Terveydenhuollon palvelut

Uudenkaupungin yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksella on toimipisteet Vehmaalla, Taivassalossa, Pyhärannassa, Kustavissa ja Uudessakaupungissa.

Terveyspalvelut -tulosalue järjestää Uudenkaupungin, Vehmaan, Taivassalon, Kustavin ja Pyhärannan kuntien perusterveydenhuollon ja siihen läheisesti liittyvät palvelut, kuten päihde- ja mielenterveyspalvelut.

Kuulo- ja puhevammaisen asiakkaan palvelu koko yhteistoiminta-alueella:
Kuulo- ja puhevammaisen asiakkaan tekstiviestipuhelin 050 5944578

Ajanvaraus lääkäreille ja sairaanhoitajille

Sekä lääkärien että sairaanhoitajien vastaanotoille pääsee vain ajanvarauksella, Vehmaan terveysaseman puhelinnnumerot alla.

Vehmaan terveysasema

Margaretantie 15, 23210 Vehmaa

Lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanotto, ajanvaraus puh. (02) 8451 2401
Muut puhelut, kuten laboratoriovastausten kyselyt ja reseptien uuusinnat, pyydetään soittamaan puh (02) 8451 2500

Fax  (02) 4331 237

Terveyspalveluiden Nispa-takaisinsoittojärjestelmän häiriötilanteissa kuntalaiset voivat ottaa yhteyttä seuraaviin numeroihin:
040 198 4004, 040 193 8175, 040 193 7419. Häiriön korjaannuttua, suljemme numerot.

Vuodeosasto Vehmaa

Käyntiosoite: Margareetantie 15, 23210 Vehmaa,  puh. 02 437 4370

Apulaisosastonhoitaja Niina Virtanen puh. 044 757 5370
Osastosihteeri puh. 044 594 3310.

Ilta- ja viikonloppupäivystys

Yhteispäivystys 8-22

Vakka-Suomen sairaalan yhteispäivystys on avoinna jokaisena päivänä klo 8-22.

Soita aina ennen päivystykseen hakeutumista puh. 02 313 8800

Yöpäivystys

Turun alueen yhteispäivystys

Tyksin T-sairaala

Savitehtaankatu 1

20520 Turku

Asiakasmaksut

Terveyskeskusmaksu peritään 20,90 €:n suuruisena käyntimaksuna, joka kuitenkin peritään kalenterivuoden aikana samassa terveyskeskuksessa ainoastaan kolmelta ensimmäiseltä käynniltä. Maksuja ei asetuksen mukaan peritä alle 18-vuotiailta. Uudenkaupungin terveyslautakunnan päätöksen mukaan sotiemme veteraaneilta, joilla on veteraanitunnus, rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus, rintamatunnus taikka sota-arkiston myöntämä todistus palvelusta eräissä Suomen sotiin liittyvissä tehtävissä, ei peritä avosairaanhoidon lääkäripalveluiden asiakasmaksua eikä veteraanikuntoutusta varten tarvittavan lääkärintodistuksen maksua. Lisäksi lakisääteiseen kuntoutukseen oikeutetuilta sotainvalidien leskiltä ja sotaleskiltä ei peritä avosairaanhoidon lääkäripalveluiden asiakasmaksua eikä veteraanikuntoutusta varten tarvittavan lääkärintodistuksen maksua.

Terveyskeskuspäivytyksestä perittävä maksu on 18-vuotta täyttäneiltä arkisin klo 20-22 ja la-su ja pyhäpäivinä 29,30 €/käynti.

Käyttämättä ja ilman hyväksyttävää syytä peruuttamatta jätetystä käyntiajasta peritään maksu 51,40 € yli 15-vuotiailta.

Lääkärintodistuksista ja -lausunnoista peritään 51,40 €:n maksu (ei nuorison terveystodistuksesta ja hoitoon liittyvästä todistuksesta). Ajokorttitodistuksesta peritään 61,80 €.

Peruuttamattomasta ajanvarauksesta peritään 36,20 €.

Suun-/hampaidenhoito

Uudenkaupungin kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen yhteistoiminta-alue (Uusikaupunki, Vehmaa, Pyhäranta, Taivassalo ja Kustavi) on mukana laajenevassa alueellisessa hammaslääkäripäivystyksessä 1.1.2015 alkaen.

Hammaslääkäripäivystys Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella

Terveyskeskukset huolehtivat oman alueensa asukkaiden hammashoidon päivystyspalvelujen järjestämisestä arkisin klo 8.00–16.00.

Vehmaan hammashoitolan ajanvaraus ma-pe klo 7.30-15.30 puh. (02) 8451 2900

Muina aikoina päivystys tapahtuu T-sairaalan yhteispäivystyksessä, osoitteessa Savitehtaankatu 1, Turku. Päivystykseen hakeudutaan tekemällä ajanvaraus puhelimella samana päivänä:
arkisin klo 15.30–18.00
lauantaisin, sunnuntaisin sekä arkipyhinä klo 9.00–11.00
Ajanvarauspuhelin 02 3131 564.

