Ota yhteyttä

Vehmaan vanhus- ja vammaisneuvosto yhteystiedot:
Yhteystiedot

Vapaaehtoistyö

Vanhusneuvoston toiminnassa tärkeää roolia esittävät vapaaehtoiset toimijat. Ilman heidän pyyteetöntä apuaan neuvosto tuskin pystyisi toimimaan nykyisessä laajuudessaan. Neuvosto on yhdessä Vakka-Suomen kansalaisopiston kanssa kouluttanut väkeä mukaan työskentelemään vehmaalaisten vanhusten apuna. He toimivat kerhojen ja tapahtumien vetäjinä ja avustajina. Sen lisäksi yksinään kotona asuvat vanhukset ovat saaneet avukseen henkilön käymään kanssaan kaupassa, ulkoilemassa ja muuten vain olemaan seurana yksinäisille.

Runsaan 20 avustajan määrästä huolimatta, tällä hetkellä olisi tarvetta uusille vapaaehtoisille. Näitä tarvittaisiin ystävänpalveluun ja oman toimintaryhmän muodostamiseen kirkonkylän palvelukotiin.