Esiopetus

Esiopetuksen tavoitteena on lapsen kokonaisvaltaisen kasvun ja kehityksen tukeminen ennen kouluikää.  Tavoitteena on tukea lapsen oppimaan oppimisen taitoja. Vehmaan esiopetuksessa opitaan yhdessä leikkien toisten kanssa. Lapsen tekeminen on tuotosta tärkeämpää. Mainiot liikuntamahdollisuudet tuovat kuusivuotiaiden lasten esikoulupäivään paljon pallopelejä ja reipasta menoa. Lähimetsät antavat viikoittain mukavan seikkailuretken tutustuttaen lapset luontoon ja luonnossa liikkumiseen.

Esiopetus perustuu Opetushallituksen hyväksymiin esiopetuksen opetussuunni-
telman perusteisiin, joiden pohjalta  on laadittu 1.8.2016 omaa kuntaa koskeva
esiopetussuunnitelma.

Kunnan järjestämä lakisääteinen, maksuton esiopetus on tarkoitettu kaikille alle
kouluikäisille lapsille vuotta ennen lapsen oppivelvollisuuden alkamista.
Vehmaan esiopetus toteutetaan Kirkonkylän koulu kello 9-13.00, pääsääntöisesti koulupäivinä.

Esiopettajana toimii varhaiskasvatuksen opettajat Päivi Lehtonen sekä lastenhoitajina Heidi Heikkilä, Laura Varjo ja Samuel Saarnilehto.

Keittiöstä ja siivouksesta vastaa Jaana Lehtonen, Anu Piiroinen  ja Susanna Mäkinen.

Vehmaan esiopetuksen opetussuunnitelma (uusi 2016)