Vanhus- ja vammaisneuvosto

Tervetuloa Vehmaan vanhusneuvoston kotisivuille.

Pyrimme näiden sivujen kautta antamaan tietoja vanhusneuvoston toiminnasta ja ajankohtaisista asioista.

Vehmaan vanhusneuvosto on toiminut vuodesta 2009

Vanhusneuvoston toimintamalliksi on Vehmaan kunnanhallitus määritellyt mm.:
Vanhusneuvosto on ei-kunnallinen yhteistyöelin, jonka tehtävänä on edistää viranomaisten, vanhusten sekä eläkeläis- ja vanhustyöjärjestöjen yhteistoimintaa ja edesauttaa ikäihmisten osallistumista ja vaikuttamista kunnalliseen päätöksentekoon.
Vanhusneuvoston toimikausi on kunnanhallituksen toimikausi.

Tässä ovat pääasiassa ne seikat, joita vanhusneuvosto on yrittänyt toiminnassaan toteuttaa ja ne melko hyvin noudattavat jo nyt 1.5.2015 voimaan astuneen kuntalain määräyksiä, jotka virallisesti tulevat voimaan siirtymäsäännöksen mukaan 1.6.2017.

Huomioitavaa tässä yhteydessä on myös, että viime vuoden aikana kunnanhallitus teki päätöksen kokouspalkkioiden maksamisesta vanhusneuvoston jäsenille ja siten yhdenvertaisti vehmaalaiset neuvoston jäsenet muiden kuntien ja kaupunkien vastaaviin neuvostoihin, joiden jäsenet ovat olleet oikeutettuja kokouspalkkioon jo useiden vuosien ajan. Toivottavasti tämä nostaa vanhusneuvoston arvostusta ja varmistaa neuvostojen toiminnan tulevinakin vuosina.

Tällä hetkellä Vehmaan vanhusneuvosto muodostuu saadun toimintamallin mukaan kunnan, seurakunnan ja paikallisten eläkeläisjärjestöjen edustajista.