Vehmaan kunnan kotisivulla aiemmin julkaistut koronatiedotteet

ALUEHALLINTOVIRASTO 15.6.2021

TARTUNTATAUTILAIN 58 §:N MUKAISEN PÄÄTÖKSEN (LSAVI/6554/2021) KUMOAMINEN
VARSINAIS-SUOMEN KUNTIEN ALUEELLA

Aluehallintovirasto kumoaa 4.6.2021 antamansa tartuntatautilain 58 §:n mukaisen määräyksen (LSAVI/6554/2021) koskien yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten kieltämistä Varsinais-Suomen kuntien alueella ajalta 16.6.2021 – 3.7.2021.


ALUEHALLINTOVIRASTO (4.6.2021)
TARTUNTATAUTILAIN 58 §:N MUKAINEN PÄÄTÖS VARSINAIS-SUOMEN KUNTIEN ALUEELLE

Lounais-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Varsinais-Suomen kuntien alueella kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 10 (kymmenen) henkilöä, sekä kaikki alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 50 (viisikymmentä) henkilöä.
Varsinais-Suomen kuntien alueella voidaan kuitenkin järjestää sisätiloissa yli 10 (kymmenen) henkilön sekä alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa yli 50 (viidenkymmenen) henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia edellyttäen, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontaktia toisiinsa ja turvallisuus voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 31.5.2021 antamaa ohjetta (liite 1).
Lähikontaktilla tarkoitetaan tässä päätöksessä ihmisten oleskelua samassa sisätilassa alle kahden metrin etäisyydellä toisistaan yli 15 minuutin ajan tai fyysistä kontaktia toisiinsa.
Määräys on voimassa Varsinais-Suomen kuntien alueella ajalla 4.6.– 3.7.2021.
Tällä päätöksellä kumotaan 31.5.2021 annettu Varsinais-Suomen kuntien alueita koskeva Lounais-Suomen aluehallintoviraston tartuntatautilain
58 §:n nojalla antama määräys ajalta 4.6.2021 – 16.6.2021 (LSAVI/5940/2021).

Varsinais-Suomi palaa koronaepidemian epidemiassa lievempään vaiheeseen 4. kesäkuuta

Koronatilanne on kehittynyt edelleen suotuisasti Varsinais-Suomessa. Tämän päivän tuoreiden koronalukujen mukaan Varsinais-Suomessa päästään palaamaan koronaepidemian keskimmäiseen vaiheeseen eli niin sanottuun kiihtymisvaiheeseen perjantaina 4. kesäkuuta.

Koronakoordinaatioryhmä haluaa avata varsinaissuomalaisten arkea ja elinkeinoelämää viipymättä, kun epidemiatilanne sen nyt sallii. Pyrimme tällä mahdollistamaan alkukesän juhlat, tapahtumat ja lomat. On omissa käsissämme, että hyvä kehitys jatkuu myös tässä kovasti odotetussa vaiheessa, sanoo Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä.

Yleisötilaisuuksissa turvattava riittävä etäisyys ihmisten välille

Tilaisuuksien henkilömäärien ylärajat poistuvat. Yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset velvoitetaan järjestämään niin, että ihmiset voivat tosiasiallisesti välttää lähikontakti toisiinsa. (Ks. opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohje ).

Päätöksistä vastaavat aluehallintovirastot ja kunnat alueellaan. Lounais-Suomen aluehallintovirastolla on valmius tehdä kiihtymisvaiheen mukaiset päätökset koskien muun muassa yleisötilaisuuksia ja tapahtumia. Ravintolarajoitusten muutoksista päätetään valtioneuvoston asetuksella (STM:n tiedote 3.6.2021 https://valtioneuvosto.fi/-/1271139/ravitsemisliikkeiden-rajoituksiin-kevennyksia-lansi-pohjan-sairaanhoitopiirin-alueella-seka-etela-karjalan-ja-varsinais-suomen-maakunnissa-4.6.-lukien ).

Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä linjasi 1.6.2021:

 • Ulkomaille matkustamisessa kehotetaan käyttämään erityistä harkintaa sekä ottamaan huomioon ulkoministeriön suositukset.
 • Ulkotiloissa tapahtuva aikuisten yksilö- ja ryhmäharrastustoiminta, mukaan lukien ottelu- ja kilpailutoiminta voidaan aloittaa
 • Sisätiloissa tapahtuva (ilman lähikontakteja) yksilölajien ottelu- ja kilpailutoiminta voidaan aloittaa.

Edelleen voimassa olevat suositukset:

 • Maskisuositus pysyy voimassa.
 • Riittävä etäisyys tulee edelleen muistaa.
 • Hyvä käsihygienia on yhä tärkeää.
 • Etätyösuositus on voimassa, etätöihin siirtymisestä päättää työnantaja.

Lue lisää:
Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmän tiedote tiistaina 1.6.2021

(päivitetty 4.6.2021)

————————————————–

Koronarajoitukset Vehmaalla (päivitetty 25.5.2021) 

1. Alakoulu/yläkoulu lähiopetuksessa, maskisuositus 6.-9lk kansallisen suosituksen mukaisesti.

2. Varhaiskasvatus toimii ennallaan.

3. Kirjasto:
Kirjastojen osalta aiemmat rajoitukset jatkuvat.

Kirjastot pysyvät pääosin suljettuina yleisöltä, mutta lainaustoiminta varmistetaan kirjastojen omien turvaohjeiden mukaisesti. Kirjastotoiminta toteutetaan 4.3. 2021 alkaen siten, että rajattu määrä asiakkaita pääsee kerrallaan itse etsimään aineistoja hyllyistä.
Ainoastaan pikainen asiointi (15 min per/asiakas) on mahdollista. Lukupaikat on suljettu ja kirjastoihin jo sovitut tapahtumat perutaan tai toteutetaan etänä. Oleskeluun kannustavat ja pidempää aikaa vaativat palvelut eivät ole käytettävissä.

