Odotusajat

Vanhuspalvelulain mukaan (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 26 §) kunnan on julkaistava ainakin puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut.

Vehmaan kunnassa tiedot julkaistaan kotihoidosta, tehostetusta palveluasumisesta ja omaishoidontuesta. Tiedot julkaistaan Vehmaan kunnan internet-sivuilla, kuntatiedotteessa sekä annetaan tiedoksi vanhusneuvostolle ja sosiaali- ja terveyslautakunnalle.

Keskimääräiset odotusajat 1.1.2017 – 30.6.2017

  • Kotihoidon palvelut tarjotaan viimeistään seuraavana päivänä tarpeen toteamisesta.
  • Omaishoidontuki myönnetään kotikäynnin ja myönteisen päätöksen tekemisen jälkeen seuraavan kuukauden alusta alkaen. Hakemusten käsittelyaika alle 1 kk. Omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen palvelu.
  • Tehostettuun palveluasumiseen on pystytty sijoittamaan ilman odotusaikaa.

Keskimääräiset odotusajat 1.7.2017 – 31.12.2017

  • Kotihoidon palvelut tarjotaan viimeistään seuraavana päivänä tarpeen toteamisesta.
  • Omaishoidontuki myönnetään kotikäynnin ja myönteisen päätöksen tekemisen jälkeen seuraavan kuukauden alusta alkaen. Hakemusten käsittelyaika on alle 1 kk. Omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen palvelu.
  • Tehostetun palveluasumisen odotusaika on 4 kk. Lyhytaikaishoitopaikkoja on käytetty odotuspaikkana, jos kotihoidon palvelut eivät ole riittävästi pystyneet turvamaan kotona odottamista.

Vehmaalla 23.1.2018

Päivi Maisila
vanhustyön johtaja