Odotusajat

Vanhuspalvelulain mukaan (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 26 §) kunnan on julkaistava ainakin puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut.

Vehmaan kunnassa tiedot julkaistaan kotihoidosta, tehostetusta palveluasumisesta ja omaishoidontuesta. Tiedot julkaistaan Vehmaan kunnan internet-sivuilla, kuntatiedotteessa sekä annetaan tiedoksi vanhusneuvostolle ja sosiaali- ja terveyslautakunnalle.

Keskimääräiset odotusajat 1.1. – 30.6.2018 ovat olleet:

  • kotihoidon palvelut tarjotaan viimeistään seuraavana päivänä tarpeen toteamisesta,
  • omaishoidon tuen hakemusten käsittelyaika on alle 1 kk,
  • tehostetun palveluasumisen odotusaika on alle 4 kk; lyhytaikaishoitopaikkoja on käytetty odotuspaikkana, jos kotihoidon palvelut eivät ole riittävästi pystyneet turvamaan kotona odottamista.