4. Nuorisotalo:
Nuorisotilat saa avata 3.5.2021 alkaen, jos niissä asioivat voivat säilyttää riittävät turvavälit.
Nuorisotilojen toimintaa supistetaan eli ei esimerkiksi tehdä ruokaa, mutta tarjotaan mahdollisuus olla turvallisessa paikassa.
Erityisesti yläkouluikäisille ja sitä vanhemmille nuorille suositellaan kasvomaskin käyttöä nuorisotiloissa.
Tiloissa sallittava henkilömäärä voidaan rajata tilojen koon ja muiden olosuhteiden mukaan.

5.Liikunta- ja harrastustilat eli liikuntahalli/kuntosali ja Seurala avataan rajoitetusti 3.5.2021 alkaen (päivitetty 25.5.2021).
Tiloissa noudatetaan kymmenen (10) henkilön kokoontumisrajoitusta sekä voimassa olevaa maskisuositusta ja huolehditaan turvavälien toteutumisesta. Käyntiajat liikuntahalliin on varattava etukäteen.
Pelaaminen ja muut lähikontaktia sisältävät harjoitteet sallitaan ulkotiloissa oman joukkueen kesken vuonna 2001 syntyneille ja tätä nuoremmille.
Pelaaminen ja muut lähikontaktia sisältävät harjoitteet sallitaan sisätiloissa 18.5.2021 alkaen oman joukkueen kesken vuonna 2001 syntyneille ja tätä nuoremmille.
Aikuisten sisätiloissa tapahtuvassa ryhmäharjoittelussa noudatetaan kymmenen (10) henkilön kokoontumisrajoitusta sekä vältetään lähikontakteja ihmisten kesken.
Aikuisten ulkona tapahtuvassa ohjatussa harrastustoiminnassa ei jatkossa rajoiteta harrastusryhmien kokoa. Harjoittelu tulee toteuttaa vakiintuneissa ryhmissä ilman lähikontakteja, eivätkä ottelut ja pelit ole vieläkään sallittuja.

6. Aluehallintovirasto on rajannut sisä- ja ulkotiloissa järjestettävien yleisötilaisuuksien henkilömäärän enintään kuuteen henkilöön (voimassa 14.5.2021 asti).
Aluehallintovirasto on rajannut sisä- ja ulkotiloissa järjestettävien yleisötilaisuuksien henkilömäärän enintään kymmeneen henkilöön (voimassa 15.5 – 31.5 2021).

Linkki VSShp:n tarkempiin koronaohjeisiin : www.vsshp.fi/fi/Sivut/Koronavirusepidemia-2020.aspx

VEHMAAN KUNTA


Lounais-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Varsinais-Suomen ja Satakunnan kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset.

Varsinais-Suomen kuntien alueella sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa
ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja
yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 10 (kymmenen) henkilöä
edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen
opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen
21.9.2020 antamaa ohjetta (liite 1).
Määräys on voimassa Varsinais-Suomen kuntien alueella ajalla 15.5.–31.5.2021.

——————–

Lounais-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Varsinais-Suomen ja Satakunnan kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset.

Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 6 (kuusi) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta: liite. (Tiedote päätöksestä 20.4.2021)
Määräys on voimassa ajalla 27.4.2021–14.5.2021.


LSAVI:N TARTUNTATAUTILAIN 58 d §:N MUKAINEN PÄÄTÖS (31.3.2021):

Lounais-Suomen aluehallintovirasto velvoittaa tartuntatautilain 58 d §:n 1 momentin
nojalla kaikkia 58 d §:n 5 momentissa tarkoitettuja toimijoita järjestämään
3 momentissa tarkoitettujen yleisölle avoimien tai rajatun asiakas- tai
osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käytön Varsinais-Suomen
sairaanhoitopiirin ja Satakunnan sairaanhoitopiirin alueella sijaitsevien kuntien
alueilla, lukuun ottamatta Punkalaitumen kuntaa siten, että asiakkaiden ja
toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää
4 momentissa tarkoitettu lähikontakti toisiinsa.
Tartuntatautilain 58 d §:n 5 momentin mukaiset toimijat, 3 momentissa tarkoitetut
yleisölle avoimet tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetut
tilat sekä 4 momentissa tarkoitettu lähikontakti on määritelty tämän
päätöksen perusteluissa.
Määräys on voimassa ajalla 1.4.2021 – 30.4.2021.
Tällä päätöksellä kumotaan 4.3.2021 annettu, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin
ja Satakunnan sairaanhoitopiirin alueella sijaitsevien kuntien aluetta
koskeva Lounais-Suomen aluehallintoviraston määräys ajalta 6.3.2021 –
5.4.2021 (LSAVI/2318/2021).


Uudenkaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden pyynnöstä,
Vehmaan kuntalaisille tiedotetaan:

Rokotusjärjestys muuttuu U-soten yhteistoiminta-alueen kunnissa

Koronavirusrokottaminen jatkuu viikolla 12 ikääntyneiden rokotuksilla.
Ensi viikosta alkaen rokotuksia annetaan vuonna 1946 tai tätä aiemmin syntyneille sekä samassa taloudessa asuville yli 70-vuotiaille.
Seuraavaksi rokotusryhmää laajennetaan kaikkiin yli 70-vuotiaisiin, mutta tästä tiedotetaan erikseen.
Viikon 11 loppuun mennessä U-soten yhteistoiminta-alueella on annettu noin 3000 koronavirusrokotetta.

Ensi viikon rokotusajat avautuvat varattaviksi perjantaina klo 12.00.
Osa ajoista on varattavissa sähköisessä ajanvarauspalvelussa ja osa jaetaan rokotuspuhelimeen soittaville.
Rokotuspuhelimeen soittaneisiin otetaan järjestyksessä yhteyttä aina, kun rokotusaikoja on varattavissa.

