Päiväkoti Päivänkakkara

Päiväkoti Päivänkakkarassa arvostetaan luontoa, lähiympäristöä ja aktiivista liikkumista. 

Hoitopaikat:

Tuulten ryhmän kotikolo on nuokkarilla. Ryhmä koostuu 5-vuotiaista lapsista. Heidän kanssaan päivän touhuja jakavat  lastentarhanopettaja Jenni Leppänen sekä  lastenhoitajat Päivi Ruskamo, Heidi Heikkilä ja Tuula Sammalsaari.

Aurinkoisten ryhmässä paikkoja on 24:lle ( 3-5 -v ) lapselle. Ryhmässä työskentelee lastentarhanopettaja Heta Leppälehto-Haukka sekä lastenhoitajat Eeva-Stiina Tuomi ja Katja Lehtonen, sekä ryhmäavustaja Laura Varjo.

Pyryjen ryhmä on suunnattu alle 3 -vuotiaille lapsille, jossa paikkoja on yhteensä 12. Pyryissä työskentelevät lastentarhanopettaja Joanna Airiskallio sekä lastenhoitajat Minna Karhula ja Jenna Lehto. 

Päiväkodin ruokahuollosta vastaa Anu Piiroinen ja siisteydestä Satu Virtanen.

Päiväkodin ovet ovat auki pääsääntöisesti klo 6.00-17.00,  aukioloajoista joustetaan hoitotarpeen mukaan.

Päiväkoti on suunniteltu lapsen kannalta toimivaksi ja turvalliseksi ympäristöksi, joka antaa mahdollisuuksia oppimiseen, aktiiviseen tutkimiseen, leikkiin ja lepoon.
Lasten keskinäinen vuorovaikutus on tärkeä osa lapsen päiväkotipäivää. Vertaisryhmässä lapsi harjoittelee päivittäin sosiaalisia taitoja ja rakentaa aktiivisesti käsitystä omasta itsestään.

Päiväkodin toiminnasta vastaa ammattitaitoinen ja koulutettu henkilökunta. Itsensä kehittämistä työssä pidetään tärkeänä.
Päiväkodin ja perheen yhteistyö, kasvatuskumppanuus on päivähoidon keskeinen arvo. Päivittäisen keskustelujen, vanhempainiltojen ja juhlien lisäksi järjestetään mm. koko perheelle tarkoitettuja yhteisiä tempauksia.

Lisätietoa: Tuulet p. 044-7393881, Aurinkoiset:  p. 044-755 0080 ja Pyryt:  p. 044-711 0080