Sosiaaliasiamies

Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on neuvoa ja avustaa asiakasta, tiedottaa asiakkaan oikeuksista ja toimia muutoinkin sosiaalitoimen asiakkaiden oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi. Sosiaaliasiamies auttaa asiakasta myös muistutuksen tekemisessä kohtelusta sosiaalitoimen asiakkaana.
Sosiaaliasiamies on puolueeton henkilö, joka toimii asiakkaan edun turvaajana.
Sosiaaliasiamiehen tehtävä on neuvoa antava.
Sosiaaliasiamies ei tee päätöksiä tai myönnä etuuksia.
Sosiaaliasiamies voi toimia asiakkaan ja työntekijän välimiehenä ongelmatilanteisssa.Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on:
– Neuvoa julkisen ja yksityisen sosiaalihuollon asiakasta asiakaslain soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä.
– Toimia mahdollisena sovittelijana asiakkaan ja palvelun tuottajan välillä.
– Avustaa tarvittaessa muistutuksen tekemisessä.
– Tiedottaa asiakkaan oikeuksista.
– Seurata asiakkaan aseman ja oikeuksien toteutumista ja antaa siitä vuosittain selvitys kunnanhallitukselle.Sosiaaliasiamiehen tehtäviä Vehmaalla hoitaa Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Vasso Ab. Sosiaaliasiamiehenä toimii OTM Kati Lammi, puh. 050-559 0765.

Sosiaaliasiamies auttaa ja neuvoo

Sosiaaliasiamieheltä saa apua kaikkiin sosiaalitoimen alueiden kysymyksiin. Sosiaaliasiamiehen yleisimpänä tehtävänä on toimia tulkkina asiakkaan ja viranomaisen välillä eli pyrkiä selventämään päätöksen perusteita ja Suomen lain / kunnassa vallalla olevien käytäntöjen taustoja.

Sosiaaliasiamiehen kaikki palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia. Jokaisen kunnan velvollisuus on järjestää kuntalaisilleen sosiaaliasiamies, joka ei itse osallistu kunnan sosiaalityön päätöksentekoprosessiin sen missään vaiheessa. Tarvittaessa sosiaaliasiamies auttaa valituksen, muistutuksen tai oikaisuvaatimuksen tekemisessä. Sosiaaliasiamies ei toimi juridisesti asiakkaan asioiden ajajana, vaan on puolueeton toimija asiakkaiden etujen toteutumiseksi kunnassa.

Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on neuvoa, ohjata, avustaa ja opastaa vain kunnan sosiaalitoimea koskevissa asioissa. Sosiaaliasiamiehen vastuualaan eivät kuulu Kelan, valtion virastojen, yksityisten toimijoiden, vakuutusyhtiöiden eikä TE-toimistojen toiminta, päätökset tai niistä valittaminen tai muutoksenhaku.