Kotihoidon tukipalvelut

Ateriapalvelu

Vehmaalla ateriapalvelua voi saada kotiin kuljetettuna. Myöntämisperusteena on, että asiakas ei itse pysty valmistamaan tai huolehtimaan riittävän monipuolisesta ruokailusta. Ateriapalvelu voidaan myöntää myös terveydellisen syyn perusteella (esim. erityisruokavalio), mikäli asiakkaan omat voimavarat eivät riitä tätä toteuttamaan.

Kauppa- ja asiointipalvelu

Kauppa- ja asiointipalvelu on mahdollinen asiakkaalle, mikäli asiakas ei kykene itse hoitamaan kodin ulkopuolista asiointia taksin, omaisten tai lähipiirin avustuksella.

Saunapalvelu

Saunapalvelu myönnetään asiakkaalle, mikäli hänellä ei ole asiallisia peseytymismahdollisuuksia omassa asunnossaan eli asiakas ei pysty siellä omin avuin peseytymään tai vastaavasti kotihoidolla olisi vaikeuksia toimia pesuapuna asiakkaan kotona. Saunapalvelun avulla voidaan turvata perushygienian toteutuminen.

Saunapalvelu toteutetaan Margareta-kodin saunatilassa, samalla mahdollisuus sosiaaliseen kanssa- käymiseen muiden ikääntyneiden kanssa saunan jälkeen.

Pyykkipalvelu

Pyykkipalvelu on tarkoitettu ensisijaisesti kotihoidon asiakkaille. Pyykkipalvelu tulee kyseeseen, mikäli asiakas ei kykene itse huolehtimaan pyykkihuollosta, eikä asiakkaan kotioloissa ole pyykinpesumahdollisuutta. Tukipalveluna pyykkihuolto toteutetaan Margareeta-kodin pesulatilassa.

Turvapuhelinpalvelu

Turvapuhelin on mahdollista saada joko määräajaksi tai toistaiseksi. Turvapuhelinpalvelu voi olla määräaikainen esimerkiksi, kun asiakas on kotiutumassa sairaalasta ja kuntoutuminen on vielä kesken. Mikäli asiakas kokee pelkoa, turvattomuutta, yksinäisyyttä ja / tai hänen tukiverkostonsa on puutteellinen, voidaan turvapuhelin myöntää ilman terveydellistä perustetta.

Turvapuhelinlaitteet ovat AddSecuren vuokralaitteita ja hälytykset ohjautuvat AddSecuren hälytyskeskuksen kautta sovituille yhteyshenkilöille tai -tahoille.