Ikäihmisten palvelut

Vehmaan kunta tukee kuntalaisten mahdollisuuksia asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään.
KomPAssi: Ohjausta ja neuvontaa ikäihmisille

Kotihoito

Vehmaan kotihoito tukee ja auttaa, kun asiakas tarvitsee alentuneen toimintakyvyn tai sairauden vuoksi  apua kotiin selvityäkseen arjen askareissa ja henkilökohtaisissa toimissa. Kotihoidon keskeinen tavoite on tukea asiakkaan omaa elämänhallintaa, jotta hän voi asua kotonaan mahdollisimman kauan. Kotihoidossa työskentelee sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja lähihoitajia sekä kotipalveluautonkuljettaja. Kotihoidon hoitajien työaika ajoittuu klo 7.30–21.00 välille. Kotihoito voi olla säännöllistä, päivittäin tai viikottain annettavaa apua tai tilapäistä esim. leikkauksen jälkeistä voinnin ja lääkityksen seurantaa.

Kotihoidon kautta toteutetaan myös tukipalvelut, jotka ovat usein alku kotihoidon palvelun piiriin tulemiselle. Näitä palveluja ovat ateria-, sauna-, pyykki-, kauppa- ja turvapuhelinpalvelut.

Kotihoidossa on myös lähihoitaja, joka voi tarvittaessa tulla omaishoidettavan kotiin, jotta omaishoitaja pystyy pitämään hänelle kuuluvat lakisääteiset vapaat.

Kerhotila Ajan patina (Jampintie 7) on tullut pysyväksi osaksi Vehmaan ikäihmisten hyvinvointia ja kotonapärjäämistä tukevien menetelmien ja vaihtoehtojen joukkoon. Se lisää iäkkäiden ihmisten sosiaalista kanssakäymistä, osallistuvuutta ja viihtyvyyttä. Kerho on kokoontunut viikottain maanantaisin. Kerhotilaa voivat käyttää myös muut alueen yhteisöt, yhdistykset ja järjestöt. Tiedustelut kotihoidon sairaanhoitajalta.

Kotihoito  (klo 7.30-21.00)   050-3603 908

Kotipalveluauto   050-360 3904

Omaishoidontuki ja sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu

Omaishoidontukea voi saada henkilö, joka hoitaa läheistään hoidettavan kotona. Omaishoidon tuki on hoidettavalle myönnettävä sosiaalipalvelu. Tietoa omaishoidon tuen kriteereistä ja hakuprosessista saat ikäihmisten avopalveluohjaajalta p. 044-3603909.

Omaishoidon tuen hakukaavakkeita löytyy tästä linkistä

Vuokra-asunnot

Vehmaan kunnan vuokra-asuntoasioita hoitaa toimistosihteeri Riitta Vanhatalo, puh. 044 7393 708.