Maksullinen lomitus

Tuettu maksullinen lomittaja-apu

Vuosilomaan oikeutetut maatalousyrittäjät voivat saada maksullista lomittaja-apua tuettuun hintaan 120 h vuodessa.

Tuetun maksullisen lomituksen tuntihinta on 14,19 €/lomitustunti.

Lomitusta täyteen hintaan ”Täysin maksullista” lomituspalvelun hinta on 36,12 €/tunnilta.

Valvontakäynti on 34,06 €/käyntikerta. Yli tunnin menevältä ajalta 34,06 €/tunnilta.

Varallaolo on 5,16 €/tunnilta.

Itse järjestetyn lomituksen korvaus Ennakkoperintärekisteriin merkityltä palvelun tuottajlta ostetut lomituspalvelut (yritys tai ammatinharjoittaja) korvaus on 27,35 €/lomitustunnilta.