Maksullinen lomitus

Vuosilomaan oikeutetut maatalousyrittäjät voivat saada maksullista lomittaja-apua tuettuun hintaan 120 h vuodessa.

Lomituskorvaukset 1.1.2021 lähtien:

Tuetun maksullisen lomituksen tuntihinta on 14,67 €/lomitustunti.

Lomitusta täyteen hintaan ”Täysin maksullista” lomituspalvelun hinta on 37,35 €/tunnilta.

Valvontakäynti on 35,21 €/käyntikerta. Yli tunnin menevältä ajalta 35,21 €/tunnilta.

Varallaolo on 5,34 €/tunnilta.

Itse järjestetyn lomituksen korvaus Ennakkoperintärekisteriin merkityltä palvelun tuottajlta ostetut lomituspalvelut (yritys tai ammatinharjoittaja) korvaus on 28,28 €/lomitustunnilta.