Erityisvarhaiskasvatus

Erityispäivähoito on kiinteä osa varhaiskasvatusta ja esiopetusta. Lapsi voi tarvita tukea kehityksen eri osa-alueilla eripituisia aikoja. Lapsella on oikeus saada tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. Tuen saamisen edellytyksenä ei tarvita diagnoosia tai muuta lausuntoa. Tukitoimet pyritään järjestämään osaksi lapsen päivittäistä arkea lapsen omassa varhaiskasvatusympäristössä.

Erityispäivähoidon tehtävänä on:

– Tukea lapsen vahvuuksia ja kokonaisvaltaista kehitystä
– Ennalatehkäistä tuen tarpeiden syntymistä
– Tunnistaa ja havaita tuen tarpeita mahdollisimman varhaisessa vaiheessa
– tarjota lapselle ja perheelle sen tarvitsemaa tukea
– Tehdä tiivistä yhteistyötä tukea tarvitsevien lasten ja heidän p huoltajiensa
varhaiskasvatuksen ja muiden lapsen  kanssa työskentelevien tahojen kanssa
( terapeutit, neuvola, perhe, psykologi, koulu, sairaala )

Vehmaalla erityislastentarhanopettaja toimii Hanne Ahtiainen p. 050 3866139

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Facebook