Lisätietoja rokotusten etenemisestä ja rokotusaikojen varaamisesta löytyy sivultauki.fi/koronarokotus
Rokotusajan voi varata sähköisessä ajanvarauspalvelussa
tai puhelimitse 02 4612 517.

Tällä hetkellä Uudessakaupungissa rokotetaan joka viikko, pienillä terveysasemilla joka toinen viikko.
Aika suositellaan varaamaan oman kunnan terveysasemalle.


Varsinais-Suomen ja Satakunnan seutuliikenteen joukkoliikenneviranomainen edellyttää, että kaikki yli 12-vuotiaat seutuliikenteen matkustajat käyttävät kasvomaskia 22.3.2021 alkaen

Linjauksella täydennetään muiden joukkoliikenneviranomaisten ja yksittäisten liikenteenharjoittajien jo määräämiä maskipakkoja. Pakko ei koske niitä, joilla on terveydellinen este maskin käyttämiselle.


Aluehallintovirasto, päätös 26.2.2021

TARTUNTATAUTILAIN 58 §:N MUKAINEN PÄÄTÖS
VARSINAIS-SUOMEN JA SATAKUNNAN KUNTIEN ALUEELLE:

Lounais-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1
momentin nojalla Varsinais-Suomen ja Satakunnan kuntien alueella
kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset
kokoukset.
Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin
järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu
enintään 6 (kuusi) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan
varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden
ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta (linkki ohjeeseen ).
Määräys on voimassa ajalla 27.2.2021–26.3.2021.
Tällä päätöksellä kumotaan 4.2.2021 annettu, Varsinais-Suomen
kuntien aluetta koskeva Lounais-Suomen aluehallintoviraston määräys
ajalta 27.2.–10.3.2021.


Lounais-Suomen Aluehallintoviraston koronainfo
puh 02 95016 666
koronainfo@avi.fi


Tämä on linkki Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin koronatiedotteisiin.

Yllä olevasta linkistä löydät viimeisimmät alueelliset koronatiedotteet.
20.10. kokoontunut alueellinen koronaryhmä suosittaa, että yli 20 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokoontumisia järjestetään sisätiloissa ja rajatuissa ulkotiloissa vain, kun tapahtumanjärjestäjä pystyy varmistamaan osallistujien turvallisuuden.

____________________________

Terveyslautakunnan 23.3.2021 antamien määräysten ja aikaisempien valtakunnallisten määräysten perusteella koronarajoituksiin on tehty seuraavat muutokset (päivitetty 24.3.2021)

 1. Yläkoulu (7.- 9lk) etäopetuksessa 11.4.2021 saakka.
  Lisätietoja saa Vehmaan koululta.
 2. Alakoulu (1. – 6 lk.) lähiopetuksessa.
 3. Varhaiskasvatus toimii ennallaan.
 4. Kirjasto:
  Kirjastot pysyvät pääosin suljettuina yleisöltä, mutta lainaustoiminta varmistetaan kirjastojen omien turvaohjeiden mukaisesti. Kirjastotoiminta toteutetaan 4.3. 2021 alkaen siten, että rajattu määrä asiakkaita pääsee kerrallaan itse etsimään aineistoja hyllyistä. Ainoastaan pikainen asiointi (15 min per/asiakas) on mahdollista. Oleskeluun kannustavat ja pidempää aikaa vaativat palvelut eivät ole käytettävissä.
 5. Nuorisotalo:
  Nuorisotilat suljettuina 11.4.2021 saakka.
 6. Kuntosali ja Seurala suljettuna 26.4.2021 saakka.
 7. Liikuntahallilla sallitaan ainoastaan lasten ja nuorten harrastustoiminta 2008 syntyneille ja sitä nuoremmille. Oman ryhmän tai joukkueen kesken harjoittelu on sallittua. Harjoittelun tulisi toteutua mahdollisimman vähäisin lähikontaktein. Kilpailuja tai esiintymisiä ei tule järjestää.
  Vuonna 2007 syntyneiltä ja sitä vanhemmilta liikuntahalli on suljettuna.

VEHMAAN KUNTA

Aluehallintoviraston päätös 19.3.2021

Määräys:
Lounais-Suomen aluehallintovirasto määrää tartuntatautilain 58 g §:n 1 momentin nojalla kaikki Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntien alueilla, lukuun ottamatta Punkalaitumen kuntaa, sijaitsevat tartuntatautilain 58 g §:n 4 momentissa tarkoitetut yleisölle avoimet tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetut asiakas-, osallistuja- ja odotustilat suljettaviksi asiakkailta ja osallistujilta siltä osin, kuin niitä käytetään 58 g §:n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan.

Edellä mainittuja tiloja voidaan kuitenkin käyttää vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ohjattuun harrastustoimintaan.

Tartuntatautilain 58 g § 4 momentissa tarkoitetut yleisölle avoimet tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetut tilat, 58 g §:n 4 momentissa tarkoitettu toiminta ja ne tahot, joita tämä päätös velvoittaa on määritelty tämän päätöksen perusteluissa.

Tämä päätös ei koske ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.
Määräys on voimassa ajalla 22.3.2021 – 4.4.2021.

ALUEHALLINTOVIRASTON PÄÄTÖS

Lounais-Suomen aluehallintovirasto velvoittaa tartuntatautilain 58 d §:n 1 momentin nojalla kaikkia 58 d §:n 5 momentissa tarkoitettuja toimijoita järjestämään 3 momentissa tarkoitettujen yleisölle avoimien tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käytön Varsinais­Suomen sairaanhoitopiirin ja Satakunnan sairaanhoitopiirin alueella sijaitsevien kuntien alueella siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää 4 momentissa tarkoitettu lähikontakti toisiinsa.

