Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksella on kahtalainen tehtävä. Se on pienten lasten kasvun ja kehityksen tukemista ja ohjaamista sekä kasvun virikkeiden tarjoamista lapsille – ts.kasvattamista ja opettamista. Varhaiskasvatus perustuu lapsilähtöisyyteen, yhteisöllisyyteen ja yhteistyöhön vanhempien kanssa sekä lapsen kasvun ja oppimisen ohjaamiseen. Varhaiskasvatuksen opetus rakentuu arjen tilanteiden ja lapselle merkityksellisten asioiden perustalle. Pyrimme antamaan lapselle monipuolisia toimintamahdollisuuksia musiikin, liikunnan, luovan toiminnan ja kulttuurin monilla alueilla.  Ohjaamaan lasta uusien asioiden ihmettelyyn ja oppimiseen. Erityisen tärkeänä pidämme leikin merkitystä kaikenikäisten lasten elämässä. Arjen askareissa painotamme luonnon ja erityisesti lähiympäristön merkitystä.

Vehmaalla perheet voivat valita päivähoitopaikan perhepäivähoidosta tai päiväkoti Päivänkakkarasta. Avoimena varhaiskasvatuspalveluna tarjotaan yli kolme vuotiaille lapsille kerhotoimintaa yhdessä seurakunnan kanssa.

Eskarilaisten täydentävä päivähoito järjestetään aamuisin ja kello 15 jälkeen päiväkoti Päivänkakkarassa ja kello 13-16 Kirkonkylän koululla.

Varhaiskasvatuspaikkaa on pääsääntöisesti haettava neljä kuukautta ennen hoidontarpeen alkamista. Vehmaalla päivähoitopaikka järjestyy halukkaille kuitenkin nopeammin.

Varhaiskasvatusmaksu määräytyy hoidontarpeen, perheen koon ja tulojen mukaan.