Ota yhteyttä

Vehmaan vanhusneuvoston jäsenet vuonna 2015 alkaneella toimikaudella ovat seuraavat:

Varsinainen jäsen  Varajäsen Yhteisö
Maija Jaakkola-Angervuori pj Salme Nurmi Eläkeliiton Vehmaan osasto
Kristina Laiho siht. Aino Jalovaara Vehmaan Seniorit
Pirjo Kaskinen Aila Saalasti Vehmaan Seurakunta
Pirkko Tammelin vpj. Kaisa Virtala Vehmaan kunnanhallitus ja
Vehmaan sos. ja terv.ltk
Sari Kantonen Vehmaan kotihoito
Raija Ketonen Vehmaan kunta
Pirjo Luotonen Vehmaan kunta

Neuvoston puheenjohtajana on toiminut Maija Jaakkola-Angervuori (puh. 0500-527 365) ja vapaaehtoisena sihteerinä Kristina Laiho (puh.040-730 2461), joiden toimikausi alkoi 28.5.2009 kokouksesta. Varapuheenjohtajana alkaneella toimikaudella on Pirkko Tammelin (puh. 050-567 3063).

Vapaaehtoistyö

Vanhusneuvoston toiminnassa tärkeää roolia esittävät vapaaehtoiset toimijat. Ilman heidän pyyteetöntä apuaan neuvosto tuskin pystyisi toimimaan nykyisessä laajuudessaan. Neuvosto on yhdessä Vakka-Suomen kansalaisopiston kanssa kouluttanut väkeä mukaan työskentelemään vehmaalaisten vanhusten apuna. He toimivat kerhojen ja tapahtumien vetäjinä ja avustajina. Sen lisäksi yksinään kotona asuvat vanhukset ovat saaneet avukseen henkilön käymään kanssaan kaupassa, ulkoilemassa ja muuten vain olemaan seurana yksinäisille.

Runsaan 20 avustajan määrästä huolimatta, tällä hetkellä olisi tarvetta uusille vapaaehtoisille. Näitä tarvittaisiin ystävänpalveluun ja oman toimintaryhmän muodostamiseen kirkonkylän palvelukotiin.

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Facebook