Tartuntatautilain 58 d §:n 5 momentin mukaiset toimijat, 3 momentissa tarkoitetut yleisölle avoimet tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetut tilat sekä 4 momentissa tarkoitettu lähikontakti on määritelty tämän päätöksen perusteluissa.

Määräys on voimassa ajalla 6.3.2021 – 5.4.2021.

ALUEHALLINTOVIRASTON MÄÄRÄYS

Aluehallintovirasto määrää tartuntatautilain 58 g §:n 1 momentin nojalla kaikki Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueen ja Satakunnan sairaanhoitopiirin alueen kuntien alueilla sijaitsevat tartuntatautilain 58 g §:n 4 momentissa tarkoitetut yleisölle avoimet tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetut asiakas-, osallistuja- ja odotustilat suljettaviksi asiakkailta ja osallistujilta siltä osin, kuin niitä käytetään 58 g §:n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan.

Edellä mainittuja tiloja voidaan kuitenkin käyttää vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ohjattuun harrastustoimintaan.

Tartuntatautilain 58 g § 4 momentissa tarkoitetut yleisölle avoimet tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetut tilat, 58 g §:n 4 momentissa tarkoitettu toiminta ja ne tahot, joita tämä päätös velvoittaa on määritelty tämän päätöksen perusteluissa.

Tämä päätös ei koske ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.

Määräys on voimassa ajalla 8.3.2021 – 21.3.2021.

Uudenkaupungin kaupungin terveyslautakunnan 9.2.2021 antamalla päätöksellä:

Koko Uudenkaupungin yhteistoiminta-alueella pidetään voimassa jo 4.2.2021 Uudenkaupungin kaupungin terveyslautakunnan § 21 antamat koronarajoitukset ja määräykset. Liikuntarajoitusten osalta määräykset ovat tiukemmat kuin Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmän 9.2.2021 tekemät päätökset.

Ote Uudenkaupungin kaupungin terveyslautakunnan päätöksestä 4.2.2021:
Terveyslautakunta päättää, että Uudenkaupungin ja yhteistoiminta-alueen kuntien (Kustavi, Pyhäranta, Taivassalo, Vehmaa) vapaa-ajan ja harrastustoiminnan tilat pysyvät suljettuina 3.3.2021 asti.
Liikuntatilojen käyttö mahdollistetaan lasten ja nuorten harrastustoiminnalle edelleen noudattaen uusia Opetus- ja kulttuuriministeriön ja THL:n 2.2.2021 antamia turvaohjeita.
Linkit:

Koronatiedotteita 4.2.2021

Uudenkaupungin terveyslautakunnan päätöksiin perustuvia koronaohjeita on päivitetty viimeksi 4.2.2021

Perusopetus (Vehmaan koulu)
Luokka-asteet 4.-9.lk. siirtyy lähiopetukseen ma 11.1.2021 alkaen.
Lisätietoa koululta ja Wilma-järjestelmästä.

Liikuntahalli ja Seurala
Turvavälejä tulee pystyä tosiasiallisesti noudattamaan kaikessa harrastustoiminnassa.

Lasten ja nuorten harrastustoiminta
Yhteistoiminta-alueen kuntien tiloissa tapahtuvat Vakka-opiston järjestämät lasten ja nuorten harrastustoiminnat mahdollistetaan 8.2.2021 alkaen.
Näiden harrastusryhmien osalta on voimassa samat turvaohjeet kuin lasten liikuntaharrastusten osalta.
Lisäksi kulttuuriin liittyvissä harrastuksissa tulee huomioida äänenkäyttöön ja laulamiseen liittyvät riskit. Laulaminen ei ole edelleenkään mahdollista ryhmätoimintana.

Kirjasto
Vehmaan kirjasto on suljettuna 3.3.2021 saakka
Varaukset voi noutaa sulkuaikana  8.2. alkaen maanantaisin ja torstaisin kello 10-14 sekä keskiviikkoisin kello 14-18 tai sopimuksen mukaan.
Tarvittaessa ole yhteydessä kirjasto@vehmaa.fi tai puh. 050 5706806 tai 044 5525820.

Nuorisotila
Nuorisotilojen osalta sisätiloissa saa oleilla maksimissaan 10 henkeä ja ulkotiloissa toimintaa voidaan järjestää isommalle ryhmälle. Nuorisotiloissa pitää noudattaa myös uusia lasten ja nuorten harrastustoimintaa koskevia turvaohjeita.

Kunnanvirasto, Lomituspalvelut, Maaseutupalvelut
Asiointi vain ajanvarauksella.

THL:n päivittynyt ohje kahden metrin turvaetäisyydestä tulee huomioida kaikessa toiminnassa.


 

KORONA- rokotukset U-soten alueella

U-soten alueelle on ensimmäiset koronarokotukset tulleet tiistaina 5.1.2021 (42kpl). Rokotukset käynnistyvät Uudenkaupungin kaupungin terveydenhuollon työntekijöille torstaina.

Suomen koronarokotestrategian mukaan ensimmäisenä rokotusta tarjotaan niille sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, jotka hoitavat COVID-19 –potilaita ja niille, jotka työskentelevät hoitokodeissa. Heidän rokotuksensa voidaan pääosin toteuttaa tammi-helmikuussa 2021. Sen jälkeen rokotetta tarjotaan ikääntyneille ja henkilöille, joilla on vakavalle koronavirustaudille altistavia sairauksia. Muulle väestölle tarjotaan rokotetta tämän jälkeen.

Rokotusaikataulun määrää saatavien rokotteiden määrä. Kun U-soten alueen asukkaita aletaan rokottamaan, tehdään se todennäköisesti ajanvaraukselle. Asiasta tiedotetaan myöhemmin lehdissä ja nettisivulla.

