Maksullinen lomitus

Tuettu maksullinen lomittaja-apu

Vuosilomaan oikeutetut maatalousyrittäjät voivat saada maksullista lomittaja-apua tuettuun hintaan 120 h vuodessa.

Tuetun maksullisen lomituksen tuntihinta on 13,93 €/lomitustunti.

Lomitusta täyteen hintaan ”Täysin maksullista” lomituspalvelun hinta on 35,46 €/tunnilta.

Valvontakäynti on 33,43 €/käyntikerta. Yli tunnin menevältä ajalta 33,43 €/tunnilta.

Varallaolo on 5,07 €/tunnilta.

Itse järjestetyn lomituksen korvaus Ennakkoperintärekisteriin merkityltä palvelun tuottajlta ostetut lomituspalvelut (yritys tai ammatinharjoittaja) korvaus on 26,85 €/lomitustunnilta.