Nuorisotalon päihdekäytännöt

Nuorisotalo on ehdottoman päihteetön tila, jossa pyritään tukemaan nuoria päihteettömyyteen ja terveelliseen elämään. Kaikki alueelta tai sen läheisyydestä päihtyneenä havaitut ja tunnistetut alle 18 vuotiaat ilmoitetaan Koulukuraattorin tietoon. Kuraattorin toimesta nuori kutsutaan vanhempineen keskustelemaan tapahtuneesta, sen syistä ja mahdollisista seurauksista. Tavoitteena näillä keskusteluilla on päihteiden käytön katkaiseminen ala-ikäisiltä ja muiden mahdollisten ongelmien kartoittaminen. Koulukuraattori vastaa jatkotoimista, kuten asian ilmoittamisesta lastensuojeluun.