Maksullinen lomitus

Vuosilomaan oikeutetut maatalousyrittäjät voivat saada maksullista lomittaja-apua tuettuun hintaan 120 h vuodessa.

Lomituskorvaukset 1.1.2022 lähtien:

Tuetun maksullisen lomituksen tuntihinta on 15,03 €/lomitustunti.

Lomitusta täyteen hintaan ”Täysin maksullista” lomituspalvelun hinta on 38,26 €/tunnilta.

Valvontakäynti on 36,08 €/käyntikerta. Yli tunnin menevältä ajalta 36,08 €/tunnilta.

Varallaolo on 5,47 €/tunnilta.

Itse järjestetyn lomituksen korvaus Ennakkoperintärekisteriin merkityltä palvelun tuottajlta ostetut lomituspalvelut (yritys tai ammatinharjoittaja) korvaus on 28,97 €/lomitustunnilta.