Muina aikoina virka-ajan ulkopuolella saa äkillisiin vaivoihin neuvontaa ja hoitoonohjausta T-sairaalan päivystyksen puhelinneuvonnasta 02 313 8800.
T-sairaalan hammaslääkäripäivystys on tarkoitettu välttämätöntä kiireellistä hampaiden ja suun hoitoa tarvitseville.
Hoitoon ottamisen kriteereitä ovat mm. voimakkaat hampaiston ja suun alueen särkytilat, äkilliset turvotukset ja tulehdukset sekä hampaiston, suun limakalvojen ja leukojen vammat ja tapaturmat.
Myös hammas- ja suusairauksiin liittyvät yleisoireet (esim. kuumeilu) ja hammashoitotoimenpiteiden jälkeiset komplikaatiot (esim. verenvuoto) ovat selkeitä aiheita päivystysvastaanotolle hakeutumiselle.

Potilaat, jotka eivät täytä päivystyshoidon kriteerejä, ohjataan hoitoon muualle. Esimerkiksi tavanomainen hampaan tai paikan lohkeaminen ei edellytä päivystyksenä toteutettavaa hoitoa.

Hammaslääkäripäivystyksen puhelinnumero 02 3131 564
Yhteispäivystyksen neuvontapuhelin 02 313 8800
Osoite: Savitehtaankatu 1, Turku
www.vsshp.fi/fi/hammaspaivystys

Vehmaan fysioterapia / apuvälinevuokraamo

Puhelinnumero 050 566 6491
Puhelinnumero 1.6.2019 alkaen 02 4612 515

Laboratoriotutkimukset

Aikoja lääkärin lähetteellä määräämiin laboratoriotutkimuksiin  voi varata internetin välityksellä osoitteesta www.tykslab.fi  tai    puhelimitse (02) 313 6321 ma-pe klo 7.00-15.00

Laboratoriotutkimuksiin voi mennä myös ilman ajanvarausta.

Vehmaa: Vehmaan terveysasema, Margareetantie 15 , TI; TO JA PE  klo 8.00 – 10.00

Uusikaupunki: TYKS Vakka-Suomen sairaala, Terveystie 2, ma-pe   klo 7.00 – 15.00

Mielenterveys, kriisit ja päihdeasiat

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEYKSIKKÖ, Välskärintie 2 A 5.krs. 23500 Uusikaupunki

Mielenterveys

Uudenkaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen terveyspalveluiden avosairaanhoidon mielenterveys- ja päihdeyksikössä työskentelee moniammatillinen työryhmä, sairaanhoitajia, lähihoitajia, psykologi ja lääkäri. Hoitajista yksi Vehmaalla ja yksi Taivassalossa

Päivystävä psykiatrinen sairaanhoitaja arkisin klo 8.00-15.00   puh. 044 700 2333

Perusterveydenhuollossa voidaan hoitaa esimerkiksi lievää ja keskivaikeaa masennusta, ahdistuneisuutta ja elämän erilaisia kriisitilanteita. Lisäksi hoidamme erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon siirtyviä asiakkaita. Kullekin avun tarvitsijalle suunnitellaan hänen tarpeistaan lähtevät palvelut. Käytettävissämme on psykiatristen sairaanhoitajien, lähihoitajien ja psykologien sekä terveyskeskuslääkäreiden asiantuntemus.

Terveyskeskuspsykologit

Terveyskeskuspsykologi toimii alansa asiantuntijana ennaltaehkäisevässä ja korjaavassa mielenterveystyössä alueellaan terveysneuvonnan, psykologisten tutkimusten, kriisiterapian ja työnohjauksen avulla.

Terveyskeskuspsykologi Anne Vähätalo, Välskärintie 2 A, 5.krs., Uusikaupunki. Puh. 050 468 2124
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi
Ajanvaraus puhelinaikana, lähetettä ei tarvita.

Terveyskeskuspsykologi, Vehmaa, Hilkka Tuimala

Toimii Vehmaan, Taivassalon ja Kustavin alueella lähinnä kouluterveydenhuollossa ja neuvoloissa.

Puh. 050 561 9316
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi
Ajanvaraus puhelimitse, lähetettä ei tarvita.

Päihdeyksikkö

Päihdeyksikön työntekijöiden tehtävänä on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä ja siitä aiheutuvia sosiaalisia, psyykkisiä ja terveydellisiä haittoja sekä tukea ongelmakäyttäjän, hänen perheenjäsentensä ja muiden lähteisten suoriutumista.

Ajanvaraus arkisin klo 8.00-15.00 puh. 044 700 2333

Neuvolapalvelut Vehmaa

Terveydenhoitajan vastaanotto, ajanvaraus ja puhelinaika ma-pe klo 12-13, p. 044-5943309

Prediabeetikot, ajanvaraus ma-pe klo 12-13, p. 044-594 3309

Lastenneuvola, ajanvaraus ja puhelinaika ma-pe klo 12-13, p. 044-594 3309

Äitiysneuvola ja perhesuunnitteluneuvola, ajanvaraus ja puhelinaika ma-pe klo 12-13, p. 044-5943306

Kouluterveydenhoitaja, puhelinaika ma-pe klo 12-13  p. 044-5943309

Diabetesvastaanoton puhelinaika klo 12-12.30, puh. 044 5943305.
Diabeteshoitotarvikejakelu ilman ajanvarausta ke,to,pe klo 12-13.

Astmahoitaja/sairaanhoitaja, ajanvaraus: ma-pe klo 8-15 puh. (02) 8451 2401 (ajanvarausautomaatti)

Lisätietoja terveyspalveluista Uudenkaupungin terveyspalveluiden nettisivuilta.

Yhteystietoja Uudenkaupungin terveyspalveluiden nettisivuilta.

www.Uusikaupunki.fi