Päiväkoti Päivänkakkara

Päiväkoti Päivänkakkarassa arvostetaan luontoa, lähiympäristöä ja aktiivista liikkumista. 

Hoitopaikat:

Tuulten ryhmä koostuu 5-vuotiaista lapsista. Heidän kanssaan päivän touhuja jakavat  varhaiskasvatuksen opettaja Heta Leppälehto-Haukka sekä  varhaiskasvatuksen lastenhoitajat Minna Karhula ja Laura Salmi.

Aurinkoisten ryhmässä paikkoja on 24:lle ( 3-5 -v ) lapselle. Ryhmässä työskentelee varhaiskasvatuksen opettaja Joanna Airiskallio sekä varhaiskasvatuksen lastenhoitajat Päivi Ruskamo.

Pyryjen ryhmä on suunnattu alle 3 -vuotiaille lapsille, jossa paikkoja on yhteensä 12. Pyryissä työskentelevät s. varhaiskasvatuksen opettaja Katja Lehtonen sekä varhaiskasvatuksen lastenhoitajat  Heidi Heikkilä, Tuula Sammalsaari ja Kyllikki Vanhatalo.

Päiväkodin ruokahuollosta ja siisteydestä vastaavat Anu Piiroinen ja Susanna Mäkinen.

Päiväkodin ovet ovat auki pääsääntöisesti klo 5.00-17.00.

 

Päiväkoti on suunniteltu lapsen kannalta toimivaksi ja turvalliseksi ympäristöksi, joka antaa mahdollisuuksia oppimiseen, aktiiviseen tutkimiseen, leikkiin ja lepoon.
Lasten keskinäinen vuorovaikutus on tärkeä osa lapsen päiväkotipäivää. Vertaisryhmässä lapsi harjoittelee päivittäin sosiaalisia taitoja ja rakentaa aktiivisesti käsitystä omasta itsestään.

Päiväkodin toiminnasta vastaa ammattitaitoinen ja koulutettu henkilökunta. Itsensä kehittämistä työssä pidetään tärkeänä.
Päiväkodin ja perheen yhteistyö, kasvatuskumppanuus on päivähoidon keskeinen arvo. Päivittäisen keskustelujen, vanhempainiltojen ja juhlien lisäksi järjestetään mm. koko perheelle tarkoitettuja yhteisiä tempauksia.

Lisätietoa: Tuulet p. 044-7393881, Aurinkoiset:  p. 044-755 0080 (tähän numeroon vastataan pääsääntöisesti aina) ja Pyryt:  p. 044-711 0080