Ajankohtaista

Rakennustarkastajan virka haettavana

Vehmaan kunta on n. 2400 asukkaan kunta Vakka-Suomessa. Runsaat järvet ja meren läheisyys tarjoavat viihtyisän asuinympäristön.

Rakennustarkastajan virkatehtävät sisältävät ensisijaisesti rakentamiseen liittyvien lupahakemusten käsittelyä, aloituskokousten ja katselmusten suorittamista, rakentamiseen liittyvien asioiden neuvontaa, poikkeamislupien valmistelua sekä muita rakennusvalvonnan tehtäviä. Rakennustarkastaja toimii myös lupa-asioissa teknisen lautakunnan esittelijänä. Tehtävänä on kokonaisvaltaisesti hoitaa valvontatoimintaa. Vehmaalla on käytössä sähköinen lupajärjestelmä (lupapiste.fi). Ohjelmistoina on käytössä Kuntanet- rakennusvalvontaohjelmisto sekä Mapinfo- paikkatietojärjestelmä. 

Pätevyysvaatimuksena vastaavan rakennustarkastajan virkaan on MRA 4.3 § mukainen tehtävään soveltuva rakennusalan korkeakoulututkinto. Lisäksi tulee olla riittävä kokemus rakennussuunnitteluun ja rakennustyön suoritukseen liittyvistä tehtävistä. Viran kelpoisuuden täyttää myös MRA 108 § siirtymäsäännöksen mukaisesti ennen asetuksen voimaantuloa rakennustarkastajan virkaan nimitetty henkilö tai henkilö, joka täyttää aikaisemman asetuksen 158 a §:ssä rakennustarkastajalle säädetyt kelpoisuusvaatimukset. 

Arvostamme hakijassa kokemusta rakennusvalvontatyöstä, kunnallisesta päätöksenteosta, ja rakentamisen toimikentän kokonaisvaltaista tuntemusta sekä hyviä asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaitoja että kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon.  Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot TS:n mukaan. Hakija voi myös esittää oman palkkatoivomuksensa.

Hakemukset kuntarekry.fi järjestelmän kautta (työavain 159277) Haku päättyy 29.12.2017 klo 15.00. Ennen viran vastaanottamista virkaan valitun tulee jättää lääkärintodistus terveydentilastaan. Virkaan sovelletaan kuuden kuukauden (6) koeaikaa. 

Lisätietoja antaa Vehmaan kunnanjohtaja Ari Koskinen 050-3866142 tai teknisen lautakunnan puheenjohtaja Jussi Jaakkola 040-5176511.

Lisätietoja kunnasta www.vehmaa.fi

Vehmaalla 29.11.2017  

Kunnanhallitus