Koronavirusrokote tarjoaa suojaa koronavirustautia ja erityisesti sen vakavia muotoja vastaan. Koronavirusrokotteita arvioidaan samoilla laatu-, turvallisuus- ja tehokkuuskriteereillä kuin muitakin lääkkeitä. Lääkeviranomaiset myöntävät myyntiluvan vain rokotteille, joilla on tutkimuksiin osoitettua näyttöä sekä tehosta että turvallisuudesta. Kaikilla rokotteilla voi olla haittavaikutuksia. Useimmat rokotteiden haittavaikutukset ovat lieviä ja ohimeneviä, kuten punoitusta pistokohdassa, turvotusta ja kuumotusta.

THL:n määrittämä rokotusjärjestys;

 1. Koronapotilaita hoitava terveydenhuollon henkilöstö sekä ympärivuorokautisen hoivan henkilöstö ja asukkaat; 1) Teho-osastojen henkilökunta, 2) Covid-19-potilaita hoitavien vuodeosastojen ja päivystysosastojen sekä ensihoidon henkilökunta, 3) Covid-19-potilaita hoitavien infektiovastaanottojen henkilökunta, koronanäytteenottojen henkilökunta ja koronavirusdiagnostiikkaa tekevä laboratoriohenkilökunta 4) Sosiaalihuollon asumispalvelujen ja laitoshoidon tehostetun palvelun toimintayksikköjen eli ympärivuorokautisen hoivan henkilökunta ja asukkaat 5) Kriittinen sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö rajatusti, esimerkiksi elinsiirtoyksikköjen henkilökunta.
 2. Ikääntyneet ja henkilöt, joilla on vakavalle koronavirustaudille altistavia perussairauksia; Rokotukset aloitetaan yli 80-vuotiaista.

Vehmaan sosiaali ja terveuspalvelut:

Uudet vierailusuositukset pitkäaikaishoidon ja -hoivan toimintayksiköissä 9.12.2020 alkaen

Linkki: Vierailusuositukset aukeavat tästä


Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin mediatiedote 26.11.2020 n klo 14.30

Varsinais-Suomesta vältettävä tarpeetonta matkustamista Uudellemaalle. Maakuntarajat ylittävät urheilutapahtumat tauolle

Varsinais-Suomen koronapandemiaryhmän mukaan ei tule järjestää urheilu- ja liikuntatapahtumia, joihin tulee osallistujia muista maakunnista. Lisäksi ryhmä suosittelee välttämään tarpeetonta matkustamista Varsinais-Suomesta Uudellemaalle. Suositukset perustuvat Uudenmaan nopeasti heikkenevään koronatilanteeseen.
Sosiaali- ja terveysministeriö suositti 24. marraskuuta, että ryhmäharrastustoiminta ja siihen osallistuminen keskeytetään tilapäisesti kokonaan ja mahdollisuuksien mukaan toteutetaan vain etämuotoisena.
Aikuisten harrastustoiminnasta tulee koronapandemiaryhmän mukaan pidättäytyä erityisesti sisätiloissa ja välttää kaikenlaista kontaktia sisältävää harrastustoimintaa. Juniori-ikäluokat voivat jatkaa harjoittelua, kun etäisyyksistä ja hygieniasta huolehditaan tarkasti.
Uudet suositukset Varsinais-Suomeen tulevat voimaan viipymättä.

Vsshp – Koronavirusepidemia-2020
Stm-ohjeistaa-alueita-toimissa-koronavirusepidemian-leviamisen-estamiseksi

Korona rokotukset Vehmaalla

(Tiedote julkaistu 18.2.2021)
Koronarokotukset Uudenkaupungin yhteistoiminta-alueella ovat olleet käynnissä tammikuusta 2021 alkaen. Rokotukset etenevät kansallisen rokotusstrategian mukaisesti. Kuluvan viikon 7 loppuun mennessä yhteistoiminta-alueella on annettu noin 1080 rokotetta.

Tällä hetkellä rokotetaan vuonna 1936 tai tätä aiemmin syntyneitä, ts. 85 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat, mukaan lukien samassa taloudessa asuvat omaishoitajat ja ikääntyneet saavat nyt rokotteita. Näitä rokotuksia tullaan antamaan myös Vehmaan terveysasemalla (viikolla 8), josta informoidaan suoraan ikäryhmään kuuluvia henkilöitä.

Lisätietoja korona-rokotuksista: https://uusikaupunki.fi/kaupunki-ja-hallinto/uudenkaupungin-koronainfo/koronarokotukset-uudenkaupungin-yhteistoiminta

 

 

Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä jatkaa suosituksia 10. tammikuuta asti

Koronavirusepidemian leviämisen ehkäisemiseksi annetut suositukset ovat Varsinais-Suomessa pääosin voimassa 10. tammikuuta saakka. Alueellinen koordinaatioryhmä jatkoi suosituksia, sillä koronaviruksen tapausmäärät Varsinais-Suomessa ovat edelleen hyvin korkeat. (15.12.2020)
Suositukset vsshp.fi/korona


Koronatiedote 10.12.2020:

Vehmaan kunnan perusopetuksen 4. – 9. luokat siirtyvät etäopetukseen 14.12.2020 – 7.1.2021.
Lisäksi julkiset vapaa-ajan ja harrastustoiminnan tilat
(liikuntahalli, liikuntahallin kuntosali, Seurala, nuorisotalo ja kirjasto)
suljetaan 14.12.2020 – 7.1.2021 väliseksi ajaksi.

Päätös ei koske erityisen tuen päätöksen saaneita oppilaita.
Päätös perustuu tartuntatautilain 58 §:ään.


