Nuorisotalon päihdekäytännöt

Nuorisotalo on ehdottoman päihteetön tila, jossa pyritään tukemaan nuoria päihteettömyyteen ja terveelliseen elämään. Kaikki alueelta tai sen läheisyydestä päihtyneenä havaitut ja tunnistetut alle 18 vuotiaat ilmoitetaan Koulukuraattori-Vapaa-aikasihteeri Suvi Valtoselle. Kuraattorin toimesta nuori kutsutaan vanhempineen keskustelemaan tapahtuneesta, sen syistä ja mahdollisista seurauksista. Tavoitteena näillä keskusteluilla on päihteiden käytön katkaiseminen ala-ikäisiltä ja muiden mahdollisten ongelmien kartoittaminen. Koulukuraattori-vapaa-aikasihteeri vastaa jatkotoimista, kuten asian ilmoittamisesta lastensuojeluun.