Maksullinen lomitus

Tuettu maksullinen lomittaja-apu

Vuosilomaan oikeutetut maatalousyrittäjät voivat saada maksullista lomittaja-apua tuettuun hintaan 120 h vuodessa.

Tuetun maksullisen lomituksen tuntihinta on 14,48 €/lomitustunti.

Lomitusta täyteen hintaan ”Täysin maksullista” lomituspalvelun hinta on 36,86 €/tunnilta.

Valvontakäynti on 34,75 €/käyntikerta. Yli tunnin menevältä ajalta 34,75 €/tunnilta.

Varallaolo on 5,27 €/tunnilta.

Itse järjestetyn lomituksen korvaus Ennakkoperintärekisteriin merkityltä palvelun tuottajlta ostetut lomituspalvelut (yritys tai ammatinharjoittaja) korvaus on 27,91 €/lomitustunnilta.