Yleiset edellytykset

Tarkoituksena on turvata maatalousyrittäjälle oikeus pitää vuosilomaa ja saada sijaisapua sijaisaputarpeen ajaksi. Lisäksi tarkoituksena on edistää maatalousyrittäjän mahdollisuutta käyttää maksullista lomittaja-apua (lomituspalvelulaki 1§).

Lomituspalvelulain mukaisesti MYEL-vakuutettu (voimassaoleva vakuutus vuoden 1. päivästä lähtien) maatalousyrittäjä on oikeutettu vuosilomaan ja sijaisapuun. Karjataloutta päätoimisesti harjoittava saa vuosilomaa 26 päivää vuodessa. Lomavuosi on kalenterivuosi. Karjaa pitää olla vähintään 6 kotieläinyksikköä. Kotieläinyksiköt on määritelty lomituspalveluasetuksessa. Lisäksi edellytetään, että kotieläinyksiköiden laskennassa huomioon otettavista eläimistä saatuja tuloja verotetaan maatilatalouden tuloverolain mukaisesti.

1 YKSIKKÖ

6 YKSIKKÖÄ

 

 

1

6

LEHMÄÄ

4

24

EMOLEHMÄÄ

4

24

MUUTA NAUTAELÄINTÄ

2

12

HEVOSTA

3

18

EMAKKOA PORSAINEEN

4

24

KARJUA

15

90

MUUTA SIKAA

4

24

YLI KUUDEN KUUKAUDEN IKÄISTÄ VUOHTA

10

60

YLI KUUDEN KUUKAUDEN IKÄISTÄ LAMMASTA

30

180

SIITOSKETTUA

30

180

SUOMENSUPEA

60

360

MUUTA TURKISELÄINTÄ

100

600

SIIPIKARJAAN KUULUVAA ELÄINTÄ (ei broilereita)

1000

6000

BROILERIA

1000

6000

ALLE KUUDENTOISTA VIIKON IKÄISTÄ KANANPOIKAA

Sijaisapua myönnetään, kun maatalousyrityksen töistä säännöllisesti huolehtinut yrittäjä ei tilapäisesti pysty huolehtimaan töistään. Sijaisapu on maksullista palvelua.

Maksullista lomitusta vuosilomaan oikeutettu maatalousyrittäjä voi saada enimmillään 120 tuntia vuodessa. Maksullisen lomituksen järjestämisen edellytyksenä on, että paikallisyksiköllä on lomittajia vapaana.
Maatalousyrittäjä voi valita, käyttääkö hän kunnallista lomitusta vai järjestääkö hän lomituksensa itse.
Paikallisyksikön palveluksessa on n 80 kuukausipalkkaista maatalouslomittajaa, tuntipalkkaisia lomittajia on lomitustyössä kiiretilanteiden mukaan. Ostopalvelulomittajia toimii alueella myös useita.

Kysy meiltä lisätietoja!