Varhaiskasvatusmaksut

Lasten varhaiskasvatuksesta perittävät maksut perustuvat asiakasmaksulakiin (1503/2016) 1.3.2017 alkaen. Maksupäätökset tehdään huoltajien toimittaman tuloselvityksen, tositteiden ja liitteiden perusteella. Hoitomaksut peritään kuukausittain jälkikäteen kotiin lähetettävällä laskulla. Perhe voi hyväksyä korkeimman päivähoitomaksun päivähoitohakemuksessa tai päivähoitomaksu voidaan määritellä perheen tulojen perusteella.

Kunnallisessa päivähoidossa maksut määräytyvät prosentuaalisesti perheen koon ja vanhempien tulojen perusteella.

Maksupäätös


Maksupäätös perustuu tuloselvitykseen. Maksupäätöstä varten on täytettävä tuloselvityslomake liitteineen viimeistään kahden viikon kuluessa hoidon alkamisesta. Mikäli selvitystä ei ole toimitettu määräaikaan mennessä, päivähoidosta peritään korkein maksu, joka muutetaan aikaisintaan sen kuukauden alusta, jolloin tulotiedot tai muu vastaava selvitys on toimitettu.

Päivähoitomaksusta annetaan asiakkaalle maksupäätös, joka on voimassa toistaiseksi. Perheeltä pyydetään uusi tuloselvitys joka toinen vuosi maksun tarkastamista varten.

Varhaiskasvatuksesta perittävä enimmäismaksu on 290,00€ ja alin perittävä maksu on 27,00€. Perheen toisen lapsen sisaralennus on 90% nuorimman maksusta eli enintään 261,00€. Seuraavien lasten maksu on 20% nuorimman lapsen maksusta.  Maksu pyöristetään aina lähimpään euroon.

Enimmäismaksun tulorajat

Perheen koko Tuloraja (€/kk) 1.3.2017 alk. jonka alittuessa ei peritä päivähoitomaksua Tuloraja (€/kk) 1.3.2017 alk., josta alkaen korkein päivähoitomaksu
2 2150 4437
3 2202 5000
4 2395 5724
5 2533 5862
6 2670 5999

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu lasketaan perheen koon mukaan määräytyvän tulorajan ylittävästä tulosta alla olevan prosentin mukaisesti:

Perheen koko Tuloraja (€) 1.3.2017 alk. Maksu %
2 1915 11,5
3 1915 9,4
4 2053 7,9
5 2191 7,9
6 2328 7,9

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, nostetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 138 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Asiakkaalla on velvollisuus ilmoittaa perheen olosuhteissa tapahtuvista muutoksista:Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut tarkistetaan jatkossa joka toinen vuosi. Seuraava tarkistus on vuonna 2018.

  • tulotietojen muutos +/- 10%
  • perheen koon muutos
  • lapsen varhaiskasvatusaika muuttuu

Tiedot muuttuneista tiedoista on ilmoitettava välittömästi varhaiskasvatuksen johtajalle.

Jos maksun määräämistä koskeva päätös on perustunut vanhempien tai muiden huoltajien antamiin virheellisiin tietoihin, maksu oikaistaan takautuvasti enintään vuoden ajalta.

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Facebook