Erityisvarhaiskasvatus

Erityispäivähoito on kiinteä osa varhaiskasvatusta ja esiopetusta. Lapsi voi tarvita tukea kehityksen eri osa-alueilla eripituisia aikoja. Lapsella on oikeus saada tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. Tuen saamisen edellytyksenä ei tarvita diagnoosia tai muuta lausuntoa. Tukitoimet pyritään järjestämään osaksi lapsen päivittäistä arkea lapsen omassa varhaiskasvatusympäristössä.

Erityispäivähoidon tehtävänä on:

– Tukea lapsen vahvuuksia ja kokonaisvaltaista kehitystä
– Ennaltaehkäistä tuen tarpeiden syntymistä
– Tunnistaa ja havaita tuen tarpeita mahdollisimman varhaisessa vaiheessa
– tarjota lapselle ja perheelle sen tarvitsemaa tukea
– Tehdä tiivistä yhteistyötä tukea tarvitsevien lasten ja heidän huoltajiensa
varhaiskasvatuksen sekä muiden lapsen  kanssa työskentelevien tahojen kanssa
( terapeutit, neuvola, perhe, psykologi, koulu, sairaala )

Vehmaalla Varhaiskasvatuksen erityisopettajana (Veo) toimii Hanne Ahtiainen p. 044 7393882

 

Valokuvat Laura Varjo