Kotihoito

Kotihoito

Vehmaan kotihoito tukee ja auttaa, kun ikääntynyt tarvitsee alentuneen toimintakyvyn tai sairauden vuoksi apua kotiin, selviytyäkseen arjen askareissa ja henkilökohtaisissa toimissa. Kotihoidon tarkoituksena on tukea asiakkaan itsenäistä arkea hänen omassa elinympäristössään ja järjestää palvelutarpeen arviointiin perustuvat palvelut kotiin niin, että asuminen kotona mahdollistuu turvallisesti mahdollisimman pitkään. Kotihoidon toimintatavassa korostuu asiakkaan omien voimavarojen ylläpitäminen sekä vahvistaminen kuntouttavan työotteen avulla.

Kotiin annettavia palveluja ovat kotipalvelu, kotisairaanhoito ja kotihoidon tukipalvelut. Kotihoito voi olla tilapäistä tai säännöllistä. Tukipalveluja ovat ateria-, pyykki-, kauppa- ja asiointipalvelu, sauna- ja turvapuhelinpalvelu. Tukipalveluita voidaan järjestää myös erikseen, ilman säännöllistä kotihoidon palvelua. Kotihoidon palvelut toteutetaan tukemalla asiakkaan hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja osallisuutta.

Kotihoidossa työskentelee sairaanhoitaja, lähihoitajia sekä kotipalveluautonkuljettaja. Kotihoidon hoitajien työaika ajoittuu klo 7.30–21.00 välille joka päivä.