Ajankohtaista

Tiedote 14.5.2020 lähiopetukseen palaamisesta

Valtioneuvoston sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön ja THL:N ohjeistuksia koronaepidemian aiheuttaneiden rajoitteiden purkamisesta:

https://www.oph.fi/fi/uutiset/2020/koronavirusepidemiasta-johtuvia-rajoituksia-ja-poikkeusjarjestelyita-puretaan

https://valtioneuvosto.fi/documents/10616/22150002/Ohje+koulutuksen+j%C3%A4rjest%C3%A4jille+040520.pdf/

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/145-alkaen-lahiopetukseen-palaaminen-perusopetuksessa

 https://www.oph.fi/fi/oppivelvollisuus-ja-poissaolot-opetuksesta-1452020-alkaen

Vehmaan kunnan tarkennukset koulunkäynnin rajoitteiden purkamisessa 14.5.20 lähtien

1.Opetustilat: Oppilaat opiskelevat oman opetusryhmänsä kanssa pääsääntöisesti omassa luokassaan oman opettajansa kanssa. 7.-9.luokilla väljyyttä haetaan erilaisin sijoitteluin.  Ryhmäkokoa ja henkilöstömitoitusta ohjaavat samat ohjeistukset kuin perusopetusta koskevassa lainsäädännössä yleisesti.

  1. Oppituntien sijoittelu koulupäivään: Osan oppiaineista oppilaat opiskelevat kaksoistunteina, tällöin välitunnit saadaan hyvin porrastetuiksi. Erityisoppilaat opiskelevat omassa pienryhmässään. Valinnaisaineiden ryhmät voivat toimia turvallisuusseikat huomioiden.
  2. Opettajien ja ohjaajien käyttö: 1.-6.-luokilla on omat luokanopettajat ja 7.-9.luokilla opettajat vaihtavat luokkatilaa huomioiden hygienia- ja turvallisuusohjeistukset. Ohjaajat nimetään tietyille oppilasryhmille.
  3. Kouluruokailu: Osa oppilaista ruokailee omassa luokassaan. Ruokasalissa aterioivat syövät porrastetusti turvavälit huomioiden. Keittiöhenkilö huolehtii ruokailuvälineiden ja ruuan turvallisesta esillepanosta.
  4. Koulukuljetukset: 7.-9.luokat sekä eskarilaiset ovat kuljetuksissa joka päivä klo 9 ja kotiin lähtö on klo 13 ja klo 15. Muiden osalta aamukuljetusta porrastetaan klo 9 ja klo 10 välillä ja paluukuljetusta klo 13, klo 14 ja klo 15. Näistä kuljetuksista tarkempi selvitys myöhemmin.

torstaina 14.5. kuljetusoppilaat tulevat koululla seuraavasti:

– 1.-6.luokkalaiset tulevat klo 10-kuljetuksissa

– eskarilaiset ja 7.-9.luokkalaiset tulevat klo 9-kuljetuksissa

  1. Oppilashuolto: Toukokuun lopun aikana Vehmaan koulu kartoittaa kaikkien oppilaiden osaamisen tilanteen ja oppimisen tuen tarpeen. Myös koulunkäynnin ja oppilashuollon tuen tarpeet selvitetään. Oppilaille ja huoltajille pyritään mahdollistamaan avoimet keskustelupalvelut sekä aktiivinen tuki koulupsykologin, kouluterveydenhoitajan ja kuraattorin kanssa sekä lähi- että etäpalveluna, myös kesäpalvelun mahdollisuutta selvitetään.
  2. Poissaolot: Mikäli oppilas ei osallistu toukokuun loppu ajan lähiopetukseen, tulee huoltajan tehdä koululle viimeistään 10.5. mennessä
  •  1. loma-anomus kotikouluun jäämisestä. Tällöin oppilas opiskelee itsenäisesti.
  •  2. toimittaa rehtorille selvitys oppilaan tai hänen perheenjäsenensä kuulumisesta riskiryhmään. Tällöin pyritään mahdollistamaan osa-aikainen etäopetus.

Sairaana ei kouluun saa tulla. Koulupäivän aikana sairastunut lapsi siirretään välittömästi erilliseen tilaan odottamaan huoltajaa, jolle tehdään asiasta ilmoitus. Käsihygieniaan kiinnitetään erityistä huomiota.

Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan myöhemmin. Muissa kouluun palaamiseen liittyvissä asioissa ottakaa yhteyttä rehtoriin.

 

Yhteistyöterveisin

Hannele Lehtimäki

rehtori/ koulutoimenjohtaja