Ajankohtaista

Vastaa kyselyyn maakunnan verkkopalveluista ja vaikuta!

Varsinais-Suomen maakunnan tulevaa verkkopalvelukokonaisuutta suunnitellaan parhaillaan. Haluamme kuulla sinun tarpeesi ja toiveesi verkkopalveluille, joten avasimme sähköisen kyselyn aiheeseen liittyen. Vastaa siis kyselyyn ja vaikuta – kyselyyn vastaaminen vie vain pari minuuttia.

Vastausaikaa on 30.6.2018 saakka ja vastaajien kesken arvotaan iPad-tabletti sekä Kimpassa-Allihopa -tuotepalkintoja!

Uusi maakunta on järjestämisvastuussa mm. sosiaali- ja terveyspalveluista, pelastustoimen ja ensihoidon palveluista sekä työ- ja elinkeinopalveluista. Maakunnan tehtäviä ovat myös mm. maakuntakaavoitus, aluekehittäminen, hankerahoitus, liikennesuunnittelu, ympäristöterveydenhuolto, elintarvikevalvonta sekä eläinten hyvinvoinnin valvonta. 

 Lisätietoa maakunnan palveluista: https://kimpassa-allihopa.fi/maakuntauudistus/

 

 

Svara på förfrågan om landskapets webbtjänster och påverka!

Som bäst planeras Egentliga Finlands landskaps kommande helhet för webbtjänster. Vi vill höra om dina behov och önskemål för webbtjänsten. Därför öppnade vi en digital förfrågan som rör temat. Svara på förfrågan och påverka – det tar bara ett par minuter att svara.

Svarstiden är till 30.6.2018 och bland de svarande utlottas en iPad-tablett samt Kimpassa-Allihopa -produktpriser!

Det nya landskapet svarar för bl.a. social- och hälsovårdstjänster, räddningsväsende samt arbets- och näringslivstjänster. Ordnande av landskapsplanläggning, regionutveckling, projektfinansiering, trafikplanering, miljö- och miljöhälsovård, livsmedelsinspektion och övervakning av djurs välbefinnande hör också till landskapets uppgifter.

Tilläggsinformation om landskapets service: https://kimpassa-allihopa.fi/sv/landskapsreformen/