Esiopetus

Esiopetuksen tavoitteena on lapsen kokonaisvaltaisen kasvun ja kehityksen tukeminen ennen kouluikää.  Tavoitteena on tukea lapsen oppimaan oppimisen taitoja. Vehmaan esiopetuksessa opitaan yhdessä leikkien toisten kanssa. Lapsen tekeminen on tuotosta tärkeämpää. Mainiot liikuntamahdollisuudet tuovat kuusivuotiaiden lasten esikoulupäivään paljon pallopelejä ja reipasta menoa. Lähimetsät antavat viikoittain mukavan seikkailuretken tutustuttaen lapset luontoon ja luonnossa liikkumiseen.

Esiopetus perustuu Opetushallituksen hyväksymiin esiopetuksen opetussuunni-
telman perusteisiin, joiden pohjalta  on laadittu 1.8.2016 omaa kuntaa koskeva
esiopetussuunnitelma.

Kunnan järjestämä lakisääteinen, maksuton esiopetus on tarkoitettu kaikille alle
kouluikäisille lapsille vuotta ennen lapsen oppivelvollisuuden alkamista.
Vehmaan esiopetus toteutetaan Vinkkilän koulussa kello 9-13.00, keskiviikkoisin 9-12.00, pääsääntöisesti koulupäivinä.

Eskarilaisten iltapäivähoito on järjestetty Vinkkilän koululla 13-15, keskiviikkoisin 12-15, muuna aikana päiväkoti Päivänkakkarassa.

Esiopettajana toimii lastentarhanopettaja Päivi Lehtonen ja lastenohjaaja Hanna-Mari Ahtiainen.
Eskarin osoite  on Vinkkiläntie 27 , 23200 Vinkkilä p. 044 752 3200.

Vehmaan esiopetuksen opetussuunnitelma (uusi 2016)