Sosiaali ja terveyspalveluiden hakukaavakkeita

Tältä sivulta voit ladata Vehmaan kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden hakemuksia tietokoneellesi täytettäväksi.


Vammaispalveluhakemus


Vaikeavammaisten kuljetus ja saattajapalvelut hakemus

Alla on vielä lisäliite ”Vaikeavammaisten kuljetus ja saattajapalvelut hakemukseen”.
Täytä tämäkin liite jos kuljetuspalvelua haetaan opinto- tai työmatkojen suorittamiseen.
Opinto- ja Työmatkojen lisäliite


Omaishoidon tuen hakemus alle 65v
Omaishoidon tuen hakemus yli 65v
Omaishoidontuen myöntämisperusteet
Omaishoidontuen hakeminen

Kuljetuspalveluhakemus
Kuljetuspalvelun myöntämisperusteet
Kuljetuspalvelutukea voi saada vähävarainen henkilö hakemukseen perustuen.
Näistä asioista voit keskustella vanhustyön johtajan tai avopalveluohjaajan kanssa.


Alla oleva ilmoitus on tarkoitettu viranomaisen täytettäväksi (Sosiaalihuoltolaki 35 §):

Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä


Lastensuojeluilmoitus


 

Ohjeet hakemusten täyttämiseksi:

1) Voit ladata hakemukset oheisista linkeistä omalle tietokoneellesi.
2) Avaa lataamasi hakemus Adoben Reader -ohjelmalla koneeltasi täytettäväksi.
3) Tallenna ja tulosta täyttämäsi hakemus.
4) Allekirjoita ja palauta tulostettu hakemus kuntaan.
……
1) Hakemukset voi myös avata Adoben Reader -ohjelmalla suoraan näistä linkeisä täytettäväksi tietokoneella.
2) Tallenna ja tulosta täyttämäsi hakemus.
3) Allekirjoita ja palauta tulostettu hakemus kuntaan.

 


Hautausavustushakemus  (Tämä kaavake täytetään Word-sovelluksella)
Hautausavustushakemus  (Tämä pdf-kaavake tulostetaan ja täytetään kynällä)