Esiopetus

Esiopetuksen tavoitteena on lapsen kokonaisvaltaisen kasvun ja kehityksen tukeminen ennen kouluikää.  Tavoitteena on tukea lapsen oppimaan oppimisen taitoja. Vehmaan esiopetuksessa opitaan yhdessä leikkien toisten kanssa. Lapsen tekeminen on tuotosta tärkeämpää. Mainiot liikuntamahdollisuudet tuovat kuusivuotiaiden lasten esikoulupäivään paljon pallopelejä ja reipasta menoa. Lähimetsät antavat viikoittain mukavan seikkailuretken tutustuttaen lapset luontoon ja luonnossa liikkumiseen.

Esiopetus perustuu Opetushallituksen hyväksymiin esiopetuksen opetussuunni-
telman perusteisiin, joiden pohjalta  on laadittu 1.8.2016 omaa kuntaa koskeva
esiopetussuunnitelma.

Kunnan järjestämä lakisääteinen, maksuton esiopetus on tarkoitettu kaikille alle
kouluikäisille lapsille vuotta ennen lapsen oppivelvollisuuden alkamista.
Vehmaan esiopetus toteutetaan Kirkonkylän koulussa kello 9-13.00, pääsääntöisesti koulupäivinä.

Eskarilaisten iltapäivähoito on järjestetään Kirkonkylän koululla 13-16. Täydentävässä varhaiskasvatuksessa olevat lapset kuljetetaan aamuisin Vehmaan koululta klo 8.45 Kirkonkylän koululle ja iltapäivisin lapset siirtyvät 15.45 päiväkoti Päiväkakkaraan mikäli hoito päättyy klo 16.00 jälkeen.

Esiopettajina toimivat varhaiskasvatuksen opettajat Päivi Lehtonen ja Jenni Leppänen sekä lastenohjaaja Laura Varjo.

Keittiöstä ja siivouksesta vastaa Jaana Vanhatalo.

Eskarin osoite on Kirkkotie 3, 23210 Vehmaa

Vehmaan esiopetuksen opetussuunnitelma (uusi 2016)