Aluehallintoviraston määräys yleisötilaisuuksista:

Lounais-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1
momentin nojalla Varsinais-Suomen kuntien alueella kaikki sisä- ja
ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset.
Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin
järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu
enintään 10 (kymmenen) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus
niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön
ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta
(liite 1).
Määräys on voimassa ajalla 11.12.2020 – 10.1.2021. Tällä päätöksellä
kumotaan 2.12.2020 annettu Lounais-Suomen aluehallintoviraston
määräys ajalta 11.12.-23.12.2020 sekä 19.11.2020 annettu Lounais-
Suomen aluehallintoviraston määräys ajalta 24.12.-25.12.2020.
(Määräys on annettu 10.12.2020)

Aluehallintoviraston päätös (10.12.2020)
Liite1


Vehmaan sosiaali ja terveuspalvelut:

Uudet vierailusuositukset pitkäaikaishoidon ja -hoivan toimintayksiköissä 9.12.2020 alkaen

Linkki: Vierailusuositukset aukeavat tästä


Asiointi Vehmaan kunnan palvelupisteissä:

Hallinto- ja talouspalvelut sekä Teknisen toimen palvelut (kunnantalo),
Sosiaalipalvelut (Margareetantie 15),
Maaseutupalvelut sekä Lomitustoimen palvelut (ent. Lahdingon koulu):

Käynnit toistaiseksi vain ajanvarauksella. Suositellaan vahvasti maskin käyttöä asioitaessa.

Muistakaa turvavälit ja käsihygienia!
Vehmaalla 10.12.2020
Ari Koskinen, kunnanjohtaja ja Vehmaan kunnan johtoryhmä


Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin mediatiedote 26.11.2020 n klo 14.30

Varsinais-Suomesta vältettävä tarpeetonta matkustamista Uudellemaalle. Maakuntarajat ylittävät urheilutapahtumat tauolle

Varsinais-Suomen koronapandemiaryhmän mukaan ei tule järjestää urheilu- ja liikuntatapahtumia, joihin tulee osallistujia muista maakunnista. Lisäksi ryhmä suosittelee välttämään tarpeetonta matkustamista Varsinais-Suomesta Uudellemaalle. Suositukset perustuvat Uudenmaan nopeasti heikkenevään koronatilanteeseen.
Sosiaali- ja terveysministeriö suositti 24. marraskuuta, että ryhmäharrastustoiminta ja siihen osallistuminen keskeytetään tilapäisesti kokonaan ja mahdollisuuksien mukaan toteutetaan vain etämuotoisena.
Aikuisten harrastustoiminnasta tulee koronapandemiaryhmän mukaan pidättäytyä erityisesti sisätiloissa ja välttää kaikenlaista kontaktia sisältävää harrastustoimintaa. Juniori-ikäluokat voivat jatkaa harjoittelua, kun etäisyyksistä ja hygieniasta huolehditaan tarkasti.
Uudet suositukset Varsinais-Suomeen tulevat voimaan viipymättä.

Vsshp – Koronavirusepidemia-2020
Stm-ohjeistaa-alueita-toimissa-koronavirusepidemian-leviamisen-estamiseksi


THL:n ohjeistus pikkujoulujen turvalliseen viettämiseen löytyy tästä linkistä (11.11.2020)

Aluehallintoviraston päätös kokous- ja yleisötilaisuuksista Varsinais-Suomen kuntien alueella

Lounais-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Varsinais-Suomen kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 (kaksikymmentä) henkilöä.
Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu yli 20 (kaksikymmentä) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta.
Linkit päätökseen ja ohjeeseen löytyvät alta.

Linkki Aluehallintoviraston päätökseen 22.10.2020 – yleisötilaisuudet ja kokoontumiset
Linkki Opetus- ja kulttuuriministeriön ja THL:n  21.9.2020 antamaan ohjeeseen yleisötilaisuuksista ja kokoontumisista


Tiedote/ Vehmaan sosiaali- ja terveyspalvelut 7.10.2020:

Varsinais-Suomi siirtynyt koronapandemian kiihtymisvaiheeseen

Koronapandemia kiihtyy Varsinais-Suomessa. Alueellinen koronaa ehkäisevä työryhmä linjasi tiistaina 6.10., että koko maakunta on koronapandemian kiihtymisvaiheessa. Erityisesti anniskeluravintoloissa ja sisätiloissa järjestettävissä yleisötapahtumissa on joukkoaltistumisen riski.

Työryhmä suosittaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella:

 • Kasvomaskien käyttöä tilanteissa, joissa riittävää 1–2 metrin etäisyyttä ei voi pitää.
 • Kasvomaskin käyttöä suositellaan mm. julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa, joissa lähikontakteja ei voida aina välttää sekä toisen asteen oppilaitoksissa (mukaan lukien lukiot) ja korkeakouluissa.
 • Työntekijöiden ohjeistukset antavat Työterveyslaitos ja työnantajat.
 • Siirtymistä harkinnan mukaan etätyöhön ja etäkokouksiin, jos ne työnantajan linjauksen mukaan ovat mahdollisia.

Vehmaan kunnan järjestämien palveluiden osalta ja kunnan tilojen osalta maskisuositus tarkoittaa, että asiakkaat mm kirjastossa, nuorisotiloissa, kuntosalilla ja kunnanvirastossa käyttävät maskia THL:n suosituksen mukaisesti.
Toimipaikkoja ei suljeta, mutta toivomme, että tapaamiset mahdollisuuksien mukaan sovitaan etukäteen tai järjestetään etäyhteydellä.

Suositukset tulevat voimaan torstaina 8. lokakuuta.
Koronapandemian tilanne vaihtelee edelleen suuresti eri kunnissa. Koko Varsinais-Suomea tarkastellen ollaan siirrytty kiihtymisvaiheeseen. Ohje nojaa THL:n suosituksiin, joiden mukaisesti kasvomaskia tulee epidemian tällaisessa vaiheessa käyttää julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa, joissa lähikontakteja ei voida aina välttää!

