Tehostettu palveluasuminen

Margareeta-koti

Margareeta-kodin hoitotyön asiantuntija ja vastaava sairaanhoitaja Marja Soini puh. 044-739 3779

Margareeta-koti on 23 asunnon palvelukeskus vanhuksille, muistihäiriöisille, kehitysvammaisille ja muille, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa. Lisäksi Margareeta-kodissa on kaksi huonetta lyhytaikais l. intervallihoitoa hoitoa tarvitseville. Margareeta-koti sijaitsee osoitteessa Saarikontie 4, 23200 Vinkkilä.

Margareeta-kodin toiminnan tavoitteena on edistää asiakkaiden hyvinvointia ja taata heille perusturva ja yksilöllinen hoito. Omatoimista selviytymistä tuetaan kuntouttavan työotteen avulla. Kaikille asiakkaille tehdään yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelma. Hyvän hoitotuloksen saavuttamisessa auttavat myönteinen ilmapiiri, luovuus, ammatillisuus ja hoitajien saumaton yhteistyö. Kodinomaiset, kauniit ja viihtyisät puitteet sekä ammattitaitoinen henkilökunta takaavat asukkaille kotoisan ja turvallisen elinympäristön.

Margareeta-kodissa on yhteensä 25 viihtyisää asuntoa, jotka jakaantuvat seuraavasti:
Fammuntupa: 13 palveluasuntoa ja 2 asuntoa intervalliasiakkaille (4 paikkaa)  p. 4361721
Fannintupa: 10 asukkaan pienryhmäkoti, p. 4361723

Margareeta-kodin palvelut

Margareeta-kodissa asiakas saa tarvitsemansa palvelu- ja hoitosuunnitelmassa sovitun hoidon ja hoivan, lääkärin palvelut, vaatehuoltopalvelun, saunapalvelun ja turvapalvelun sekä ohjattua päivätoimintaa. Käytettävissä on myös palvelukeskuksen kokoustila ja kuntosali.

Tehostettu palveluasuminen Sini-, Hopea- ja Kultasiipi

Yksiköiden hoitotyön asiantuntijana ja tiimivastaava sairaanhoitaja Helinä Yli-Pietilä p.050-5998736.

Osoitteessa Margereetantie 15 sijaitsee Vehmaan kunnan toinen ikäihmisille tarkoitettu vaativaa tehostettua asumista tarjoava palveluasumisyksikkö. Palveluyksikkö on jaettu kolmeen eri yksikköön.

Sinisiipi: 8 paikkainen muistisairaille tarkoitettu pienyksikkö.  Sinisiiven hoitajat ovat erikoistuneet muistisairaiden hoitoon. Keskeisenä periaatteena yksikössä on omatoimisuuden tukeminen toimintakykyä ylläpitävällä ja kuntouttavalla työotteella. Hoitotyön kokonaisuutta ohjaavat merkityksellisen elämän toteutuminen yhteisellä tekemisellä, ulkoilulla, virkistyksellä ja jokaisen asukkaan omia kiinnostuksen kohteita tukemalla. Sinisiivessä on viihtyisät yhteiset tilat ja jokaisella on oma huone, jonka asukas voi sisustaa itsensä näköiseksi. Yksikössä työskentelee lähihoitajia ja sairaanhoitaja on päivittäin tavoitettavissa. Lääkäripalvelut on helposti saatavilla yläkerrassa sijaitsevalta vuodeosastolta.

Hopeasiipi ja Kultasiipi: Hopeasiipi on 16 paikkainen  ja Kultasiipi 12 paikkainen tehostetun palvelun yksikkö. Osa huoneista on kahden hengen huoneita. Yksikön asukkaat  tarvitsevat paljon apua ja tukea arjen toimissa. Kuntouttavalla työotteella ja yksilöllisten taitojen tunnistamisella halutaan taata jokaiselle hyvä elämä. Lääkäripalvelut on helposti saatavilla yläkerrassa sijaitsevalta vuodeosastolta.

Henkilökunta

Palvelutaloissa asukkaiden hoidosta vastaa sairaanhoitajat, geronomi ja lähihoitajia. Jokaiselle asukkaalle nimetään omahoitaja, joka vastaa asukkaan hyvinvoinnistaja ja toimii asukkaan ”asianajajana” yhteistyössä omaisten ja hoitohenkilökunnan kanssa.

Puhelin numeroita:
Sinisiipi: 050-5956013
Hopeasiipi: 050-5998736
Kultasiipi: 050-5975179

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Facebook