Toimintakertomus

VUOSIKERTOMUS
VEHMAAN VANHUSNEUVOSTO 2016

YLEISTÄ
Vanhusneuvosto on ei-kunnallinen yhteistyöelin, jonka tehtävänä on edistää viranomaisten, vanhusten sekä eläkeläis- ja vanhustyöjärjestöjen yhteistoimintaa ja edesauttaa ikäihmisten osallistumista ja vaikuttamista kunnalliseen päätöksentekoon. Vanhusneuvoston toimikausi on kunnanhallituksen toimikausi.

JÄSENET
varsinainen jäsen                                     varajäsen                    yhteisö
Maija Jaakkola-Angervuori, pj             Salme Nurmi             Eläkeliiton Vehmaan osasto
Kristina Laiho, siht.                                Aino Jalovaara           Vehmaan Seniorit
Pirjo Kaskinen                                          Aila Saalasti               Vehmaan Seurakunta
Pirkko Tammelin, vpj.                           Kaisa Virtala               Vehmaan kunnanhallitus ja Vehmaan sos.ja terv.ltk
Sari Kantonen                                                                                Vehmaan kotihoito
Raija Ketonen                                                                                 Vehmaan kunta
Pirjo Luotonen                                                                               Vehmaan kunta

MUUT TOIMIJAT
Vapaaehtoisia toimijoita on ollut yhteensä lähes 30, joista Kampausvuorossa toimi 17, Ajan Patinassa 11 ja perjantai-karaokessa 6 henkilöä. Lisäksi joukko vapaaehtoisia on hoitanut kesällä Teematorstaiden yhteydessä tarjottavien ”herkkujen” valmistuksen ja tarjoilun.

NEUVOSTON TOIMINTA
Neuvoston kokouksia toimintavuoden aikana oli yhteensä 2. Lisäksi tarvittaessa on pidetty puhelinpalavereja sekä tiedotettu sähköpostitse ajankohtaisista asioista.

MUU TOIMINTA
Yleisötilaisuuksia – Aistipäivä 6.10.2016 – Itsenäisyyspäiväjuhla 5.12.2016 Teematorstai – joka kuukauden ensimmäinen torstai Papiljottipiiri – joka torstai Ystävänpalvelu yhteistyössä kotihoidon kanssa. Perjantaiaamuiset laulutuokiot Margareeta-kodissa vapaaehtoisten voimin Maanantaikerhot Ajan Patinassa, lukuun ottamatta kesäkuukausia, vapaaehtoiset Kotihoidon apuna. Vehmaan vanhustyö järjesti kesäretken Tuorlaan ja lähiympäristöön toukokuun lopussa vanhusneuvoston vapaaehtoisille. Mukana oli myös kotihoidon henkilökuntaa. Yhteensä osallistujia oli kolmisenkymmentä. Kalenteri- ja mukimyynnin tuotolla kerätyistä varoista on vuoden aikana muistettu yhteensä 36 vehmaalaista vanhusta jalkahoitolahjakortilla. Johannes Lahtisen rahaston varoja on käytetty arpajaisvoittoihin Aistipäivän tilaisuudessa.

TIEDOTTAMINEN
Vakka-Suomen Sanomat Kuntatiedote Mainokset kaupoissa, pankeissa jne. Kunnan kotisivuilla on vanhusneuvoston omat kotisivut, joiden ylläpidosta vastaa kunnan IT-vastaava Heidi Kemppainen sihteerin toimittaman materiaalin perusteella.

TALOUS JA VARAINHANKINTA
Kunnan budjetissa avustus vuodelle 2016 oli 1000 euroa, jota on kuitenkin käytetty säästeliäästi kunnan taloudellisen tilanteen huomioon ottaen eli koko määrää ei käytetty. Tilaisuudet on toteutettu lahjoituksin ja vapaaehtoisvoimin. Itsenäisyyspäivän yhteydessä kunnanvaltuuston pj. Simo Virtanen luovutti neuvostolle osan syntymäpäivänsä kunniaksi lahjoitetuista varoista.

Vehmaa 21.3.2017

VEHMAAN VANHUSNEUVOSTO

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Facebook