Tällä hetkellä Varsinais-Suomessa on voimassa Aluehallintoviraston määräys, jonka mukaan yli 50 hengen tapahtumia voi järjestää sisätiloissa ja rajatuissa ulkotiloissa silloin, kun tapahtumanjärjestäjä pystyy varmistamaan osallistujien turvallisuuden.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin toimipisteissä asioiville suositellaan suunenäsuojaimen käyttöä. Suositus koskee sekä potilaita että sairaalassa vierailevia. Suojaimen käytön tarkoituksena on ehkäistä koronaepidemian leviämistä ja voimassa toistaiseksi.

Linkki Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueellisen ohjausryhmän tiedotteeseen (julkaistu 6.10.2020)

Linkki Uudenkaupungin yhteistoiminta-alueen tiedotteeseen (julkaistu 6.10.2020)

Linkki Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tiedotteeseeen (julkaistu 2.10.2020)
Turkuun, Kaarinaan, Lietoon ja Raisioon kasvomaskisuositus.


Lounais-Suomen aluehallintoviraston päätös 22.9.2020 (LSAVI/8497/2020):
Päätös koskee yleisötilaisuuksia ajalla 1.10-31.10.2020

Lounais-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1
momentin nojalla toimialueensa kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa
järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin
osallistuu yli 50 (viisikymmentä) henkilöä.

Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin
järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu yli
50 (viisikymmentä) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan
varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden
ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta.
Linkki OKM:n ja THL:n ohjeeseen:
Ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä julkisten tilojen käytössä.

Määräys on voimassa ajalla 1.10.–31.10.2020.


Vehmaan kunnan jo aiemmin julkaisemat tiedotteet:

 1. Terveydenhuoltoviranomaisen ohjeet, miten toimin, jos epäilen tartuntaa: Linkki ohjeisiin
 2. U:gin terveyskeskuksessa on avattu hengitystieinfektiovastaanotto: Linkki tiedotteeseen
 3. Ohjeet koronavirustaudin Covid-19 kotihoitoon:  Linkki ohjeisiin
 4. Tiedote/ Vehmaan sosiaali- ja terveyspalvelut 16.03.2020: Linkki ohjeisiin
 5. Varhaiskasvatus ja esiopetus toimivat normaalisti.
 6. Kunnan järjestämät tilaisuudet on peruttu toistaiseksi.
 7. Liikuntahalli avoinna 1.6.2020 alkaen.
  Kirjasto on avoinna normaalisti 1.6.2020 alkaen
 8. Liikunta- ja harrastepiirien toiminta on peruttu toistaiseksi.
 9. Kunnanvirasto on avoinna, käynnit ajanvarauksella p. 044 739 3704.
  Sosiaalipalveluissa asiakkaita otetaan vastaan vain ajan varauksella.
  Muut kunnan palvelut toimivat normaalisti.
 10. Huolehtikaa käsihygieniasta ja välttäkää osallistumista suuriin yleisötilaisuuksiin.
 11. Seuratkaa viranomaisten ohjeita ja tiedotusvälineitä:
  www.thl.fi   www.avi.fi   www.stm.fi   www.vsshp.fi   www.uki.fi/korona
 12. Tietoa koronaviruksesta,
  -valtakunnallinen puhelinneuvontanumero: 0295 535 535.

  -valtakunnallinen tekstiviestineuvontanumero: 050 902 0163.
 13. Vehmaan seurakunnan tiedote: https://www.vehmaanseurakunta.fi/
 14. Kunnan tiedotetta ja ohjeistuksia päivitetään tarvittaessa.

(päivitetty 17.6.2020 klo 8.25)

Vehmaa 17.6.2020
Ari Koskinen
Kunnanjohtaja ja Vehmaan kunnan johtoryhmä


Tiedote/ Vehmaan sosiaali- ja terveyspalvelut 14.08.2020:

Hallitus teki periaatepäätökset maskisuosituksesta ja etätyöstä (Tiedote 514/2020).
THL suosittaa kasvomaskin käyttöä toisten suojaamiseksi – käsienpesu ja turvavälit ovat tärkeimmät keinot ehkäistä koronatartuntoja.

Kasvomaski on yksi keino ehkäistä koronavirustartuntojen leviämistä. Koronavirus tarttuu pisaratartuntana. Ensisijaisen tärkeää on edelleen noudattaa 1-2 metrin turvavälejä aina kun mahdollista, pestä käsiä, yskiä hihaan tai kertakäyttöiseen nenäliinaan sekä välttää kasvojen koskettelua.

Jokainen hankkii maskin itse, mutta kunnat huolehtivat, että maskeja on saatavilla kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleville ilmaiseksi suosituksen voimassaoloalueella. 

 Vehmaan kunta jakaa maskeja hallituksen suosituksen mukaisesti

 • maanantai- torstai klo 9.00-10.00 Sosiaalipalveluista (Margareetantie 15)

THL:n suositus koskee niitä sairaanhoitopiirejä, joissa on esiintynyt koronatartuntoja viimeisen kahden viikon aikana.
THL suosittaa maskin käyttöä, kun

 • olet joukkoliikenteessä, jossa lähikontakteja ei aina voida välttää
 • olet matkalla koronavirustestiin ja kun odotat testin tulosta ja sinulla on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella
 • palaat riskialueelta Suomeen ja siirryt maahantulopaikasta, kuten lentokentältä, karanteeniin ja lisäksi, jos sinulla on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
 • Kasvomaskia voi käyttää edelleen myös muissa tilanteissa, jos turvavälien pitäminen on mahdotonta.

Lisäksi alueelliset tartuntatautiviranomaiset voivat antaa alueellaan omia täydentäviä tai rajatumpia suosituksia, jotka perustuvat niiden omaan riskinarviointiin.

Maskin käyttö vaatii huolellisuutta!
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/suositus-kasvomaskien-kaytosta-kansalaisille

Peruspalvelujohtaja Maria Silver


Tiedote/ Vehmaan sosiaali- ja terveyspalvelut 16.03.2020:

Kaikkiin sosiaali- ja terveyspalveluiden toimipisteisiin tultaessa tai siellä asioitaessa on varattava aika ko. toimipisteestä!

