Perhepäivähoito

Perhepäivähoito on turvallista, kotiympäristössä tapahtuvaa kaikkein pienimpien lasten päivähoitoa.  Sen vahvuutena on lapsilähtöisyys ja läheinen kasvatusyhteistyö vanhempien kanssa. Eri puolilla kuntaa toimii kaksi perhepäivähoitajaa, jotka tarjoavat varhaiskasvatusta perheille 06.00-17.00 välisenä aikana. Perhepäivähoitajien varahoitopaikkana toimii päiväkoti Päivänkakkara.  Perhepäivähoidon suurena voimavarana on vehmaalainen puhdas luonto ja vapaus liikkua lähimetsissä leikkien ja oppien.

Hoitopaikkana on hoitajan oma koti. Lapsiryhmä koostuu neljästä alle kouluikäisestä lapsesta hoitajan omat lapset mukaan lukien sekä osapäiväisestä esiopetuslapsesta tai koululaisesta.

Jokaiselle perhepäivähoidossa olevalle lapselle laaditaan varhaiskasvatussuunnitelma hoitopaikassa yhdessä vanhempien, hoitajan ja ohjaajan kanssa. Myös perhepäivähoidon toimintaa määrittää varhaiskasvatuslaki ja Vehmaalla seutukunnallisesti laadittu varhaiskasvatussuunnitelma (vasu).

Perhepäivähoidon kasvatustoimintaa ohjaa ja valvoo varhaiskasvatuksen johtaja, joka tukee hoitajan työtä, tekee mm. kotikäyntejä ja järjestää yhteispalavereita.  Hän hoitaa myös lasten sijoittamisen perhepäiväkoteihin.

 

Perhepäivähoitajat:

 

 

Mervi Rivasto

Mäkiläntie 9
23200 Vinkkilä

P. 044-7393885

 

Pirjo Susi

Albin Stenroosintie 22
23200 Vinkkilä

P. 044-7393883

 

Jos olet kiinnostunut perhepäivähoitajan työstä ota yhteyttä varhaiskasvatuksen johtajaan Hanneen p. 044 7393882