Lasten hoidon tuet

Kunnan järjestämän varhaiskasvatuspaikan vaihtoehtona perhe voi valita lasten kotihoidontuen tai yksityisen hoidon tuen. Tukea haetaan Kelasta. (Lastenhoidon tuet, Kela)

Lasten kotihoidon tuki

Lasten kotihoidon tuen saamisen edellytyksenä on, että perheessä on alle 3-vuotias lapsi, jota ei hoideta kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa.

Yksityisen hoidon tuki

Yksityisen hoidon tuki suoritetaan kunnan hyväksymälle, perheen osoittamalle yksityisen hoidon tuottajalle, jonka hoidossa perheen alle kouluikäinen lapsi on. Yksityisen hoidon tuottaja voi olla päiväkoti, ryhmäperhe päiväkoti, perhepäivähoitaja tai hoitaja, jonka perhe palkkaa kotiinsa. Hoitopaikka voi sijaita myös muualla kuin Vehmaalla.

Yksityisen hoidon tuen kuntalisä

Vehmaan kunta maksaa yksityisen hoidon tukeen kuntalisää kokoaikaista hoitoa tarvitsevasta lapsesta, jonka hoitoaika on yli 24 t/viikossa:

Alle 3-vuotias 350€

Yli 3-vuotias 300€

Kuntalisä suoritetaan Kelan kautta yksityisen hoidon tuen yhteydessä. Tukea ei makseta mikäli perheelle maksetaan vanhempainrahaa.

Esiopetusikäisestä lapsesta ei makseta yksityisen hoidon tuen kuntalisää, eikä Vehmaan kunta maksa kuntalisää heinäkuulta.

 

Valokuvat Laura Varjo