Odotusajat

Vanhuspalvelulain mukaan (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 26 §) kunnan on julkaistava ainakin puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut.

Vehmaan kunnassa tiedot julkaistaan kotihoidosta, tehostetusta palveluasumisesta ja omaishoidontuesta. Tiedot julkaistaan Vehmaan kunnan internet-sivuilla, kuntatiedotteessa sekä annetaan tiedoksi vanhusneuvostolle ja sosiaali- ja terveyslautakunnalle.

Keskimääräiset odotusajat 1.7.2015 – 31.12.2015

  • Kotihoidon palvelut tarjotaan viimeistään seuraavana päivänä tarpeen toteamisesta.
  • Omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen palvelu. Omaishoidontuki myönnetään kotikäynnin ja myönteisen päätöksen tekemisen jälkeen seuraavan kuukauden alusta alkaen. Hakemusten käsittelyaika alle 1 kk.
  • Tehostettuun palveluasumiseen on pystytty sijoittamaan intervallihoitopaikan mahdollisuutta hyväksi käyttäen, ilman kotona tapahtuvaa odotusaikaa. Tehostettuun asumispalveluun ei tällä hetkellä kerry odotuspäiviä.

Vehmaalla  3.3.2016

Pirjo Luotonen
vs.vanhustyön johtaja

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Facebook