Päiväkoti Päivänkakkara

Päiväkoti Päivänkakkarassa arvostetaan luontoa, lähiympäristöä ja aktiivista liikkumista. 

Tuulten ryhmä koostuu 5-vuotiaista lapsista. Heidän kanssaan päivän touhuja jakavat varhaiskasvatuksen opettaja Heta Leppälehto-Haukka sekä  varhaiskasvatuksen lastenhoitajat Minna Karhula, Oona Nyman ja Päivi Ruskamo.

Aurinkoisten ryhmässä paikkoja on 21:lle ( 3-5 -v ) lapselle. Ryhmässä työskentelee varhaiskasvatuksen opettajat Teija Julmala ja Maija Puttaa sekä varhaiskasvatuksen lastenhoitajat Kyllikki Vanhatalo ja Tuula Sammalsaari.

Pyryjen ryhmä on suunnattu alle 3 -vuotiaille lapsille, jossa paikkoja on yhteensä 12. Pyryissä työskentelevät vs.  varhaiskasvatuksen opettaja Katja Lehtonen sekä varhaiskasvatuksen lastenhoitajat Sari Pekkarinen  ja Mirkka Vaahtera sekä Hanna Susi.

Tuiskujen ryhmis aloittaa 11.1.2021 Vinkkilässä vanhassa Päiväkodin kiinteistössä( Vinkkiläntie 24). Tuiskujen ryhmässä tepastelee 8 alle 3-vuotiasta lasta. Lastenhoitajina Kaisa Vähä-Kouvola ja Mia Laine.

Päiväkodin ruokahuollosta ja siisteydestä vastaavat Anu Piiroinen, Jaana Lehtonen ja Susanna Mäkinen.

Päiväkodin ovet ovat auki pääsääntöisesti klo 5.00-17.00.

 

Päiväkoti on suunniteltu lapsen kannalta toimivaksi ja turvalliseksi ympäristöksi, joka antaa mahdollisuuksia oppimiseen, aktiiviseen tutkimiseen, leikkiin ja lepoon.
Lasten keskinäinen vuorovaikutus on tärkeä osa lapsen päiväkotipäivää. Vertaisryhmässä lapsi harjoittelee päivittäin sosiaalisia taitoja ja rakentaa aktiivisesti käsitystä omasta itsestään.

Päiväkodin toiminnasta vastaa ammattitaitoinen ja koulutettu henkilökunta. Itsensä kehittämistä työssä pidetään tärkeänä.
Päiväkodin ja perheen yhteistyö, kasvatuskumppanuus on päivähoidon keskeinen arvo. Päivittäisen keskustelujen, vanhempainiltojen ja juhlien lisäksi järjestetään mm. koko perheelle tarkoitettuja yhteisiä tempauksia.

Lisätietoa: Tuulet p. 044-7393881, Aurinkoiset:  p. 044-755 0080 (tähän numeroon vastataan pääsääntöisesti aina), Pyryt:  p. 044-711 0080 ja Tuiskut p. 044-739 3886