Vuosiloma

Kotieläimiä pitävät maatalousyrittäjät voivat saada kalenterivuodessa 26 päivää vuosilomaa. Vuosilomaoikeus on henkilökohtainen. Vuosiloman saamisen ehtoina on pakollinen MYEL-vakuutus ja maatalouden harjoittaminen päätoimisesti. Kotieläimiä on oltava vähintään kuusi kotieläinyksikköä ja kotieläintalouden tulee kuulua maatilatalouden tuloverolain piiriin.

Pakollinen MYEL-vakuutus lomituspalveluiden edellytyksenä

Alkavalla maatalousyrittäjällä on lomaoikeus ensimmäisenä yrittäjävuotenaan vain, jos hänen MYEL-vakuutuksensa on voimassa 1.1. lukien. Luovutuksen saajan eli jatkajan on mahdollista saada lomaoikeus jo ensimmäisenä vuotena, jos luopujat siirtävät käyttämättä jääneen lomansa tilan uudelle viljelijälle, enintään kuitenkin yhteensä 26 päivää. Kuitenkaan henkilö, jonka pakollinen vakuutus muodostuu pelkästään metsästä, ei saa vuosilomaa eikä sijaisapua.

Vuosilomaa vain päätoimisille maatalousyrittäjille Vuosilomaa saavat vain päätoimiset kotieläintalouden yrittäjät, jotka osallistuvat kotieläintöihin omalla tehtäväosuudellaan. Tilalta käsin harjoitettu yritystoiminta ei vie vuosilomaoikeutta, ei myöskään mikään maatalouteen liittyvä tilan ulkopuolinen yritystoiminta eikä opiskelu. Jos maatalousyritystyön lisäksi hakija harjoittaa tilan ulkopuolella Yrittäjien eläkelain YEL-vakuutuksen alaista yritystoimintaa tai hänellä on työ- tai virkasuhde, määritetään hänen päätoimisuutensa ns. työaikavertailun avulla. Maatalousyrittäjällä on oikeus vuosilomaan, jos hänen maatalouteen käyttämä työaikansa on vähintään yhtä suuri kuin muuhun työhön käyttämänsä aika.

Vuosilomaan liittyviä rajoituksia Vuosiloma on henkilökohtainen, joten lomapäiviä ei voi siirtää toisen käytettäväksi. Kunnallisessa lomituksessa tilan kaikkien yrittäjien on pidettävä vuosilomastaan 20 päivää samanaikaisesti, jos

1) maatalousyrityksessä on enintään 20 kotieläinyksikköä; tai

2) yrityksen hoitoon kuuluvien välttämättömien tehtävien tekemiseen kuluva, maatalousyrittäjien yhteenlaskettuja tehtäväosuuksia vastaava aika on 8 §:n mukaisesti arvioitu enintään yhdeksäksi tunniksi.

Kunnan järjestäessä lomituksen vuosilomaan saa sisältyä enintään kolme sunnuntaita tai pyhäpäivää.

Maatalousyrittäjällä ei ole vuosilomaoikeutta sinä aikana, jolloin hän saa täyden työkyvyttömyyseläkkeen suuruista kuntoutustukea. Vuosilomaoikeutta ei myöskään ole maatalousyrittäjällä, joka saa toistaiseksi myönnettyä täyttä työkyvyttömyyseläkettä tai työttömyyseläkettä. Vuosilomaoikeus päättyy myös vanhuuseläkkeen alkamiseen.