Päiväkoti Päivänkakkara

Päiväkoti Päivänkakkarassa arvostetaan luontoa, lähiympäristöä ja aktiivista liikkumista. 

Hoitopaikat:

Tuulten ryhmässä 16:lle 5-vuotiaalle lapselle. Ryhmässä työskentelevät lastentarhanopettaja Joanna Airiskallio ja lastenhoitaja Eeva-Stiina Tuomi.

Aurinkoisten ryhmässä 24:lle ( 3-5 -v ) lapselle. Ryhmässä työskentelee lastentarhanopettaja Heta Leppälehto-Haukka sekä lastenhoitajat Päivi Ruskamo ja Katja Lehtonen, sekä ryhmäavustaja Heidi Heikkilä.

Pyryjen ryhmä on suunnattu alle 3 -vuotiaille lapsille, jossa paikkoja on yhteensä 12. Pyryissä työskentelevät lastentarhanopettaja Jenni Leppänen sekä lastenhoitajat Hanna-Mari Ahtiainen, Jenna Lehto. 

Päiväkodin ruokahuollosta vastaa Anu Piiroinen ja siisteydestä Satu Virtanen.

Päiväkodin ovet ovat auki pääsääntöisesti klo 6.15-17.00,  aukioloajoista joustetaan hoitotarpeen mukaan.

Päiväkoti on suunniteltu lapsen kannalta toimivaksi ja turvalliseksi ympäristöksi, joka antaa mahdollisuuksia oppimiseen, aktiiviseen tutkimiseen, leikkiin ja lepoon.
Lasten keskinäinen vuorovaikutus on tärkeä osa lapsen päiväkotipäivää. Vertaisryhmässä lapsi harjoittelee päivittäin sosiaalisia taitoja ja rakentaa aktiivisesti käsitystä omasta itsestään.

Päiväkodin toiminnasta vastaa ammattitaitoinen ja koulutettu henkilökunta. Itsensä kehittämistä työssä pidetään tärkeänä.
Päiväkodin ja perheen yhteistyö, kasvatuskumppanuus on päivähoidon keskeinen arvo. Päivittäisen keskustelujen, vanhempainiltojen ja juhlien lisäksi järjestetään mm. koko perheelle tarkoitettuja yhteisiä tempauksia.

Lisätietoa: Tuulet p. 044-7393881, Aurinkoiset:  p. 044-755 0080 ja Pyryt:  p. 044-711 0080