ja kokonaisvaltaista lapsiperheiden tukemista. Perhetyön painopiste on lapsen kasvun ja kehityksen tukemisessa, vanhemman ja perheen arjen hallinnan lisäämisessä, vanhemman tukemisessa vanhemmuuden eri osa-alueilla sekä lapsen ja vanhemman välisen vuorovaikutuksen vahvistamisessa.

Perhetyö on sosiaalihuolto- ja lastensuojelulain mukainen tukitoimi. Työ tehdään pääsääntöisesti perheen kotona, työskennellen lapsen, perheen ja eri verkostojen kanssa tukien vanhempia heidän kasvatustehtävässään. Perhetyön tavoitteena on tukea perheen omia voimavaroja arjessa, tukea vanhemman omia elämänhallinnan taitoja sekä vaikuttaa lapsen kasvuolosuhteisiin myönteisesti. Perhetyöntekijän työ koostuu lapsiperheiden palvelutarpeen arvioinneista, perheen kotona tai muussa perheen arkiympäristössä tehtävästä perhetyöstä sekä perheen omatyöntekijänä toimimisesta.

Perhetyöntekijältä odotamme kykyä itsenäiseen työskentelyyn, empaattisuutta, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä kehittävää työotetta. Kelpoisuusvaatimuksena perhetyöntekijän toimeen on sosionomin (AMK) koulutus tai vähintään 5 vuoden kokemus perhetyöstä. Lisäksi arvostamme vahvaa ammatti-identiteettiä, asiakaspalveluhenkisyyttä, moniammatillisuutta ja motivoitunutta työotetta sekä innovatiivisuutta. Katsomme eduksi, jos hakijalla on monipuolinen tuntemus ja työkokemus sosiaali- ja terveydenhuollosta.

Tehtävässä edellytetään oman auton käyttömahdollisuutta. Työhön saattaa sisältyä myös iltatyötä perheiden tarpeiden mukaisesti.

Tarjoamme Sinulle kannustavan ja avoimen työilmapiirin sekä reilun ja ennakkoluulottoman työyhteisön Meiltä saat kilpailukykyisen KVTESin mukaisen palkan. Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Tehtävässä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. Tehtävä täytetään sopimuksen mukaan mahdollisimman pian.
Hakemukset kuntarekry.fi kautta (työavain 250884) 30.9.2019, klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja tehtävästä antaa peruspalvelujohtaja Maria Silver
p. 050 5208615 tai maria.silver@vehmaa.fi

Vehmaalla 16.9.2019
Sosiaali- ja terveyslautakunta