Päiväkoti Päivänkakkara ja Vinkkilän päiväkoti

Päiväkoti Päivänkakkarassa arvostetaan luontoa, lähiympäristöä ja aktiivista liikkumista. 

Tuulten ryhmä koostuu 4-5-vuotiaista lapsista. Heidän kanssaan päivän touhuja jakavat kaudella 2022-2023 varhaiskasvatuksen opettaja Teija Julmala sekä varhaiskasvatuksen lastenhoitajat Heidi Heikkilä ja Kaisa Vähä-Kouvola.

Aurinkoisten ryhmässä on 3-4 -vuotiaiden lasten ryhmä, jossa työskentelee kaudella 2022-2023 varhaiskasvatuksen opettaja Anni Häkli ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajat Katja Grönholm ja Susanna Junnila.

Tuiskujen ryhmä on pienten 2-3-vuotiaiden ryhmä, jossa työskentelee kaudella 2022-2023 varhaiskasvatuksen opettajat Laura Örn ja Riina Kiljander sekä varhaiskasvatuksen lastenhoitajat Minna Karhula ja Kyllikki Vanhatalo.

Pyryjen ryhmä on suunnattu 1-3 -vuotiaille lapsille, jossa paikkoja on yhteensä 12. Pyryissä työskentelevät kaudella 2022-2023 varhaiskasvatuksen opettaja Heta Leppälehto-Haukka sekä varhaiskasvatuksen lastenhoitajat Katja Lehtonen ja Laura Varjo.

Kiertävänä varhaiskasvatuksen lastenhoitajana Hanna Susi

Esiopetuksen täydentävä varhaiskasvatus tapahtuu Vinkkilässä esiopetuksen yhteydessä, Vinkkilän päiväkodissa osoitteessa Vinkkiläntie 24.

Päiväkoti Päivänkakkara (Kirkkotie 3) tarjoaa pidennetyn aukiolon puitteissa varhaiskasvatusta. Lapsi, joka molempien vanhempien työn tai opiskelun takia tarvitsee hoitoa iltaisin, öisin ja/tai viikonloppuisin, voi saada vuorohoitopaikan erillisen hakemuksen perusteella.  Jos lapsen ilta- tai yöaikainen hoidon tarve päättyy, lapsi siirtyy päiväsaikaan tarjottavan varhaiskasvatuksen piiriin.

Lapsen hoitoajat perustuvat vanhempien työvuo­roihin. Lapsen päiväkohtaiset hoitoajat vanhempien työ- ja opiskeluaikoineen ilmoitetaan päiväkotiin sähköpostitse tai muulla tavoin kirjallisesti. Hoitoaikavaraukset tehdään viimeistään edeltävän viikon maanantaina. Tällöin perheelle taataan hoito varattuna aikana. Myöhemmin varattuna hoitoa voidaan järjestää vain, jos ryhmässä on vielä tilaa.

Päiväkoti on suunniteltu lapsen kannalta toimivaksi ja turvalliseksi ympäristöksi, joka antaa mahdollisuuksia oppimiseen, aktiiviseen tutkimiseen, leikkiin ja lepoon.
Lasten keskinäinen vuorovaikutus on tärkeä osa lapsen päiväkotipäivää. Vertaisryhmässä lapsi harjoittelee päivittäin sosiaalisia taitoja ja rakentaa aktiivisesti käsitystä omasta itsestään.

Päiväkodin toiminnasta vastaa ammattitaitoinen ja koulutettu henkilökunta. Itsensä kehittämistä työssä pidetään tärkeänä.
Päiväkodin ja perheen yhteistyö, kasvatuskumppanuus on päivähoidon keskeinen arvo. Päivittäisen keskustelujen, vanhempainiltojen ja juhlien lisäksi järjestetään mm. koko perheelle tarkoitettuja yhteisiä tempauksia.

Lisätiedot: Tuulet p. 044-7393881, Aurinkoiset  p. 044-755 0080 (tähän numeroon vastataan pääsääntöisesti aina), Pyryt  p. 044-711 0080, Tuiskut p. 044-7393886.

 

Valokuvat Laura Varjo