Tehostettu palveluasuminen

Margareeta-koti  —  Tehostettua palveluasumista ikäihmisille

Margareeta-koti on ympärivuorokautista hoitoa, hoivaa ja huolenpitoa ikäihmisille tarjoava tehostettu palveluasumisyksikkö. Margareeta-kodissa on kolme asumispalveluyksikköä Sini-, Hopea- ja Kultasiipi.

Margareeta-kodin toiminnan tavoitteena on edistää asiakkaiden hyvinvointia ja tarjota heille turvallinen, yksilöllinen ja merkityksellinen arki. Asukkaan omatoimisuutta tuetaan kuntouttavalla työotteella. Kaikille asukkaille tehdään yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelma. Hyvän arjen toteuttamisessa auttavat myönteinen ilmapiiri, luovuus, ammatillisuus ja hoitajien saumaton yhteistyö. Kauniit ja viihtyisät tilat luovat asukkaille kotoisan ja turvallisen elinympäristön

Keskeisenä periaatteena yksiköissä on omatoimisuuden tukeminen toimintakykyä ylläpitävällä ja kuntouttavalla työotteella. Hoitotyön kokonaisuutta ohjaavat merkityksellisen elämän toteutuminen yhteisellä tekemisellä, ulkoilulla, virkistyksellä ja jokaisen asukkaan omia kiinnostuksen kohteita tukemalla.

Lääkäripalvelut on helposti saatavilla yläkerran vuodeosastolta.

Sinisiipi: Sinisiivessä on kahdeksan asukaspaikkaa ja se on erityisesti muistisairaille tarkoitettu pienyksikkö.  Sinisiiven hoitajat ovat erikoistuneet muistisairaiden hoitoon.

Hopeasiipi: Hopeasiivessä on 16 asukaspaikkaa, joista neljä on tarkoitettu lyhytaikaista hoivaa ja hoitoa tarvitseville.

Kultasiipi: Kultasiivessä on 15 asukaspaikkaa. Asukkaat  tarvitsevat paljon apua ja tukea arjen toimissa.

Margareeta-kodin hoitotyön asiantuntija ja vastaava sairaanhoitaja on Laura Kallila puh. 044-788 0149.
Hänet tavoittaa varmimmin arkisin klo 8 – 15 välisenä aikana.
Soitattehan muina aikoina ja viikonloppuisin alla oleviin yksiköiden puhelinnumeroihin.

 

Henkilökunta

Palvelutaloissa asukkaiden hoidosta vastaa sairaanhoitajat ja lähihoitajat. Jokaiselle asukkaalle nimetään omahoitaja, joka vastaa asukkaan hyvinvoinnistaja ja toimii asukkaan ”asianajajana” yhteistyössä omaisten ja hoitohenkilökunnan kanssa.

Yksiköiden puhelinnumerot:
Sinisiipi: 050-5956013
Hopeasiipi: 050-5998736
Kultasiipi: 050-5975179

Margareeta-kodin osoite on Margareetantie 15, 23210 Vehmaa