Esiopetus

Esiopetuksen tavoitteena on lapsen kokonaisvaltaisen kasvun ja kehityksen tukeminen ennen kouluikää.  Tavoitteena on tukea lapsen oppimaan oppimisen taitoja. Vehmaan esiopetuksessa opitaan yhdessä leikkien toisten kanssa. Lapsen tekeminen on tuotosta tärkeämpää. Mainiot liikuntamahdollisuudet tuovat kuusivuotiaiden lasten esikoulupäivään paljon pallopelejä ja reipasta menoa. Lähimetsät antavat viikoittain mukavan seikkailuretken tutustuttaen lapset luontoon ja luonnossa liikkumiseen. Tänä vuonna tavoitteena on vahvistaa esiopetuksen ja perusopetuksen yhteistyötä.

Esiopetus perustuu Opetushallituksen hyväksymiin esiopetuksen opetussuunni-
telman perusteisiin, joiden pohjalta  on laadittu 1.8.2016 omaa kuntaa koskeva
esiopetussuunnitelma.

Kunnan järjestämä lakisääteinen, maksuton esiopetus on tarkoitettu kaikille alle kouluikäisille lapsille vuotta ennen lapsen oppivelvollisuuden alkamista.
Vehmaan esiopetus toteutetaan Vinkkilässä (Vinkkiläntie 24) kello 9-13.00, pääsääntöisesti koulupäivinä.

Esiopettajana toimii varhaiskasvatuksen opettaja Maija Puttaa sekä varhaiskasvatuksen lastenhoitajina Päivi Ruskamo, Eeva Lindvall, Oona Nyman ja varhaiskasvatuksen avustajana Maiju Hyvärinen. Esiopetuksen erityisopettajana Anni Peltomaa.

Vehmaan esiopetuksen opetussuunnitelma (uusi 2016)