Sosiaalipalvelut:

Sosiaalipalveluissa asiakkaita otetaan vastaan vain ajan varauksella. Kaikkia kiireellisiä toimia vaativat tehtävät hoidetaan lain edellyttämällä tavalla. Perhetyön osalta tarve ja perheen tilanne arvioidaan yksilöllisesti, jonka pohjalta tehdään arvio perhetyön toteutuksesta. Kaikki yli 10 hengen kokoukset perutaan toistaiseksi tai ne hoidetaan etäyhteyksin.

Vanhustenpalvelut:

Margareetta-koti
Vehmaan sosiaali- ja terveyspalvelut kehottaa välttämään vierailuja vanhusten asumispalveluissa eli Margareetta-kodissa kokonaan, jotta suurimmassa riskissä olevat ikäihmiset voisivat välttyä tartunnoilta.
Koronaviruksen riskit ikäihmisille ovat muita suuremmat. Virus aiheuttaa useammin vakavia oireita juuri ikääntyneille. Korkein riski on yli 80-vuotiailla. Tästä syystä näemme, että vierailuiden välttäminen on edellytys asukkaiden suojaamiseksi. Vierailu kielto kehotus nojaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeeseen.
Otamme huomioon erilaiset tilanteet: esimerkiksi viimeisten hetkien lähestyessä omaiset saavat olla vanhuksen luona. Soitto Margareetta-kotiin on aiheellinen vierailua suunniteltaessa; Hopeasiipi 050 599 8736, Kultasiipi 050 597 5179, Sinisiipi 050 595 6013

Kotihoito
Kotihoito toimii toistaiseksi lähes normaalisti. Saunapalvelu keskeytetään maanantaista 16.03.2020 alkaen. Asiakkaiden tilanteita arvioidaan tarvittaessa ja tehdään muutoksia käytäntöihin. Kyselyihin vastaa avopalveluohjaaja Pirjo Luotonen p. 044 360 3909

Vammaispalvelut:
Vammaisten päivä- ja työtoimintaa toteutetaan soveltuvin osin. Tilanne arvioidaan asiakas kohtaisesti. Asiakkaiden asioissa yhteydenotot vammaisten sosiaaliohjaajaan Jonna Marela p. 044 700 3740

Peruspalvelujohtaja Maria Silver


ELY-keskusten rahoitus yrityksille koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa

Ely-keskuksen tiedote: https://www.ely-keskus.fi/web/ely/poikkeusrahoitus
Avustusten haku avautuu 31.3.2020 ELY-keskusten verkkosivuilla.
Talousapu-neuvontapalvelusta saa myös ohjeita, miten toimia koronakriisin yritystoiminnalle aiheuttamissa tilanteissa.
Talousapu-neuvontapalvelun valtakunnallinen puhelinnumero on 029 502 4880 ja se on avoinna arkisin klo 9.00–16.00.
Mikäli sinulla on kysyttävää Ely-keskusten rahoituksesta, ole yhteydessä:
Ely-keskusten puhelinpalvelu, puh. 0295 024 800 (arkisin klo 9-15).
poikkeusrahoitus.ely@ely-keskus.fi
Sähköisen hakemuksen täyttämiseen liittyvää neuvontaa Yritys-Suomen puhelinpalvelusta,
puh 0295 020 500 (arkisin klo 9-16.15).
Lisäinformaatiota Ely-keskusten koronarahoituksesta löydät myös tästä linkistä:
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/koronarahoitus-ukk
Mikkelin kehitysyhtiön tekemä opastusvideo Ely-keskusten koronarahoituksesta:
https://youtu.be/LECI0Rc5S_4
(Päivitetty 2.4.2020 klo 11.32)


Aluehallintoviraston määräys yleisötilaisuuksista:

Lounais-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Varsinais-Suomen kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset.
Sisätiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 10 (kymmenen) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta (liite 1).
Alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 20 (kaksikymmentä) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta (liite1).
Määräys on voimassa ajalla 3.12.-23.12.2020. Tällä päätöksellä kumotaan 19.11.2020 annettu Lounais-Suomen aluehallintoviraston määräys ajalta 3.12.-23.12.2020.

Määräykseen liittyvät linkit:
Aluehallintoviraston päätös (2.12.2020)
Liite1


Varsinais-Suomi yhä koronapandemian kiihtymisvaiheessa – alueelliselta ryhmältä suositus ettei yli 20 hengen yksityistilaisuuksia järjestetä

Koronapandemia kiihtyy edelleen Varsinais-Suomessa. Koronatartuntojen lähteet ovat entistä moninaisempia. Tällä hetkellä koronavirustartuntoja saadaan varsinkin omasta perhepiiristä, anniskelupaikoista sekä sisätiloissa järjestetyistä yksityistilaisuuksista.
Tiistaina 13.10. kokoontunut Varsinais-Suomen alueellinen koronaryhmä suosittaa, ettei sisätiloissa tule järjestää yli 20 henkilön suuruisia yksityistilaisuuksia. Syynä on se, että koronapandemia kiihtyy edelleen Varsinais-Suomessa. Koronavirustartunnat tulevat nyt omasta perhepiiristä, anniskelupaikoista sekä sisätiloissa järjestetyistä yksityistilaisuuksista.
Suositus tulee voimaan maanantaina 19. lokakuuta. Ohjausryhmän toivomus on, että suositusta noudatetaan heti.

Linkki Varsinais-Suomen alueellisen koronaryhmän yllä olevaan tiedotteeseen (Linkistä avautuu tiedote kokonaisuudessaan – tiedote on julkaistu 13.10.2020)

Linkki Uudenkaupungin yhteistoiminta-alueen tiedotteeseen (julkaistu 13.10.2020)