Ikäihmisten palvelut

Vehmaan kunta tukee kuntalaisten mahdollisuuksia asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään.

Kotihoito

Vehmaan kotihoito tukee ja auttaa, kun asiakas tarvitsee alentuneen toimintakyvyn tai sairauden vuoksi  apua kotiin selvityäkseen arjen askareissa ja henkilökohtaisissa toimissa. Kotihoidon keskeinen tavoite on tukea asiakkaan omaa elämänhallintaa, jotta hän voi asua kotonaan mahdollisimman kauan. Kotihoidossa työskentelee sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja lähihoitajia sekä kotipalveluautonkuljettaja. Kotihoidon hoitajien työaika ajoittuu klo 7.30–21.00 välille. Kotihoito voi olla säännöllistä, päivittäin tai viikottain annettavaa apua tai tilapäistä esim. leikkauksen jälkeistä voinnin ja lääkityksen seurantaa.

Kotihoidon kautta toteutetaan myös tukipalvelut, jotka ovat usein alku kotihoidon palvelun piiriin tulemiselle. Näitä palveluja ovat ateriapalvelu, saunapalvelu ja turvapuhelinpalvelu.

Kerhotila Ajan patina (Jampintie 7) on tullut pysyväksi osaksi Vehmaan ikäihmisten hyvinvointia ja kotonapärjäämistä tukevien menetelmien ja vaihtoehtojen joukossa. Se lisää iäkkäiden ihmisten sosiaalista kanssakäymistä, osallistuvuutta ja viihtyvyyttä. Kerho on kokoontunut viikottain maanantaisin. Kerhotilaa voivat käyttää myös muut alueen yhteisöt, yhdistykset ja järjestöt. Tiedustelut Sari Kantonen.

Tiimivastaava Sh Sari Kantonen  050-5943 302

Kotihoito  (klo 7.30-21.00)   050-3603 908

Kotipalveluauto   050-360 3904

Omaishoidontuki ja sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu

Omaishoidontukea voi saada henkilö, joka hoitaa läheistään hoidettavan kotona. Omaishoidon tuki on hoidettavalle myönnettävä sosiaalipalvelu. Tietoa omaishoidon tuen kriteereistä ja hakuprosessista saat ikäihmisten avopalveluohjaajalta p. 044-3603909.

Kuljetuspalvelutukea voi saada vähävarainen henkilö hakemukseen perustuen. Näistä asioista voi tarvittaessa keskustella vanhustyön johtajan kanssa.

Vuokra-asunnot

Vehmaan kunnan vuokra-asuntoasioita hoitaa toimistosihteeri Riitta Vanhatalo, puh. (02) 4393 708.

Vehmaan kunnan vanhuspalvelupolitiikka

Ikäpoliittinen suunnitelma 2012–2016 (pdf)

Liite 1 Työryhmän jäsenet (pdf)

Kehittämisohjelma 2012–2016 (pdf)

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Facebook